no-img
درسی فایل

دسته بندی ها مقالات و پژوهش های معلمان


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » دسته بندی ها » مقالات و پژوهش های معلمان
مقاله استفاده از روش ها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی متناسب با اهداف، ماهیت و نوع مواد درسی

مقاله استفاده از روش ها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی متناسب با اهداف، ماهیت و نوع مواد درسی


مقاله تجارب برتر تدریس استفاده از روش ها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی,مقاله تجربیات برتر تدریس استفاده از روش ها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی, مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگار , مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگاران, مقاله تجربیات برتر تدریس ابتدایی ,مقاله تجربیات برتر تدریس دبستان ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه اول ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه دوم ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 55   نویسنده : admin
مقاله استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری

مقاله استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری


مقاله تجارب برتر تدریس نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری,مقاله تجربیات برتر تدریس, مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگار نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری, مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگاران, مقاله تجربیات برتر تدریس ابتدایی ,مقاله تجربیات برتر تدریس دبستان ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه اول ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه دوم ,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیر نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیران, مقاله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 57   نویسنده : admin
مقاله ایجاد تسهیلات ، انگیزه و زمینه دانش افزایی و مهارت آموزشی معلمان در بکارگیری شیوه های نوین ارزشیابی

مقاله ایجاد تسهیلات ، انگیزه و زمینه دانش افزایی و مهارت آموزشی معلمان در بکارگیری شیوه های نوین ارزشیابی


مقاله تجارب برتر تدریس انگیزه و زمینه دانش افزایی,مقاله تجربیات برتر تدریس انگیزه و زمینه دانش افزایی, مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگار, مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگاران انگیزه و زمینه دانش افزایی, مقاله تجربیات برتر تدریس ابتدایی ,مقاله تجربیات برتر تدریس دبستان ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه اول ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه دوم ,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیر ,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیران, مقاله تجربیات برتر تدریس معاون ,مقاله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 52   نویسنده : admin
مقاله نظارت و راهنمایی معلمان در بکارگیری و اجرای شیوه های صحیح و متناسب ارزشیابی تحصیلی

مقاله نظارت و راهنمایی معلمان در بکارگیری و اجرای شیوه های صحیح و متناسب ارزشیابی تحصیلی


مقاله تجارب برتر تدریس بکارگیری و اجرای شیوه های صحیح و متناسب ارزشیابی تحصیلی,مقاله تجربیات برتر تدریس, مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگار, مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگاران, مقاله تجربیات برتر تدریس ابتدایی ,مقاله تجربیات برتر تدریس دبستان ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه اول ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه دوم ,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیر بکارگیری و اجرای شیوه های صحیح و متناسب ارزشیابی تحصیلی ,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیران, مقاله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 45   نویسنده : admin
فراهم آوردن زمینه مشارکت والدین در امر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فراهم آوردن زمینه مشارکت والدین در امر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


مقاله تجارب برتر تدریس پیشرفت تحصیلی,مقاله تجربیات برتر تدریس, مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگار, مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگاران, مقاله تجربیات برتر تدریس ابتدایی مشارکت والدین در امر ارزشیابی,مقاله تجربیات برتر تدریس دبستان ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه اول ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه دوم ,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیر ,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیران, مقاله تجربیات برتر تدریس معاون ,مقاله تجربیات برتر تدریس معاونان, مقاله تجربیات برتر تدریس معلم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 52   نویسنده : admin
مقاله برگزاری جلسات و نشست های تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی های انجام شده

مقاله برگزاری جلسات و نشست های تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی های انجام شده


مقاله ارزشیابی آغازین ، تکوینی و پایانی, مقاله ارزشیابی اعم از آغازین ، مقاله تکوینی و پایانی ,مقاله تجارب برتر تدریس,تمقاله جربیات برتر تدریس,مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگار,مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگاران ,مقاله تجربیات برتر تدریس ابتدایی,مقاله تجربیات برتر تدریس دبستان,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه اول,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه دوم,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیر,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیران,مقاله تجربیات برتر تدریس معاون,مقاله تجربیات برتر تدریس معاونان,مقاله تجربیات برتر تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 54   نویسنده : admin
مقاله توجه به رشد همه جانبه دانش، نگرش و مهارت های دانش آموزان

مقاله توجه به رشد همه جانبه دانش، نگرش و مهارت های دانش آموزان


مقاله تجارب برتر تدریس ,مقاله تجربیات برتر تدریس, مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگار, مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگاران, مقاله تجربیات برتر تدریس ابتدایی ,مقاله تجربیات برتر تدریس دبستان ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه اول ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه دوم ,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیر ,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیران, مقاله تجربیات برتر تدریس معاون ,مقاله تجربیات برتر تدریس معاونان, مقاله تجربیات برتر تدریس معلم ,مقاله تجربیات برتر تدریس معلمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 96   نویسنده : admin
مقاله بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي شهر

مقاله بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي شهر


بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي دخترانه شهر, تحقیق مقاله بررسی راه های بهبود کیفیت مدیریت دبیرستان های دخترانه, دانلود مقاله بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي شهر, دانلود پژوهش جشنواره خوارزمی بررسی راههای بهبود کیفیت مدیریت, مقاله بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي شهر, مقاله در قالب ورد بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي شهر, مقاله در مورد بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي شهر مقاله بررسي راههاي بهبود كيفيت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 114   نویسنده : admin
مقاله خلاقيت ودرونگرايي و برونگرايي بين دانش آموزان

مقاله خلاقيت ودرونگرايي و برونگرايي بين دانش آموزان


دانلود مقاله رابطه خلاقیت و شخصیت رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان , مقاله خلاقیت و شخصیت درونگرايي دانش آموزان, رابطه خلاقیت و شخصیت برونگرايي عوامل خلاقیت در بين دانش آموزان دختر , تاثیر شخصیت در بروز خلاقیت رابطه خلاقیت با شخصیت در دختران ,مقاله برسی شخصیت درونگرای پسران و دختران دانش آموزان,دانلود مقاله بررسی درون گرایی و برونگرایی شخصیتی دختر پسر ,تحقیق در مورد خلاقیت و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 77   نویسنده : admin
مقاله بررسی رابطه امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان

مقاله بررسی رابطه امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان


بررسی رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدير بر رضايت شغلی معلمان, بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان, دانلود مقاله امکانات آموزشی و رضایت شغلی مدیر, دانلود مقاله بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی, دانلود مقاله همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان, درسی فایل, فایل درسی, مقاله امکانات آموزشی و رضایت شغلی مدیر, مقاله با موضوع امکانات آموزشی و رضایت شغلی مدیر, مقاله بررسی رابطه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 79   نویسنده : admin
دانلود مقاله بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر

دانلود مقاله بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر


تحقیق در مورد بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت, خرید مقاله, خلاقیت, دانلود تحقیق رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت, دانلود مقاله, دانلود مقاله بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 135   نویسنده : admin
دانلود مقاله بررسی رابطه تیپ های شخصیتی دبیران با میزان موفقیت آنان

دانلود مقاله بررسی رابطه تیپ های شخصیتی دبیران با میزان موفقیت آنان


تحقیق در مورد بررسی رابطه تیپ های شخصیتی دبیران دبیرستانهای با میزان موفقیت آنان, خرید مقاله درسی فایل, دانلود مقاله درسی فایل, دانلود مقاله بررسی رابطه تیپ های شخصیتی دبیران دبیرستانهای پسرانه و دخترانه با میزان موفقیت آنان, دانلود مقاله در مورد بررسی رابطه تیپ های شخصیتی دبیران دبیرستانهای دخترانه با میزان موفقیت آنان, دانلود مقاله فارسی, دانلود پروژه معلمان, درسی فایل, رابطه بین تیپ شخصیتی و اعتماد بنفس دبیران, [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 119   نویسنده : admin
مقاله رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران متوسطه

مقاله رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران متوسطه


ابعاد کمال گرایی, انواع کمال گرایی, اهمیت نیازها و انگیزه ها در تأمین سلامت روان, بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی, تحقیق بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع, دانلود تحقیق بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی, دنلود تحقیق بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران, رابطه بین کمال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 114   نویسنده : admin
دانلود مقاله رابطه بین پیشرفت و فرزند پروری دانش آموزان

دانلود مقاله رابطه بین پیشرفت و فرزند پروری دانش آموزان


دانلود پایان نامه شیوه های فرزند پروری, سبک فرزند پروری ،انگیزه تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی, سبک های فرزند پروری pdf پایان نامه در مورد شیوه های فرزند پروری فرزند پروری+مقاله مقاله در مورد شیوه های فرزند پروری, سبک های فرزند پروری والدین, مقاله ارتباط بین شیوه های فرزند پروری ادراک شده با خود پنداره پیشرفت, مقاله بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری با انگیزش و پیشرفت, مقاله بررسی رابطه بین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 106   نویسنده : admin
مقاله بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام

مقاله بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام


ارزش دختر از دیدگاه اسلام, بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام, بررسی مفهوم حجاب در متون اسلامی، جایگاه آثار و جلوه‌های تربیتی آن, تحقیق بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام, تعریف دین اسلام, جایگاه تربیتی دختران, دانلود تحقیق بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام, ضرورت و اهمیت تربیت دختران, عنایات اسلام درباره ی دختران, مقاله بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام, منزلت دختران در اسلام, پایان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 99   نویسنده : admin
تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام


, اهمیت تربیت کودک در خردسالی, اهمیت رورش و تربیت اسلامی, بررسی, بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام, تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام, تربیت, تعليم و تربيت در سيره ائمّه اطهار (عليهم السلام), تعلیم, تعلیم و تربیت اسلامی, تعلیم و تربیت در اسلام, دانلود تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام, دیدگاه, علیه, معصومین, مقاله بررسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 100   نویسنده : admin
مقاله تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان

مقاله تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان


اشتغال زنان و تربیت فرزندان, تاثير اشتغال مادران بر عملكرد رفتاري و آموزشي فرزندان, تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان, تحقیق بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی, دانلود تحقیق تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش, دانلود مقاله تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی, مقاله تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقاله تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 108   نویسنده : admin
دانلود مقاله آموزش راهبرد های مطالعه

دانلود مقاله آموزش راهبرد های مطالعه


دانلود تحقیق در مورد مطالعه و راهبرد های ان, دانلود مقاله با موضوع راهبرد های مطالعه, دانلود مقاله فرهنگی با موضوع راهبرد ها و اموزش مطالعه صحیح, درسی فایل, فایل درسی, مقالات فرهنگیان, مقاله در مورد آموزش صحیح مطالعه, مقاله در مورد انواع روش های مطالعه, مقاله در مورد راهبرد های مطالعه, پژوهش های معلمان دانلود مقاله با موضوع آموزش راهبرد های مطالعه فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل 141 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 88   نویسنده : admin
دانلود مقاله انواع اختلالات رفتاری دانش آموزان

دانلود مقاله انواع اختلالات رفتاری دانش آموزان


بانک مقالات معلمان, دانلود مقالات و پژوهش های جشنواره خوارزمی, دانلود مقاله انواع اختلال رفتاری در دانش اموزان, دانلود مقاله انواع اختلال رفتاری در مدرسه, دانلود مقاله انواع اختلالات رفتاری دانش آموزان, دانلود مقاله با موضوع اختلالات رفتاری دانش اموزان, مقاله انواع اختلالات رفتاری دانش اموزان, نمونه مقالات جشنواره الگوی برتر, نمونه مقاله با موضوع اختلالات رفتاری در دانش اموزان دانلود مقاله انواع اختلالات رفتاری دانش آموزان فرمت فایل ورد و قابل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 102   نویسنده : admin
دانلود مقاله نگرش معلمان نسبت به ضمن خدمت مجازی

دانلود مقاله نگرش معلمان نسبت به ضمن خدمت مجازی


دانلود مقاله در مورد ضمن خدمت معلمان, ضمن خدمت, مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور, مقالات فرهنگیان, مقاله در مورد ضمن خدمت معلمان, مقاله در مورد مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور, مقاله در مورد نگرش معلمان نسبت به ضمن خدمت های از راه دور, مقاله ضمن خدمت مجازی معلمان, مقاله فرهنگیان در مورد نگرش معلمان نسبت به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 57   نویسنده : admin
error: