no-img
درسی فایل

دستورالعمل تغییر مقطع و سمت فرهنگیان درسال تحصیلی 98-97


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دستورالعمل تغییر مقطع و سمت فرهنگیان درسال تحصیلی 98-97
امتیاز 3.00 ( 1 رای )دستورالعمل تغییر مقطع و سمت فرهنگیان درسال تحصیلی 98-97">
zip
فروردین ۲۵, ۱۳۹۷
0 تومان
رایگان – خرید

دستورالعمل تغییر مقطع و سمت فرهنگیان درسال تحصیلی 98-97


دستورالعمل تغییر مقطع و سمت فرهنگیان درسال تحصیلی 98-97 اعلام شد.

با احترام ، در اجرای نامه شماره ۴۹۰۰/۱۲۴۴۸۴/۲۱۴ مورخه ۹۶/۱۲/۱۹ به منظور ساماندهی بهینه نیروي انسانی ، تعدیل نیروي انسانی در دوره هاي تحصیلی مختلف، استفاده از تخصص جدیدافراد و نیز ایجاد انگیزه جهت ادامه تحصیل همکاران در رشته هاي مورد نیاز آموزش وپرورش ، دستورالعمل تغییرسمت سال تحصیلی۹۸-۹۷ بشرح زیر ابلاغ می گردد. شایسته است مدیران محترم اطلاع رسانی به موقع مد نظر قرار گیرد .

۱- تغییر سمت فقط براي کارکنان رسمی ثابت و پیمانی مجاز است .لذا پذیرش تقاضاي نیروهایی که دراستخدام آزمایشی ؛ قراردادي می باشند ؛ تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست .

۲- صرفا دارندگان مدارك تحصیلی لیسانس و بالاتر می توانند متقاضی تغییرسمت باشند.

🌹*تبصره* : دارندگان مدارك تحصیلی فوق دیپلم صرفا می توانند درقالب یکی از حالات زیر متقاضی تغییر سمت باشند.

الف ) افراد با مدرك فوق دیپلم آموزش ابتدائی با گرایش هاي علوم تربیتی می توانند متقاضی تغییر سمت به آموزگاري باشند.

ب) افراد با مدرك فوق دیپلم رشته هاي فنی می توانند متقاضی تغییرسمت به پست استادکاري باشند.

🌹*تذکر* : تغییرسمت کلیه نیروهاي خدماتی به اداري و آموزشی منوط به احراز شرایط و کسب امتیاز لازم در مصاحبه حضوري و تائید کمیته بررسی صلاحیت هاي حرفه اي می باشد .

۳- افرادي که داراي تعهد خدمت درسمت و مقطع خاص می باشند تا پایان مدت تعهد خدمت دررشته شغلی مربوطه ،نمی توانند متقاضی تغییر سمت شوند.

۴- کسانی که درسنوات گذشته مشمول تغییر سمت گردیده اند و یا ازاین پس ، حکم تغییر سمتشان صادر می گردد، تا۳سال مجاز به ارائه تقاضاي تغییر سمت نمی باشند.

۵- کسانی که درسنوات گذشته مشمول تغییر سمت گردیده اند و یا ازاین پس با تغییر سمتشان موافقت می گردد تا۳سال مجاز به شرکت در فرآیند نقل وانتقالات (داخل و خارج استان ) و انتصاب اداري آموزشی همانند مدیر یا معاون و… نمی باشند.

۶- همکارانی که همزمان در فرآیند تغییر سمت و نقل وانتقالات ( داخل وخارج استان ) جهت سال تحصیلی ۹۸-۹۷ پذیرفته می گردند ، می بایست از یک فرایند انصراف داده در غیر اینصورت به تشخیص اداره یکی از درخواستهاي آنان لغو می گردد .

۷- شرط موافقت نهایی با تغییر سمت و دوره تحصیلی نیروهاي پرورشی ، مشاوره و تربیت بدنی ، باعنایت به رشته هاي تحصیلی مرتبط ، قبولی درمصاحبه تخصصی اداره مشاوره ، امورتربیتی و تربیت بدنی اداره کل می باشد . زمان مصاحبه نیز توسط ادارات مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد. ضمناً پس از موافقت نهایی از آموزشی به پرورشی تائیدیه گزینش الزامی می باشد.

۸- کلیه دارندگان مدرك تحصیلی لیسانس وبالاتر در رشته تربیت بدنی ( بجز آموزگاران ) می توانند متقاضی تغییرسمت به دبیر / آموزگار درس تربیت بدنی گردند.

۹- دارندگان مدرك تحصیلی در رشته هاي حرفه وفن ، علوم تجربی ، دینی وعربی و مطالعات اجتماعی برابر شیوه نامه وزارت متبوع فقط می توانند تا دوره تحصیلی متوسطه اول تغییرسمت و دوره یابند.

۱۰- تغییر سمت نیروهاي داراي رسته اداري مالی و خدماتی (رسمی و پیمانی ) که داراي تعهد خاص مبنی بر خدمت در رسته فوق الذکر نمی باشند براساس شرایط ذکرشده براي دوره هاي تحصیلی با رعایت شرایط احراز مطابق طرح طبقه بندي مشاغل کارکنان و معلمان بلامانع می باشد. باعنایت به اینکه پس از تغییر سمت و دوره تحصیلی اینگونه افراد طبقه و رتبه شان براساس مدرك تحصیلی همانند فرد جدیدالاستخدام کاهش می یابد ، توضیحات لازم را به افراد متقاضی مخصوصا با سنوات بالا قبل از ارائه درخواست داده می شودتا حقی از همکاران تضییع نگردد.

۱۱- تغییرسمت و دوره تحصیلی مشمولان بخشنامه ۲۳۰د (نیروهاي آموزشی شاغل در پست هاي اداري درادارات ) و کادر اداري مدارس مانند ، مدیر ، معاون درصورت استعفاء از سمت هاي فوق قبل از صدور حکم تغییرسمت و داشتن ابلاغ درتاریخ ۹۷/۰۷/۰۱متناسب با تغییر سمت انجام شده با رعایت شرایط احراز ، بلامانع می باشد.

* آخرین مهلت تحویل مدارک به اموراداری۹۷/۰۲/۲۰ می باشد .

بدیهی است به مدارك ارائه شده پس از پایان مهلت ، ترتیب اثر داده نخواهد شد و در فرآیند تغییرسمت سال تحصیلی آینده قابل بررسی خواهد بود.موضوعات :
ads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید