no-img
درسی فایل

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها
zip
اسفند ۱۲, ۱۳۹۵
3000 تومان
3000 تومان – خرید

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها


دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها

فرمت فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات 27صفحه

قسمتی از مجموعه

طرح درس

نام کتاب :ریاضی          پایه تحصیلی :ششم       مقطع تحصیلی :ابتدایی

عنوان تدریس :جمع آوری ونمایش داده ها

صفحه ی تدریس :102          محل تدریس:کلاس درس           روش تدریس :مکاشفه ای

زمان تدریس :20دقیقه              تعدادفراگیران :12نفر                     نام مدرس :

اهداف کلی :

آشنایی دانش آموزان بامحبث آمار

اهداف جزئی :

آشنایی دانش آموزان باچگونگی با جمع آوری داده ها وچگونگی نمایش داده ها از طریق نمودارهای مختلف.

اهداف رفتاری:

درفرایند آموزش این درس دانش آموزان باید بتوانند:

1)بامفهوم آمار آشناشوند.(سطح دانش )

2)انواع نمودارها وکاربردآنان رانام ببرند.(سطح دانش)

3)بتوانندشکل نمودارهای مختلف راترسیم کنند.(سطح مهارت)

4)بتواننداین نمودارهارابااستفاده از مقوایاکاغذ بسازند.(سطح مهارت)

5)علاقه مند باشندکه این علم رانیزبه دیگران آموزش دهند.(سطح نگرش

6)علاقه مندباشندکه این علم رادرزندگی روزمره خود بکارببرند.(سطح نگرش)

رفتارورودی :

درساعت مشخص معلم درزده ووارد کلاس می شودبچه ها از جای خود بلندمی شوندوصلوات می فرستندسپس معلم باخواندن این بیت که (به نام خدای گل و شاپرک،خداوند پروانه های قشنگ)که نشانگر شروع هرکاری بانام خداوند است به دانش آموزان سلام و احوال پرسی می کند بدین صورت که :

معلم :سلام دخترای گلم     –     دانش آموزان :سلام    –  معلم :حالتون خوبه بچه ها ؟     –   دانش آموزان :بله   –  معلم :صبحابه خورید عزیزا؟     –     دانش آموزان :بله     –    معلم :پس چرااین قدر بی حالید وبلند جواب نمی دیدپس یه بار دیگه ازتون می پرسم دخترای گلم صبحانه خوردند ؟        –       دانش آموزان این بار بلندترجواب می دهندو می گویند:بله    –   معلم :آفرین به شما هاکه این قدرزنگ باهوشید.

سپس معلم جهت ایجاد توجه از دانش آموزان می خواهدکه چشمان خود رابازتر کنند واطراف خود رابازتر کنندو اطراف خودراخوب ببینندکه آیا کسی از دوستانشان غیبت کرده است یانه.بعدازروی دفترحضوروغیاب اسامی دانش آموزان رامی خواند واز آنان می خواهدکه بلند حضور خود رااعلام کنند معلم در تمام این روند باید به دانش آموزان توجه کند واگر ازنظروضع روانی دانش آموزای مشکلی داشت درباره ی مشکل او بپرسد.

ارزشیابی تشخیصی :

معلم قبل از شروع درس جدید تکالیف جلسه قبل دانش آموزان را نگاه می کند سپس دانش آموزان راپای تخته آورده و می خواهدکه مسائل کتاب راحل کنند واز دانش آموزان دیگر می خواهدکه با دقت به جوابها نگاه کنند تاببینند آیا جوابهادرست است یا نه.سعی می شود از تمامی دانش آموزان پرسش به عمل آید ویااینکه ازدانش آموزانی که دچار ضعف واشکال هستند پرسش به عمل آید و با کمک دانش آموزان زرنگ و راهنمایی معلم به جواب های درست برسند.

 

3000 تومان – خرید


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید