no-img
درسی فایل

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر
zip
اسفند ۱۲, ۱۳۹۵
3000 تومان
3000 تومان – خرید

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر


دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر

فرمت فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات 27صفحه

قسمتی از مجموعه

طرح درس

نام درس: ریاضی           موضوع: ساده کردن کسر

تعداد فراگیران:            مدت اجرا: یک جلسه ریاضی          مدت جلسه:45 دقیقه

اهداف کلی درس:

1-دانش آموزان با ساده کردن کسر آشنا می شوند. ( حوزه شناختی )

2- دانش آموزان پس از آشنایی با ساده کردن کسرها  درکارهای روزمره و درسی استفاده بکنند

و به آن علاقه نشان دهند. (حوزه عاطفی)

اهداف جزئی درس:

دانش آموزان در پایان تدریس با ساده کردن کسرها آشنا می شوند. ( حوزه شناختی – سطح دانش )

دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها توجه نشان می دهند. ( حوزه عاطفی – سطح توجه )

دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها واکنش نشان می دهند. ( حوزه عاطفی – سطح واکنش )

دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها ارزش قائل می شوند. ( حوزه عاطفی – سطح ارزشگذاری )

اهداف رفتاری (درحوزه شناختی):

دانش آموزان ساده کردن کسرها را با دسته بندی کردن شکلهای رنگی و غیر رنگی انجام می دهند. ( حوزه شناختی – سطح کاربرد )

دانش آموزان کسر تصویر یا اشیاء در دسترس را انجام می دهند. ( حوزه شناختی – سطح کاربرد )

دانش آموزان بعد از دسته بندی کردن شکلها کسر آن را به صورت نوشتاری می نویسند. ( حوزه شناختی – سطح ترکیب )

دانش آموزان کسرها را با یکدیگر مقایسه می کنند. ( حوزه شناختی – سطح تحلیل )

دانش آموزان با ساده کردن کسر، ساده کردن کسر را تعریف می کنند و کسر ساده شده و کسر حاصل از ساده کردن را مساوی نشان می دهند. ( درک و فهم )

دانش آموزان کسرهای مساوی را نشان می دهند. ( حوزه شناختی – سطح کاربرد )

دانش آموزان با تقسیم کردن صورت و مخرج بر یک عدد ثابت، کسر ساده شده را کشف می کنند ( حوزه شناختی – سطح کاربرد )

دانش آموزان ساده کردن کسر را به زبان خود تعریف می کنند. ( درک وفهم )

اهداف رفتاری (درحوزه عاطفی):

دانش آموزان با دقت به مباحث مربوط به درس ساده کردن کسر گوش می دهند. ( حوزه عاطفی -سطح دریافت )

دانش آموزان با علاقه در پرسش و پاسخ کلاسی مربوط به ساده کردن کسر فعالیت می کنند. ( حوزه ی عاطفی – سطح واکنش )

رسانه های آموزشی : گچ های رنگی – تصویر  یا اشکال رنگی و غیر رنگی و…

اهداف رفتار ورودی: (دانش آموزان تا کنون)

دانش آموزان باید در مرحله آماده سازی ضرب و تقسیم اعداد را بدانند و مفهوم بخش پذیری را فهمیده باشند. (در غیر این صورت باید از آموزشی ترمیمی استفاده کنیم.)

دانش آموزان با بخش پذیری و کسرهای مساوی آشنا شده اند.

ارزشیابی تشخیصی:

1- با استفاده از مقوا یا اشکالی آنها را دسته بندی کرده و به تعدادی از دانش آموزان بدهد.

2- با استفاده از اشکال تعداد دسته ها و تعداد شکلهای هر دسته را مشخص کند.

3- کسر  72/54   را با راه حل ساده کند.

 

3000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید