no-img
درسی فایل

دانلود گزارش تخصصی روخوانی(درس بخوانیم)


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی روخوانی(درس بخوانیم)
zip
فروردین ۲, ۱۳۹۶
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی روخوانی(درس بخوانیم)


گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با
روش های مناسب

فرمت فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات 25

قسمتی از مجموعه

مقدمه:

اقرأباسم ربک الذی خلق بخوان به نام پروردگاری که تورا خلق کرده است(سوره علق آیه (1
خواندن از جمله وسایل مهم فهمیدن در دنیای کنونی است. فرد می تواند نتیجه ی تحقیقات و مطالعات دیگران را که مدتها به درازا کشیده است ، را ازطریق خواندن درمدّت زمان کوتاهی فرا گیرد.خوب خواندن از عوامل مهّم پیشرفت و سرگرمی ولذّت بردن ورفع خستگی است. امروز باید به کودکان خود خواندن را بیاموزیم تا فردادبتوانند بخوانند ویاد بگیرند. نکته ی مهّم در امر خواندنتوجّه وتأکید بر امر فهمیدن می باشد نه صرفاً که به صورت عادت در آمده است .

یکی از علل ضعف دانش آموزان در درورس مخصوصاً ضعف در حل کردن مسئله های ریاضی و نفهمیدن آنها مربو ط به ناتوانی آنها در روخوانی و عدم درک آنچه مطالب می باشد.

اغلب مشاهده می شود دانـش آموزی مطلبی را می خواند یا اولیـای او عقیده دارندمرتّب درس می خواند اما نمی فهمد یا دانش آموز دیگری با وجود این که تلاش می کند اما در املانویسی مشکل دارد تمام این اشکالات بر می گردد به ضعف دانش- آموز در روخوانی و آگاه نبودن او به روش مطالعه.

یک معلّم آگاه وعلاقه مند به شغل معلّمی باید ابتداروشهای مطالعه وروان خوانی را به دانش آموزان خود بیاموزد وسپس در پی برطرف کردن اشکالات در دروس دیگر باشد و این مقدور نمی باشد مگر این که خودمعلّم از روشهای مختلف مطالعه و روان خوانیاطّلاع کافی داشته باشد.

در این پژوهش سعی شده با استفاده ازنظر همکاران و کمک مادر و کمک دانش آموزان دیگر در کارهای تیمی تا حدودی مشکل دانش آموزپایه ی پنجم که در روخوانی ضعف شدیدی داشته و این ضعف روی دروس دیگر او نیز تأثیر داشته بررسی شود و تا حدودی هم مؤثر بوده است.

ارزیابی از وضع موجود

حمید دانش آموز پایه ی ابتدایی در از نظر ظاهرمرتّب بود ، تنها فرزند خانواده که پدرش
…………………
هم خارج از استان کار می کرد و او اکثر اوقات با مادرش تنها زندگی می کرد تکالیف مدرسه را درست

وبه موقع انجام می داد(البته با کمک زیاد مادر)امّا درسش ضعیف بود و در بیان آنچه یادگرفته بسیار
مشکل داشت ونمرات او بسیار پایین بودند. وقت می خواست درس را جواب دهد اکثر اوقات زیر لبی چیزی می گفت یا می گفت بلدم اما فراموش کرده ام و نمی توانست به راحتی درس را جواب دهد.در خواندن فوق العاده ضعیف بود و نمی توانست به راحتی از روی درس بخواند. اکثر مواقع سطرها را گم می کرد بعضی کلمات را با مکث بسیار زیاد می خواند وقتی هم از متن خوانده شده از او سوال می شد نمی توانست جواب دهد.زنگ هنر کارش را خوب انجام می داد و با ذوق و اشتیاق کارهای هنری را انجام می داد مخصوصاً کاردستی و کار با گل را به خوبی انجام می داد.بنابراین بنده تصمیم گرفتم مشکل روخوانی را در این دانش آموز برطرف سازم .

فرضیه های پژوهش:

با توجه به این که مهمترین و اساسی ترین هدف خواندن ، فهمیدن مطالب است و خوب خواندن باعث بهتر و سریع تر شدن یادگیری است واین که راه وروش یادگیری بهتر از یاد دادن است تصمیم گرفتم به جای پرسش و پاسخ های مکرربه او در کم شدن مشکلش کمک کنم .

-ضعف در روخوانی باعث ضعف دروس دیگر شده است.
-توانایی کنترل تنفّس در بهتر خواندن تأثیر دارد.
-تقویت حافظه ی شنیداری باعث بهتر خواندن می شود.
-تقویت حافظه ی دیداری باعث بهتر خواندن می شود.
-درست خواندن باعث درک بهتر مطالب می شود.
-طرح سوال از درس باعث در ک بهتر آنچه خوانده می شود.
اهداف گزارش تخصصی :

هدف اصلی :

حل مشکل روخوانی دانش اموز

اهداف جزئی :

– آشنایی بیشتر با روش ها وراه کارها یی جهت بهتر خواندن.
-پی بردن به نقش خواندن در پیشرفت دروس دیگر .
_کمک به دانش آموزی که مشکل خواندن دارد و این مشکل باعث افت تحصیلی او شده است
_مطالعه وتحقیق بیشتر جهت بهتر شدن امر یاددهی ویادگیری .
جمع آوری اطلاعات

جهت کمک به حمید ابتدا بامعلّمان سال های قبل او ، ومدیر مدرسه صحبت کردم در سال های قبل هم درس او ضعیف بوده است به خصوص در درس املا و روخوانی ضعف شدید داشته و با گذشت زمان در پایه های بعدی هم ضعف او شدید تر شده است ؛ مدیر مدرسه و معلمان سالهای قبل هم تلاش کرده اند که به او کمک کنند،مثلاً در پایه ی دوم معلم او چون فکر می کرده دانش آموزدرگروه دانش آموزان دیر آموز می باشد او را به مرکز مشاوره ارجاع داده اند اما حمید از نظر بهره ی هوشی دانش آموز عادی تشخیص داده شده است.

در پایه ی سوم هم به دلیل فوت یکی از وابستگان مادر زهرا و کم توجّهی مادر به او احساس کمبود محبت نموده و انگشت خود را می مکیده که این مشکل هم با کمک خانواده و مشاور برطرف شده است ؛ امّا وابستگی او به مادر زیادتر از قبل شده است . مادر ش می گفت همیشه در درس ها به او کمک می کنم چون در خانه کار دیگری ندارم و وقت آزاد هم دارمامّا هر چه با او کار می کنم اصلاً، نمی فهمد که کار او بیشتر به صورت تکرار و تمرین بوده است ؛ و این کار مادر باعث شده که او بیش از حد به مادر وابسته باشد و نتواند به تنهایی درس بخواند.

در ارزیابی های مکرر و مشاهد ه ی دقیق تر (مهر ماه متوجّه) شدم بیشتر اشکالات حمید مربوط به ضعف او در روخوانی می باشد و چون در خواندن سرعت عمل بالایی ندارد ودرست نمی خواند متوجّه، مطالب نمی شود . البته قدرت یادگیری او هم بالا نبود.هر روز از او می خواستم درس را روخوانی کند ، روز بعد می خواستم مجدداً همان متن روز قبل را روخوانی کند و اشکالات او را یادداشت می کردم تا بهتر بتوانم به او کمک کنم .

فهرست مطالب

مقدمه: 3

ارزیابی از وضع موجود . 4

فرضیه های پژوهش: 5

هدف اصلی : 6

اهداف جزئی : 6

جمع آوری اطلاعات 6

هدفهای آموزش خواندن در دبستان: 7

تجزیه وتحلیل داده ها . 9

خلاصه ی یافته ها: 9

چگونگی اجرای راه حل ها 9

راه حل ها ی انتخابی 10

ارزیابی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت اجرای طرح ) 12

تجدید نظر در روش های انجام گرفته واعتبار بخشی 14

نقاط ضعف : 15

نتایج 15

نتیجه گیری 16

منابع وماخذ 17

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید