no-img
درسی فایل

دانلود گام بگام زمین شناسی یازدهم


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گام بگام زمین شناسی یازدهم
zip
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶
1000 تومان
1000 تومان – خرید

دانلود گام بگام زمین شناسی یازدهم


پاسخ های پیشنهادی فعالیت ها و پرسش های کتاب زمین شناسی یازدهم
فرمت فایل pdf

شرح مختصری از فایل

فصل 1
یادآوری صفحه 12
1 با توجه به این که، نورخورشید حدود – 3 / 8 دقیقه نوری طول می کشد تا به زمین برسد .
فاصله متوسط زمین تا خورشید چند کیلومتر است؟
هرثانیه نوری 300000 کیلومتراست و یا هردقیقه نوری 18 میلیون کیلومترکه با ضرب عدد 3 / 8برعدد 18 میلیون
کیلومتر نتیجه عدد 149400000 کیلومتربه دست می آید که فاصله زمین وخورشید می باشد.
2 به این فاصله در اصطلاح ستاره شناسی چه گفته می شود؟ –
فاصله متوسط زمین وخورشید 150 میلیون کیلومتراست که به آن یک واحد نجومی گفته می شود.
فعالیت صفحه

1000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید