no-img
درسی فایل

دانلود کنش پژوهی با موضوع تاثیر زنگ ورزش بر سلامت روانی دانش آموزان


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود کنش پژوهی با موضوع تاثیر زنگ ورزش بر سلامت روانی دانش آموزان
zip
بهمن ۲۹, ۱۳۹۵
0 تومان
رایگان – خرید

دانلود کنش پژوهی با موضوع تاثیر زنگ ورزش بر سلامت روانی دانش آموزان


دانلود کنش پژوهی با موضوع تاثیر زنگ ورزش بر سلامت روانی دانش آموزان دوره ابتدایی _پایه های اول تا ششم

تعداد صفحات فایل 96 صفحه

  فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

قیمت فایل 3 هزار تومان

قسمتی از فایل 

چكيده :

هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از مقايسه سلامت رواني در بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار و فرضيه دوم عبارتند از بررسي افزايش زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهر ابهر كه 80نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه انتخاب نمونه ها بطور تصادفي بوده است و جهت آزمون فرضيه ها از روش آماريtمتغيير مستقل و…. استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه تاثير افزايش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت رواني دانش آموزان مي تواند تاثير زيدي داشته باشد و همين طور بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار از لحاظ سلامت رواني تفاوت معني داري وجود دارد .

مقدمه :

نوجواني و كودكي دوره اي از زندگي انسان را تشكيل مي دهد كه مخصوصا براي طرح سوال درباره ارزشهاو اصول اخلاقي و ايجاد سلامت رواني مساعد است . جيمز ويلسون معتقد است كه انسان با حس ايجاد سلامت رواني. حسي كه خيلي تجلي مي كند مي تواند زندگي رو به آرامش براي خود رقم بزند كودكان با توانايي حرف  زدن متولد مي شوند اما اگر كسي حرف زدن را به آنها ياد ندهد آنها حف نخواهند زد همين متولد در ايجاد سلامت رواني هم مي تواند دخالت داشته باشد به طوري كه اگر در محيط خانه و يا حتي مدرسه در ايجاد سلامت روحي و رواني براي كودكان قدم برنداشته حتما كودك دچر حالات رواني مانند اضطراب ، گوشه گيري ……………و موارد ديگر خواهد شد كه قضاوت اخلاقي بر دلايل و برهايي استوار است كه اين برهانها را بر حسب ديدگاه ها هدفهايي كه آنها را بر مي انگيزند به شش مرحله تقسيم كرده و آن گاه دوباره در سه سطح جاي داده است كه به دليل رويدادهاي اجتماعي وپيامد هاي منحصر به فرد در دوران كودكي و دوره ها ي بهراني براي فرزند و گاهي اوقات روابط نامناسب والدين با هم ديگر در جلوي چشم كودك باعث تحولاتي در روحيه كودك مي شود كه گاه با تاوان سختي روبه روست . سلامت رواني و ايجاد آن در افراد در تمامي سنين مورد اهميت قرار مي گير كه باعث ترقي و رسين به اوج مي شود و گاهي آدمي با ايجاد روحيه سالم و بي دغدغه مي تواند به اوج خود شكوفايي برسد كه تمام اين رسيدن ها به عواملي مانند خانه – خانواده – والدين و مدرسه و مربيان بستگي دارد كه به عنوان مثال و مسئله اي كه در تحقيق حاضر مورد توجه است رسيدن به اوقات آزاد كودكان به كارها و عمليات سالم و توجه به اطراف دور و بر خود و استفاده بهينه مي تواند در ايجاد سلامت رواني دخالت داشته باشد و همين طور خانواده كه در رسيدن به شكوفايي كودك چه از لحاظ فكري – جسمي مي تواند نقش موثر داشته باشد .

در برخي از جوامع ، تغيير موقعيت به كمك مراسم ورود كه گذر از كودكي به بزرگسالي رااز نظر اجتماعي نشان مي دهد باعث اختلالاتي در سلامت رواني مي شود كه آن را مي توان با محبت و كارهاي روزانه – شركت داشتن در محافل دوستانه سلامت جبران كرد

 

عنوان                                                                                   صفحه

چكيده                                           1

فصل اول:كليات تحقيق                             2

مقدمه                                           3

بيان مسئله                                      5

سوال مسئله                                      6

اهداف تحقيق                                     6

اهميت و ضرورت تحقيق                             6

فرضيه هاي تحقيق                                 7

متغيرهاي تحقيق                                      7

تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم                   8

فصل دوم: پيشينه و اربيات تحقيق                      9

مقدمه و كليات                                       10

تاريخچه                                     16

مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران              32

بهداشت رواني و ورزش                             41

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش                       49

نقش بزرگسالان در ورزش كودكان و نوجوانان              50

نقش مربي در بهداشت رواني                            52

پژوهش در انگيزه ، رضايت و تعارض                          53

بهداشت رواني و اجتماع                           56

عوامل اجتماعي موثر در بهداشت رواني                  59

مركز راهنمايي كودك                                  60

كودكان و نوجوانان ناسازگار                          61

علل پيدايش رفتار كودكان و جوانان ناسازگار                    62

علل عاطفي                                   63

درمان                                           64

پيشگيري                                     66

فصل سوم: روش تحقيق                              69

جامعه مورد مطالعه                               70

روش نمونه گيري                                  70

ابزار اندازه گيري درتحقيق                           71

روش تحقيق                                   72

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها                        73

جدول 1-4: نمرات خام آزمودني ها از آزمون سلامت رواني           74

جدول 2-4 : مقايسه سلامت رواني                        78

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري                      81

بحث و نتيجه گيري                                82

محدوديت هاي تحقيق                               84

پيشنهادات                                   85

ضمائم پرسشنامه سلامت رواني گلدنبرگ                   86

پرسشنامه سلامت عمومي(QHG)                       87

منابع و ماخذ                                    95adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید