no-img
درسی فایل

دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا
zip
دی ۱۱, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا


دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل 2 صفحه

شرحی از فایل

کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( آ ا )وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.
اهداف جزئی:
ازفراگيران انتظارمي رود درپايان تدريس:
1. با صدای ( آ ا )آشنا شوند.
2. تلفظ صحیح نشانه ( آ ا )را بدانند.
3. نشانه ( آ ا ) را به درستی بنویسند.
4. محل قرار گرفتن نشانه ی ( آ ا ) را در کلمه و قوائد آن را بدانند.
5. کلماتی که صدای اول آن ( آ ) باشد را نام ببرد.
6. کلماتی که در وسط صدای ( ا ) داشته باشند .
7. محل قرار گرفتن نشانه ( آ ا ) در جدول الفبا را تشخیص دهد.
8. نحوه استفاده بهینه از آب واسراف نکردن آن را بدانند.
9. با نحوه تشکیل آب و دریاآشنا شوند.دانش آموزان باید بتوانند دو قله بلند زاگرس را نام ببرند .
10. دانش آموزان باید بتوانند رنگ سرزمین های بلند را روی نقشه تشخیص دهند.
اهداف رفتاری:
ازفراگيران انتظارمي رود درپايان تدريس:
1-شناخت کلماتی که صدای اول آن (آ –ا) باشد. روانی حرکتی

2-کلماتی که در وسط صدای (آ –ا) داشته باشند. دانش

3-شکل صدای ( آ ا )را صحیح بنویسد . روانی حرکتی

4-صدای ( آ ا )را در جدول نشان دهد . روانی حرکتی

5-صداهای کلمات داده شده را بنویسد. روانی حرکتی

6-استفاده بهینه از آب را توضیح دهد .دانش- درک و فهم

7-تشکیل آب و دریا را شرح دهد . دانش- درک و فهم

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید