no-img
درسی فایل

دانلود طرح درس روزانه فارسی اول نشانه بـ ب


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طرح درس روزانه فارسی اول نشانه بـ ب
zip
دی ۱۱, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود طرح درس روزانه فارسی اول نشانه بـ ب


دانلود طرح درس روزانه فارسی اول نشانه بـ ب

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل 1 صفحه

شرح مختصر فایل

نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی:اول ابتدایی موضوع درس: نشانه ( بـ ب)
30دقیقه تهیه کننده: مدت جلسه:

نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ
– کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( بـ ب (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.
اهداف جزئی :
درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:
– صدای (بـ – ب)
– تلفظ صحیح آن
– نوشتن صحیح صدا
– محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن
– کلماتی که صدای اول آن (بـ) باشد
– کلماتی که صدای آخر آن (ب) باشد
– کلماتی که در وسط صدای (بـ) داشته باشند .
– محل قرار گرفتن آن در جدول
– با باران و باد به عنوان یکی از نعمت های خدا
– لباس مناسب در باران
– نحوه تشکیل ابر

اهداف رفتاری :
دانش آموز در پایان درس بتواند :
با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :
– دور صدای (بـ) غیر از آخر را خط بکشد .(روانی حرکتی)
– دور صدای (ب) آخر را خط بکشد .(روانی حرکتی)
– کلمات ناقص را با صدای (بـ) کامل کند.(روانی حرکتی)
– کلمات ناقص را با صدای (ب) کامل کند . (روانی حرکتی)
– هر کدام از شکل صدای (بـ – ب) را صحیح بنویسد . .(روانی حرکتی)
– صدای (بـ – ب) را در جدول نشان دهد .(روانی حرکتی)
– تمرینات را با علاقه انجام دهد . (عاطفی)
– چه وسایل و لباس هایی برای روز بارانی مناسب است نام ببرد . . (دانشی)
– تشکیل ابر را شرح دهد . (دانشی)

دانش آموز با مطالب نگاره ها وصدای آ ا و طرز نوشتن و تلفظ صیحیح آن آشناست.

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید