no-img
درسی فایل

تجارب برتر سنجش و ارزشیابی و ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز حسابداری


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

تجارب برتر سنجش و ارزشیابی و ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز حسابداری
zip
اسفند ۲۲, ۱۳۹۶
3000 تومان
3000 تومان – خرید

تجارب برتر سنجش و ارزشیابی و ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز حسابداری


ابتکارات فردی هنرآموز حسابداری,ابتکارات حرفه ای هنرآموز حسابداری, ابتکارات فردی هنرآموز حسابداری,ابتکارات فردی و حرفه ای ,ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز حسابداری ,تجارب ارزشیابی هنرآموز حسابداری,تجارب برتر هنرآموز حسابداری,تجارب سنجش هنرآموز حسابداری,تجارب سنجش و ارزشیابی , تجارب سنجش و ارزشیابی هنرآموز حسابداری,تجربیات ارزشیابی هنرآموز حسابداری, تجربیات برتر هنرآموز حسابداری, تجربیات برتر تدریس ,تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی, تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی هنرآموز حسابداری , تجربیات سنجش هنرآموز حسابداری,تجربیات منطبق با آیین نامه ها, تجربیات منطبق با آیین نامه ها هنرآموز حسابداری

تجارب برتر سنجش و ارزشیابی و ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز حسابداری

به صورت مجموعه شامل 8 فایل

فرمت فایل : ورد (word) و قابل ویرایش

عناوین فایل ها:

_پاداش و تشویق و تقویت در امر آموزش در حوزه ارزشیابی در ارتباط با هنرآموز حسابداری
_استفاده از روش ارزشیابی و فعالیت های گروهی در ارتباط با هنرآموز حسابداری
_چگونگی افزایش سطح خلاقیت در هنرجویان در ارزشیابی و سنجش در ارتباط با هنرآموز حسابداری
_استفاده از انواع ارزشیابی ها و تنوع در روش ها و ابزار های سنجش پیشرفت تحصیلی در ارتباط با هنرآموز حسابداری
_چگونگی اجرای بهینه کردن طرح ارزشیابی توصیفی در ارتباط با هنرآموز حسابداری
_ارتباط عمیق هنر جو با هنرآموز و پایداری یادگیری سیستم ارزشیابی در ارتباط با هنرآموز حسابداری
_توجه به ارزشیابی هنرجو از یادگیری های خود در ارتباط با هنرآموز حسابداری
_چگونگی برقراری ارتباط عمیق با هنرجویان در سیستم ارزشیابی در ارتباط با هنرآموز حسابداری

 

3000 تومان – خرید

 adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید