no-img
درسی فایل

برچسب ها نقد و بررسی کتاب مطالعات اجتماعی نهم


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » نقد و بررسی کتاب مطالعات اجتماعی نهم
تحلیل محتوا با موضوع بررسی نهاد خانواده در متون آموزشی

تحلیل محتوا با موضوع بررسی نهاد خانواده در متون آموزشی


اگرچه محتوای درسی علوم اجتماعی به خودی خود به دلیل گسترش و پیشرفت فزاینده علم و دانش بشری، روز به روز جدیدتر و حجیم تر میشوند. ویژگیهای عصر کنونی ایجاب میکند تا برنامههای آموزشی علوم اجتماعی به نحوی ساماندهی گردند تا با بهرهگیری از آنها، همة تواناییهای شناختی و شخصیتی دانشآموزان رشد کرده و فراگیران با برخورداری از مزایای علوم و فناوری، توانمندی های لازم برای رویارویی با تحولات جدید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 32   نویسنده : admin