no-img
درسی فایل

برچسب ها درس فایل


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » درس فایل
گزارش تخصصی تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی و کسب مهارت عملی کار و فناوری

گزارش تخصصی تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی و کسب مهارت عملی کار و فناوری


تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل معلمی, تدوین گزارش تخصصی معلمان, دانلود رایگان گزارش تخصصی, دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی معلم کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی معلمان کار و فناوری, دانلود نمونه گزارش تخصصی کار و فناوری, دانلود نمونه گزارش تخصصی تشویق به کار گروهی, دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 91   نویسنده : admin
گزارش تخصصی جذاب نمودن قسمت آشنایی با خودرو کتاب کار و فناوری سال سوم راهنمایی

گزارش تخصصی جذاب نمودن قسمت آشنایی با خودرو کتاب کار و فناوری سال سوم راهنمایی


گزارش تخصصی رایگان, گزارش تخصصی کار و فناوری, گزارش تخصصی کار و فناوری دبیرستان, گزارش تخصصی کار و فناوری متوسطه, گزارش تخصصی مرتبط با شغل, گزارش تخصصی معلم کار و فناوری, گزارش تخصصی معلمان, گزارش تخصصی معلمان دبیرستان, گزارش تخصصی معلمان راهنمایی, گزارش تخصصی معلمان رایگان, گزارش تخصصی معلمان کار و فناوری, گزارش تخصصی آشنایی با خودرو, گزارش تخصصی آشنایی با خودرو با فرمت word, گزارش تخصصی آشنایی با خودرو [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 41   نویسنده : admin
گزارش تخصصی کاهش اضطراب دانش آموز پایه سوم در ساعت کار و فناوری

گزارش تخصصی کاهش اضطراب دانش آموز پایه سوم در ساعت کار و فناوری


تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل معلمی, تدوین گزارش تخصصی معلمان, دانلود رایگان گزارش تخصصی, دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی معلم کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی معلمان کار و فناوری, دانلود نمونه گزارش تخصصی کار و فناوری, دانلود نمونه گزارش تخصصی پایه سوم, دانلود گزارش تخصصی, [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 51   نویسنده : admin
گزارش تخصصی افزیش میزان فراگیری دانش آموزان در درس کار و فناوری با استفاده کامپیوتر

گزارش تخصصی افزیش میزان فراگیری دانش آموزان در درس کار و فناوری با استفاده کامپیوتر


تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل معلمی, تدوین گزارش تخصصی معلمان, دانلود رایگان گزارش تخصصی, دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی معلم کار و فناوری, گزارش تخصصی معلمان کار و فناوری, گزارش تخصصی کامپیوتر, گزارش تخصصی افزیش میزان فراگیری با فرمت word, گزارش تخصصی کامپیوتر با فرمت ورد گزارش تخصصی افزیش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 32   نویسنده : admin
گزارش تخصصی چگونگی تقویت رعايت بهداشت مدرسه در دانش آموزان

گزارش تخصصی چگونگی تقویت رعايت بهداشت مدرسه در دانش آموزان


گزارش تخصصی کار و فناوری دبیرستان, گزارش تخصصی کار و فناوری متوسطه, گزارش تخصصی مرتبط با شغل, گزارش تخصصی معلم کار و فناوری, گزارش تخصصی معلمان, گزارش تخصصی معلمان دبیرستان, گزارش تخصصی معلمان راهنمایی, گزارش تخصصی معلمان رایگان, گزارش تخصصی معلمان کار و فناوری, گزارش تخصصی کاهش اضطراب, گزارش تخصصی کاهش اضطراب با فرمت word, گزارش تخصصی کاهش اضطراب با فرمت ورد گزارش تخصصی چگونگی تقویت رعايت بهداشت مدرسه در دانش آموزان   فرمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 77   نویسنده : admin
گزارش تخصصی جذاب نمودن درس کار و فناوری برای دانش آموزان

گزارش تخصصی جذاب نمودن درس کار و فناوری برای دانش آموزان


تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل معلمی, تدوین گزارش تخصصی معلمان, دانلود رایگان گزارش تخصصی, دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی معلم کار و فناوری, دانلود رایگان گزارش تخصصی معلمان کار و فناوری, دانلود نمونه گزارش تخصصی کار و فناوری, دانلود نمونه گزارش تخصصی جذاب نمودن درس کار و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 37   نویسنده : admin
گزارش تخصصی حل مشکلات روخوانی ،شناختن صدا ها و اختلالات املایی دانش آموز پایه اول ابتدایی

گزارش تخصصی حل مشکلات روخوانی ،شناختن صدا ها و اختلالات املایی دانش آموز پایه اول ابتدایی


تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل معلمی, تدوین گزارش تخصصی معلمان, دانلود رایگان گزارش تخصصی, دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر پایه اول, دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیران پایه اول, دانلود رایگان گزارش تخصصی پایه اول, دانلود رایگان گزارش تخصصی معلم پایه اول, دانلود رایگان گزارش تخصصی معلمان پایه اول, دانلود نمونه گزارش تخصصی پایه اول, دانلود نمونه گزارش تخصصی اختلالات املایی گزارش تخصصی حل مشکلات روخوانی ،شناختن صدا ها و اختلالات املایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 54   نویسنده : admin
گزارش تخصصی کاهش اضطراب دانش آموز پایه اول متوسطه در ساعت فیزیک

گزارش تخصصی کاهش اضطراب دانش آموز پایه اول متوسطه در ساعت فیزیک


تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل معلمی, تدوین گزارش تخصصی معلمان,دانلود رایگان گزارش تخصصی,دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر فیزیک,دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیران فیزیک,دانلود رایگان گزارش تخصصی فیزیک,دانلود رایگان گزارش تخصصی معلم فیزیک,دانلود رایگان گزارش تخصصی معلمان فیزیک,دانلود گزارش تخصصی دبیر فیزیک,دانلود گزارش تخصصی دبیران فیزیک,دانلود گزارش تخصصی فیزیک,گزارش تخصصی دبیر فیزیک,گزارش تخصصی دبیران,گزارش تخصصی دبیران رایگان,گزارش تخصصی دبیران فیزیک,گزارش تخصصی رایگان,گزارش تخصصی فیزیک گزارش تخصصی کاهش اضطراب دانش آموز پایه اول [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 23   نویسنده : admin
گزارش تخصصی علاقه مند کردن دانش آموز به درس ریاضی بعد از سه سال ترک تحصیل

گزارش تخصصی علاقه مند کردن دانش آموز به درس ریاضی بعد از سه سال ترک تحصیل


تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل معلمی, تدوین گزارش تخصصی معلمان, دانلود رایگان گزارش تخصصی, دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر ریاضی, دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیران ریاضی, دانلود رایگان گزارش تخصصی ریاضی, دانلود رایگان گزارش تخصصی معلم ریاضی, دانلود رایگان گزارش تخصصی معلمان ریاضی, دانلود نمونه گزارش تخصصی ریاضی, دانلود نمونه گزارش تخصصی ترک تحصیل, دانلود گزارش تخصصی, دانلود گزارش تخصصی ارزان ریاضی, دانلود گزارش تخصصی دبیر ریاضی, دانلود گزارش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 29   نویسنده : admin
گزارش تخصصی چگونگی تسهیل درک مفاهیم فیزیک برای دانش آموزان

گزارش تخصصی چگونگی تسهیل درک مفاهیم فیزیک برای دانش آموزان


دانلود گزارش تخصصی , گزارش تخصصی فیزیک , دانلود گزارش تخصصی فیزیک ,نمونه گزارش تخصصی فیزیک ,دانلود نمونه گزارش تخصصی فیزیک , گزارش تخصصی درک مفاهیم فیزیک , نمونه گزارش تخصصی درک مفاهیم فیزیک ,دانلود نمونه گزارش تخصصی درک مفاهیم فیزیک , درس فایل  , گزارش تخصصی ارزان فیزیک , دانلود گزارش تخصصی ارزان فیزیک ,گزارش تخصصی درک مفاهیم فیزیک با فرمت ورد, دانلود گزارش تخصصی درک مفاهیم فیزیک با فرمت ورد ,  دانلود گزارش تخصصی درک مفاهیم فیزیک با فرمت word ,گزارش تخصصی درک مفاهیم فیزیک با فرمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 24   نویسنده : admin
گزارش تخصصی علاقه مند کردن دانش آموزان به درس فیزیک به کمک راهکار های جذاب

گزارش تخصصی علاقه مند کردن دانش آموزان به درس فیزیک به کمک راهکار های جذاب


دانلود گزارش تخصصی فیزیک ,نمونه گزارش تخصصی فیزیک ,دانلود نمونه گزارش تخصصی فیزیک , گزارش تخصصی علاقه به فیزیک , نمونه گزارش تخصصی علاقه به فیزیک ,دانلود نمونه گزارش تخصصی علاقه به فیزیک , درس فایل  , گزارش تخصصی ارزان فیزیک , دانلود گزارش تخصصی ارزان فیزیک ,گزارش تخصصی علاقه به فیزیک با فرمت ورد, دانلود گزارش تخصصی علاقه به فیزیک با فرمت ورد ,  دانلود گزارش تخصصی علاقه به فیزیک با فرمت word ,گزارش تخصصی علاقه به فیزیک با فرمت word گزارش تخصصی علاقه مند کردن دانش آموزان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 19   نویسنده : admin
گزارش تخصصی اهمیت استفاده از آزمایش و آزمایشگاه در آموزش فیزیک

گزارش تخصصی اهمیت استفاده از آزمایش و آزمایشگاه در آموزش فیزیک


تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل معلمی, تدوین گزارش تخصصی معلمان,دانلود رایگان گزارش تخصصی,دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر فیزیک,دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیران فیزیک,دانلود رایگان گزارش تخصصی فیزیک,دانلود رایگان گزارش تخصصی معلم فیزیک,دانلود رایگان گزارش تخصصی معلمان فیزیک,دانلود گزارش تخصصی دبیر فیزیک,دانلود گزارش تخصصی دبیران فیزیک,دانلود گزارش تخصصی فیزیک,گزارش تخصصی دبیر فیزیک,گزارش تخصصی دبیران گزارش تخصصی اهمیت استفاده از آزمایش و آزمایشگاه در آموزش فیزیک  فرمت فایل:  ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / خرد / ۱۳۹۷   بازدید : 18   نویسنده : admin
بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی و ارائه راهکار

بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی و ارائه راهکار


گزارش تخصصی دبیر عربی بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی و ارایه راهکار فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 16 صفحه قسمتی از مجموعه مقدمه درس عربي یکی از دروسی  است که زیاد مورد علاقه و توجه اکثر دانش آموزان نيست و معمولاً نسبت به یادگیری  آن بی انگیزه می باشند و تصــور مي كنند كه اين زبان يك زبان بيگانه وكهنه است كه در آينده به آن هيچ نيازي ندارند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 652   نویسنده : admin
دانلود طرح درس ششم دبستان(همه دروس)

دانلود طرح درس ششم دبستان(همه دروس)


پکیج کامل طرح درس روزانه و سالانه بصورت (wordوقابل ویرایش) شما با این دانلود صاحب کاملترین پکیج طرح درس روزانه می شوید نمونه ای از طرح درس روزانه با موضوعات زیر طرح درس ورزش و نیرو – پیش سازمان دهنده – علوم ششم طرح درس سفر به اعماق زمین – کاوشگری – علوم ششم طرح درس شگفتی های برگ علوم ششم طرح درس سفر انرژی- کاوشگری علوم ششم خیلی بزرگ خیلی کوچک – ۹ گام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 24156   نویسنده : admin
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک طرح همیار معلم درس ادبیات را برای دانش آموزان شیرین و جذاب نمایم؟

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک طرح همیار معلم درس ادبیات را برای دانش آموزان شیرین و جذاب نمایم؟


دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک طرح همیار معلم درس ادبیات را برای دانش آموزان شیرین و جذاب نمایم؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 21 اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد مقدمه : با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 724   نویسنده : admin