no-img
درسی فایل

برچسب ها ثبت نام دوره ضمن خدمت و برنامه ریزی فعالیت های برنامه ریزی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » ثبت نام دوره ضمن خدمت و برنامه ریزی فعالیت های برنامه ریزی
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز به همراه جزوه

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز به همراه جزوه


آزمون ضمن خدمت آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز ,انجام آزمون ضمن خدمت آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز, مجموعه سوالات ضمن خدمت آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز,نمونه سوال رایگان ضمن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 254   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری


آزمون ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری ,انجام آزمون ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری, مجموعه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری ,نمونه سوال ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری,نمونه سوال ضمن خدمت با پاسخ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 203   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه


آزمون ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه ,انجام آزمون ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه, مجموعه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 299   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی


آزمون ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ,انجام آزمون ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی, مجموعه سوالات ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ,نمونه سوال ضمن خدمت مدیریت ابزار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 128   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری


آزمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری  ,انجام آزمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری  ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری  ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری , مجموعه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری  ,نمونه سوال رایگان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 134   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش


آزمون ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ,انجام آزمون ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات, مجموعه سوالات ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات ,نمونه سوال ضمن خدمت فناوری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 136   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری


آزمون ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری ,انجام آزمون ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری, مجموعه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری ,نمونه سوال ضمن خدمت فن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 161   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع


آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع ,انجام آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, مجموعه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع ,نمونه سوال رایگان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 165   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری


آزمون ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری ,انجام آزمون ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری, مجموعه سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری ,نمونه سوال ضمن خدمت حقوق شهروندی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 154   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست


آزمون ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست ,انجام آزمون ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست, مجموعه سوالات ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 122   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آشنایی با مباحث مرتبط با تحول نظام اداری

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آشنایی با مباحث مرتبط با تحول نظام اداری


آزمون ضمن خدمت آشنایی با مباحث مرتبط با تحول نظام اداری ,انجام آزمون ضمن خدمت آشنایی با مباحث مرتبط با تحول نظام اداری ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت آشنایی با مباحث مرتبط با تحول نظام اداری ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت آشنایی با مباحث مرتبط با تحول نظام اداری,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت آشنایی با مباحث مرتبط با تحول نظام اداری, مجموعه سوالات ضمن خدمت آشنایی با مباحث مرتبط با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 142   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان


ضمن خدمت معلمان،نمونه سوالات ضمن خدمت،دانلود سوال برای ضمن خدمت،سوالات آزمون اصلی ضمن خدمت،ضمن خدمت معلمان،لیست ضمن خدمت،آزمون ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ,انجام آزمون ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه, مجموعه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه ,نمونه سوال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 69   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان


آزمون ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان ,انجام آزمون ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان, مجموعه سوالات ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان ,نمونه سوال ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان,نمونه سوال ضمن خدمت با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 183   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون هوشمند سازی مدارس

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون هوشمند سازی مدارس


آزمون ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس ,انجام آزمون ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس, مجموعه سوالات ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس ,نمونه سوال ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس,نمونه سوال ضمن خدمت با پاسخ هوشمند سازی مدارس ,نمونه سوال ضمن خدمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 156   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حقوق شهروندی در نظام اداری

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حقوق شهروندی در نظام اداری


آزمون ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری ,انجام آزمون ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری, مجموعه سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری ,نمونه سوال ضمن خدمت حقوق شهروندی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 174   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری


آزمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ,انجام آزمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری, مجموعه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ,نمونه سوال رایگان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 171   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حفاظت و بهداشت محیط زیست

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حفاظت و بهداشت محیط زیست


آزمون ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست ,انجام آزمون ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست, مجموعه سوالات ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست,نمونه سوال ضمن خدمت حفاظت و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 101   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع


آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع ,انجام آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت طرح تکریم مردم ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, مجموعه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت طرح تکریم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 50   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون منشور حقوق شهروندی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون منشور حقوق شهروندی


آزمون ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی ,انجام آزمون ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی, مجموعه سوالات ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی ,نمونه سوال ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی,نمونه سوال ضمن خدمت با پاسخ منشور حقوق شهروندی ,نمونه سوال ضمن خدمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 105   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی


آزمون ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی ,انجام آزمون ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی, مجموعه سوالات ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی ,نمونه سوال ضمن خدمت مفاهیم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 96   نویسنده : admin