no-img
درسی فایل

برچسب ها تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی نهم متوسطه


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی نهم متوسطه
تحلیل محتوا با موضوع بررسی نهاد خانواده در متون آموزشی

تحلیل محتوا با موضوع بررسی نهاد خانواده در متون آموزشی


اگرچه محتوای درسی علوم اجتماعی به خودی خود به دلیل گسترش و پیشرفت فزاینده علم و دانش بشری، روز به روز جدیدتر و حجیم تر میشوند. ویژگیهای عصر کنونی ایجاب میکند تا برنامههای آموزشی علوم اجتماعی به نحوی ساماندهی گردند تا با بهرهگیری از آنها، همة تواناییهای شناختی و شخصیتی دانشآموزان رشد کرده و فراگیران با برخورداری از مزایای علوم و فناوری، توانمندی های لازم برای رویارویی با تحولات جدید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 32   نویسنده : admin