no-img
درسی فایل

دانلود ها


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » دانلود ها
اقدام پژوهی جذاب کردن درس ریاضی کلاس پنجم دبستان

اقدام پژوهی جذاب کردن درس ریاضی کلاس پنجم دبستان


اقدام پژوهی درس ریاضی کلاس پنجم دبستان,اقدام پژوهی آموزگار کلاس پنجم دبستان,اقدام پژوهی ابتدایی کلاس پنجم,اقدام پژوهی برتر کشوری کلاس پنجم دبستان,اقدام پژوهی به صورت ورد درس ریاضی کلاس پنجم دبستان,اقدام پژوهی جدید درس ریاضی کلاس پنجم دبستان,اقدام پژوهی چند نمونه جذاب کردن درس ریاضی کلاس پنجم,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی کلاس پنجم دبستان,اقدام پژوهی در مورد جذاب کردن درس ریاضی,اقدام پژوهی رایگان کلاس پنجم دبستان,اقدام پژوهی سال 96 جذاب کردن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 145   نویسنده : admin
اقدام پژوهی تقویت روحیه مشارکت پذیری دانش آموزان کلاس اول

اقدام پژوهی تقویت روحیه مشارکت پذیری دانش آموزان کلاس اول


اقدام پژوهی روحیه مشارکت پذیری دانش آموزان کلاس اول,اقدام پژوهی آموزگار اول,اقدام پژوهی ابتدایی روحیه مشارکت پذیری دانش آموزان کلاس اول,اقدام پژوهی برتر کشوری روحیه مشارکت پذیری دانش آموزان کلاس اول,اقدام پژوهی به صورت ورد روحیه مشارکت پذیری دانش آموزان کلاس اول,اقدام پژوهی جدید روحیه مشارکت پذیری دانش آموزان کلاس اول,اقدام پژوهی چند نمونه روحیه مشارکت پذیری دانش آموزان کلاس اول,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی روحیه مشارکت پذیری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 93   نویسنده : admin
اقدام پژوهی تقویت روحيه نيكوكارى دانش آموزان پايه اول

اقدام پژوهی تقویت روحيه نيكوكارى دانش آموزان پايه اول


اقدام پژوهی تقویت روحيه نيكوكارى دانش آموزان پايه اول,اقدام پژوهی آموزگار اول ابتدایی ,اقدام پژوهی ابتدایی تقویت روحيه نيكوكارى دانش آموزان پايه اول,اقدام پژوهی برتر کشوری تقویت روحيه نيكوكارى دانش آموزان پايه اول,اقدام پژوهی به صورت ورد تقویت روحيه نيكوكارى دانش آموزان پايه اول,اقدام پژوهی جدید تقویت روحيه نيكوكارى دانش آموزان پايه اول,اقدام پژوهی چند نمونه تقویت روحيه نيكوكارى دانش آموزان پايه اول,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی تقویت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 89   نویسنده : admin
اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به رنگ آمیزی دانش آموز کلاس اول

اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به رنگ آمیزی دانش آموز کلاس اول


اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به رنگ آمیزی دانش آموز کلاس اول,اقدام پژوهی آموزگار اول دبستان,اقدام پژوهی اول ابتدایی,اقدام پژوهی برتر کشوری بهبود بخشیدن به رنگ آمیزی دانش آموز کلاس اول,اقدام پژوهی به صورت ورد بهبود بخشیدن به رنگ آمیزی دانش آموز کلاس اول,اقدام پژوهی جدید بهبود بخشیدن به رنگ آمیزی دانش آموز کلاس اول,اقدام پژوهی چند نمونه نقاشی کلاس اول,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی بهبود بخشیدن به رنگ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 87   نویسنده : admin
اقدام پژوهی جذاب کردن درس ریاضی کلاس ششم دبستان

اقدام پژوهی جذاب کردن درس ریاضی کلاس ششم دبستان


اقدام پژوهی درس ریاضی کلاس ششم دبستان,اقدام پژوهی آموزگار کلاس ششم دبستان,اقدام پژوهی ابتدایی کلاس ششم,اقدام پژوهی برتر کشوری کلاس ششم دبستان,اقدام پژوهی به صورت ورد درس ریاضی کلاس ششم دبستان,اقدام پژوهی جدید درس ریاضی کلاس ششم دبستان,اقدام پژوهی چند نمونه جذاب کردن درس ریاضی کلاس ششم,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی کلاس ششم دبستان,اقدام پژوهی در مورد جذاب کردن درس ریاضی,اقدام پژوهی رایگان کلاس ششم دبستان,اقدام پژوهی سال 96 جذاب کردن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 132   نویسنده : admin
اقدام پژوهی نماینده معلمان ایجاد تعامل در همکاران با روحیه همدلی و همکاری

اقدام پژوهی نماینده معلمان ایجاد تعامل در همکاران با روحیه همدلی و همکاری


اقدام پژوهی نماینده معلمان ,اقدام پژوهی نماینده معلمان ابتدایی,اقدام پژوهی نماینده معلمان متوسطه,اقدام پژوهی برتر کشوری نماینده معلمان ,اقدام پژوهی به صورت ورد نماینده معلمان ,اقدام پژوهی جدید نماینده معلمان ,اقدام پژوهی چند نمونه نماینده معلمان ,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی نماینده معلمان ,اقدام پژوهی در مورد ایجاد تعامل در همکاران,اقدام پژوهی رایگان نماینده معلمان ,اقدام پژوهی سال 96 نماینده معلمان ,اقدام پژوهی فرهنگیان نماینده معلمان ,اقدام پژوهی تعامل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 85   نویسنده : admin
اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموز دیر آموز به درس خواندن

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموز دیر آموز به درس خواندن


اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموز دیر آموز به درس خواندن,اقدام پژوهی آموزگار دبستان,اقدام پژوهی ابتدایی علاقه مند کردن دانش آموز دیر آموز به درس خواندن,اقدام پژوهی برتر کشوری علاقه مند کردن دانش آموز دیر آموز به درس خواندن,اقدام پژوهی به صورت ورد علاقه مند کردن دانش آموز دیر آموز به درس خواندن,اقدام پژوهی جدید علاقه مند کردن دانش آموز دیر آموز به درس خواندن,اقدام پژوهی چند نمونه علاقه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 107   نویسنده : admin
اقدام پژوهی معلم دبستان جذب دانش آموز به کلاس

اقدام پژوهی معلم دبستان جذب دانش آموز به کلاس


اقدام پژوهی معلم دبستان,اقدام پژوهی آموزگار دبستان,اقدام پژوهی ابتدایی ,اقدام پژوهی برتر کشوری معلم دبستان,اقدام پژوهی به صورت ورد معلم دبستان,اقدام پژوهی جدیدمعلم دبستاناقدام پژوهی چند نمونه معلم دبستان,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی ,اقدام پژوهی در مورد جذب دانش آموز به کلاس,اقدام پژوهی رایگان معلم دبستان,اقدام پژوهی سال 96 معلم دبستان,اقدام پژوهی فرهنگیان معلم دبستان,اقدام پژوهی جذب دانش آموز به کلاس ,اقدام پژوهی درباره جذب دانش آموز به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 170   نویسنده : admin
اقدام پژوهی تشویق دانش آموزان به حفظ قرآن در دوره متوسطه

اقدام پژوهی تشویق دانش آموزان به حفظ قرآن در دوره متوسطه


اقدام پژوهی قرآن دوره متوسطه,اقدام پژوهی آموزگار قرآن دوره متوسطه,اقدام پژوهی قرآن دوره متوسطه دوم,اقدام پژوهی برتر کشوری قرآن دوره متوسطه,اقدام پژوهی به صورت ورد قرآن دوره متوسطه,اقدام پژوهی جدید قرآن دوره متوسطه,اقدام پژوهی چند نمونه قرآن دوره متوسطه,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع متوسطه,اقدام پژوهی در مورد حفظ قرآن ,اقدام پژوهی رایگان قرآن دوره متوسطه,اقدام پژوهی سال 96 قرآن دوره متوسطه,اقدام پژوهی فرهنگیان قرآن دوره متوسطه,اقدام پژوهی حفظ قرآن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 120   نویسنده : admin
اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به دیکته

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به دیکته


اقدام پژوهی دیکته,اقدام پژوهی آموزگار دبستان دیکته,اقدام پژوهی ابتدایی درس املا,اقدام پژوهی برتر کشوری علاقه مند کردن دانش آموزان به دیکته,اقدام پژوهی به صورت ورد دیکته,اقدام پژوهی جدید علاقه مند کردن دانش آموزان به دیکته,اقدام پژوهی چند نمونه املا,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی دیکته,اقدام پژوهی در مورد علاقه مند کردن دانش آموزان به دیکته,اقدام پژوهی رایگان علاقه مند کردن دانش آموزان به دیکته,اقدام پژوهی سال 96 دیکته,اقدام پژوهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 107   نویسنده : admin
اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به درس قرآن و دین و معارف اسلامی

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به درس قرآن و دین و معارف اسلامی


اقدام پژوهی قرآن,اقدام پژوهی آموزگار قرآن,اقدام پژوهی ابتدایی قرآن,اقدام پژوهی برتر کشوری قرآن,اقدام پژوهی به صورت ورد قرآن,اقدام پژوهی جدید قرآن,اقدام پژوهی چند نمونه قرآن,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی قرآن,اقدام پژوهی در مورد قرآن,اقدام پژوهی رایگان قرآن و دین و معارف اسلامی ,اقدام پژوهی سال 96 قرآن,اقدام پژوهی فرهنگیان قرآن و دین و معارف اسلامی ,اقدام پژوهی قرآن و دین و معارف اسلامی ,اقدام پژوهی درباره قرآن و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 163   نویسنده : admin
اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش و تدبر در قرآن

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش و تدبر در قرآن


اقدام پژوهی تحقیق و پژوهش و تدبر در قرآن,اقدام پژوهی آموزگار علاقه مند کردن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش و تدبر در قرآن,اقدام پژوهی ابتدایی پژوهش و تدبر در قرآن,اقدام پژوهی برتر کشوری تدبر در قرآن,اقدام پژوهی به صورت ورد پژوهش و تدبر در قرآن,اقدام پژوهی جدید پژوهش و تدبر در قرآن,اقدام پژوهی چند نمونه پژوهش و تدبر در قرآن,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی پژوهش و تدبر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 86   نویسنده : admin
اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان مقطع ابتدیی به خوردن غذای سالم

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان مقطع ابتدیی به خوردن غذای سالم


اقدام پژوهی خوردن غذای سالم,اقدام پژوهی معلم دبستان خوردن غذای سالم,اقدام پژوهی ابتدایی خوردن غذای سالم,اقدام پژوهی برتر کشوری خوردن غذای سالم,اقدام پژوهی به صورت ورد خوردن غذای سالم,اقدام پژوهی جدید خوردن غذای سالم,اقدام پژوهی چند نمونه خوردن غذای سالم,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی خوردن غذای سالم,اقدام پژوهی در مورد خوردن غذای سالم,اقدام پژوهی رایگان خوردن غذای سالم,اقدام پژوهی سال 96 خوردن غذای سالم,اقدام پژوهی فرهنگیان خوردن غذای سالم,اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 80   نویسنده : admin
اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به استفاده از تغذیه سالم

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به استفاده از تغذیه سالم


اقدام پژوهی استفاده از تغذیه سالم مقطع دبستان,اقدام پژوهی آموزگار دبستان استفاده از تغذیه سالم ,اقدام پژوهی ابتدایی استفاده از تغذیه سالم ,اقدام پژوهی برتر کشوری استفاده از تغذیه سالم ,اقدام پژوهی به صورت ورد استفاده از تغذیه سالم ,اقدام پژوهی جدید استفاده از تغذیه سالم ,اقدام پژوهی چند نمونه استفاده از تغذیه سالم ,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی استفاده از تغذیه سالم ,اقدام پژوهی در مورد استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 97   نویسنده : admin
اقدام پژوهی تشویق دانش آموزان کلاس چهارم به مطالعه غیر درسی در جهت پیشرفت

اقدام پژوهی تشویق دانش آموزان کلاس چهارم به مطالعه غیر درسی در جهت پیشرفت


اقدام پژوهی کلاس چهارم,اقدام پژوهی آموزگار کلاس چهارم,اقدام پژوهی ابتدایی کلاس چهارم,اقدام پژوهی برتر کشوری مطالعه غیر درسی در جهت پیشرفت,اقدام پژوهی به صورت ورد کلاس چهارم,اقدام پژوهی جدید مطالعه غیر درسی در جهت پیشرفت,اقدام پژوهی چند نمونه مطالعه غیر درسی در جهت پیشرفت,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی کلاس چهارم,اقدام پژوهی در مورد مطالعه غیر درسی در جهت پیشرفت,اقدام پژوهی رایگان کلاس چهارم,اقدام پژوهی سال 96 مطالعه غیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 127   نویسنده : admin
قصه نویسی ، داستان نویسی ، خاطره نویسی

قصه نویسی ، داستان نویسی ، خاطره نویسی


 دانلود خاطره نویسی نوروزی پنجم ، خاطره نویسی  ،داستان نویسی و خاطره نویسی ، داستان نویسی پایه، دانلود خاطره نویسی پایه ، دانلود خاطره نویسی  دبستان ،دانلود داستان نوروزی پایه، دانلود داستان نویس ، نمونه قصه نویسی نوروز 97 ،نمونه داستان نویسی نوروز، دانلود انشانویسی پایه ،دانلود قصه نویسی ، نمونه داستان نویسی ، دانلود داستان خوانی، نمونه قصه نویسی، نمونه قصه نویسی ،داستان خوانی قصه نویسی ، داستان نویسی ، خاطره نویسی پایه ، قصه نویسی ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 582   نویسنده : admin
اقدام پژوهی ترغیب دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی به رعایت انضباط

اقدام پژوهی ترغیب دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی به رعایت انضباط


اقدام پژوهی کلاس چهارم ابتدایی,اقدام پژوهی آموزگار کلاس چهارم ابتدایی,اقدام پژوهی ابتدایی چهارم,اقدام پژوهی برتر کشوری کلاس چهارم ابتدایی,اقدام پژوهی به صورت ورد کلاس چهارم ابتدایی,اقدام پژوهی جدید کلاس چهارم ابتدایی,اقدام پژوهی چند نمونه کلاس چهارم ابتدایی,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی پایه چهارم,اقدام پژوهی در مورد رعایت انضباط,اقدام پژوهی رایگان کلاس چهارم ابتدایی,اقدام پژوهی سال 96 کلاس چهارم ابتدایی,اقدام پژوهی فرهنگیان کلاس چهارم ابتدایی,اقدام پژوهی رعایت انضباط ,اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 94   نویسنده : admin
اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان پایه هفتم به خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان پایه هفتم به خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی


اقدام پژوهی آموزگار انگلیسی, اقدام پژوهی انگلیسی, اقدام پژوهی انگلیسی پایه هفتم, اقدام پژوهی با موضوع خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی, اقدام پژوهی برتر کشوری انگلیسی, اقدام پژوهی به صورت ورد انگلیسی, اقدام پژوهی جدید انگلیسی, اقدام پژوهی در مقطع متوسطه اول, اقدام پژوهی در مورد انگلیسی, اقدام پژوهی درباره خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی, اقدام پژوهی رایگان انگلیسی اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان پایه هفتم به خواندن و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 113   نویسنده : admin
اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان پایه دوم بیرستان به خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان پایه دوم بیرستان به خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی


اقدام پژوهی آموزگار انگلیسی, اقدام پژوهی انگلیسی, اقدام پژوهی انگلیسی پایه یازدهم, اقدام پژوهی با موضوع خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی,اقدام پژوهی برتر کشوری انگلیسی, اقدام پژوهی به صورت ورد انگلیسی, اقدام پژوهی جدید انگلیسی, اقدام پژوهی در مقطع متوسطه دوم, اقدام پژوهی در مورد انگلیسی, اقدام پژوهی درباره خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی, اقدام پژوهی رایگان انگلیسی, اقدام پژوهی سال 96 انگلیسی, اقدام پژوهی فرهنگیان انگلیسی, اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 101   نویسنده : admin
اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان پایه ی دهم به خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان پایه ی دهم به خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی


اقدام پژوهی انگلیسی,اقدام پژوهی آموزگار انگلیسی,اقدام پژوهیمتوسطه دوم,اقدام پژوهی برتر کشوری انگلیسی,اقدام پژوهی به صورت ورد انگلیسی,اقدام پژوهی جدید انگلیسی,اقدام پژوهی چند نمونه انگلیسی,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع متوسطه,اقدام پژوهی در مورد انگلیسی,اقدام پژوهی رایگان انگلیسی,اقدام پژوهی سال 96 انگلیسی,اقدام پژوهی فرهنگیان انگلیسی,اقدام پژوهی انگلیسی پایه دهم  , اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان پایه ی دهم به خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی تعداد صفحات فایل :32 صفحه فرمت فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 105   نویسنده : admin