no-img
درسی فایل

دانلود ها


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » دانلود ها
طرح درس فارسی پایه اول نگاره 1 به خانه ما خوش آمدی

طرح درس فارسی پایه اول نگاره 1 به خانه ما خوش آمدی


طرح درس فارسی پایه اول نگاره 1 به خانه ما خوش آمدی  تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با نهاد خانواده آشنا شوند . اهداف رفتاری : در پایان تدریس، از فراگیران انتظار می رود به هدفهای زیر برسند . 1- آشنایی با نهاد خانواده اعضا و وظایف آن ها 2- احترام گذاشتن به افراد خانواده 3- ایجاد ارتباط موثر دانش آموزان با یکدیگر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 409   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( مـ م )

طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( مـ م )


 طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( مـ م ) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( مـ م ) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای ( مـ م ) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 356   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( لـ ل )

طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( لـ ل )


طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( لـ ل ) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( لـ ل ) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای ( لـ ل ) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 430   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( گـ گ )

طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( گـ گ )


طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( گـ گ ) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( گـ گ ) وتشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای (گـ گ) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن آن در کلمه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 183   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه (کـ ک)

طرح درس فارسی پایه اول نشانه (کـ ک)


 طرح درس فارسی پایه اول نشانه (کـ ک) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (کـ ک) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : ازفراگيران انتظارميرود درپايان تدريس: 1.مفهوم مورد نظر را دریافت کند. 2.کلمات با نشانه ک را تشخیص دهد. 3.کلماتی که نشانه ک در قسمت های مختلف آنها بکار رفته را بیان کنند. 4.بتواند کلماتی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 180   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( قـ ق )

طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( قـ ق )


 طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( قـ ق ) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( قـ ق ) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای (قـ ق) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن آن در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 624   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( فـ ف )

طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( فـ ف )


 طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( فـ ف ) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( فـ ف ) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای (فـ ف) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن آن در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 399   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( غ )

طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( غ )


 طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( غ ) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( غ ) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای  (غ) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 727   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( ع )

طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( ع )


 طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( ع ) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( ع ) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای ( ع ) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن آن در کلمه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 546   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( ط )

طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( ط )


 طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( ط ) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( ط ) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای ( ط ) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن آن در کلمه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 654   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه (ضـ ض)

طرح درس فارسی پایه اول نشانه (ضـ ض)


طرح درس فارسی پایه اول نشانه (ضـ ض) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (ضـ ض) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای (ضـ ض) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن - کلماتی که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 466   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( صـ ص )

طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( صـ ص )


طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( صـ ص ) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظار مي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( صـ ص ) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای ( صـ ص ) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 627   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( شـ ش )

طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( شـ ش )


طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( شـ ش ) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (شـ ش) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - آشنایی دانش آموز با : - صدای (شـ ش) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 299   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه (سـ س)

طرح درس فارسی پایه اول نشانه (سـ س)


طرح درس فارسی پایه اول نشانه (سـ س) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل   اهداف کلی: درپايان درس انتظار مي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (سـ س) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظار مي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای (سـ س) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن آن در کلمه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 692   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( ژ )

طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( ژ )


طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( ژ ) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظار مي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( ژ ) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظار مي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای (ژ) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن آن در کلمه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 492   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه (ذ)

طرح درس فارسی پایه اول نشانه (ذ)


طرح درس فارسی پایه اول نشانه (ذ) تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (ذ) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای (ذ) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن - کلماتی که صدای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 583   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه (د)

طرح درس فارسی پایه اول نشانه (د)


 طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( د )  تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (د) و تشخیص آن در کلمات آشناشوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای (د) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن - محل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 481   نویسنده : admin
دانلود طرح درس علوم دوم درس زندگی ما و گردش زمین

دانلود طرح درس علوم دوم درس زندگی ما و گردش زمین


دانلود طرح درس علوم پایه دوم ابتدایی: فصل ۳ – زندگی ما و گردش زمین ۱  آشنایی دانش آموزان با گردش زمین و به وجود آمدن شب و روز اهداف جزئی: دانش آموزان درپایان این درس: چگونگی به وجود آمدن شب و روز آشنا خواهند شد با نحوه چرخش زمین آشنا خواهند شد. با نحوه تابش خورید به زمین آشنا خواهند شد. اهداف رفتاری: دانش آموزان در پایان این درس: مفهوم ایجاد شب و روز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 6021   نویسنده : admin
دانلود طراحی آموزشی درس جانوران پایه اول

دانلود طراحی آموزشی درس جانوران پایه اول


پاورپوینت طراحی آموزشی درس علوم تجربی پایه اول ابتدایی: دنیای جانوران طراحی آموزشی: دنیای جانوران، علوم تجربی، اول ابتدایی. درس مربوطه: مقدمات تکنولوژی آموزشی محتوای درس: علوم تجربی پایه اول، درس 4، صفحه 27 تا 33 توضیحات فایل طراحی آموزشی: دنیای جانوران علوم تجربی، اول ابتدایی درس مربوطه: مقدمات تکنولوژی آموزشی محتوای درس: علوم تجربی پایه اول، درس ۴، صفحه ۲۷ تا ۳۳ آرمان آموزشی: آشنایی دانش آموزان با دنیای جانوران اهداف جزیی و رفتاری: دانش آموزان در این درس: با انواع جانوران آشناخواهند شد. حیوانات اهلی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / ارد / ۱۳۹۵   بازدید : 702   نویسنده : admin
دانلود طرح درس روزانه پنجم مفهوم حجم

دانلود طرح درس روزانه پنجم مفهوم حجم


دانلود طرح درس روزانه پنجم مفهوم حجم فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه قسمتی از فایل عنوان:مفهوم حجم(صفحه ی93) زمان تدریس:35دقیقه کتاب:ریاضی روش تدریس:یادآر و یادسپار مقطع و پایه:پنجم ابتدائی تعداد فراگیران:25نفر هدف نویسی: هدف کلی:آشنایی با مفهوم حجم هدف جزئی: 1)دانش آموز باید مفهوم حجم را بداند. اهداف رفتاری: a) دانستن مفهوم حجم(دانش) b) بادقت و حوصله به حرف های معلم توجه کند.(نگرش) c) کسب مهارت در دست گرفتن پارچ.(مهارت) 2)چند نوع مایع که حجم دارد را نام ببرد اهداف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / فرو / ۱۳۹۵   بازدید : 806   نویسنده : admin