no-img
درسی فایل

دسته بندی ها طرح کرامت پایه سوم دبستان


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » دسته بندی ها » طرح کرامت پایه سوم دبستان
دانلود دفتر طرح کرامت

دانلود دفتر طرح کرامت


آموزگار فایل, تزیین دفتر طرح کرامت ابتدایی, تزیین دفتر طرح کرامت اول ابتدایی, تزیین دفتر طرح کرامت دوم ابتدایی, تزیین دفتر طرح کرامت سوم ابتدایی, تزیین دفتر طرح کرامت ششم ابتدایی, تزیین دفتر طرح کرامت پنجم ابتدایی, تزیین دفتر طرح کرامت چهارم ابتدایی, دانلود دفاتر طرح کرامت, دانلود دفتر طرح کرامت, دبیر فایل, دفتر طرح کرامت, دفتر طرح کرامت در قالب ورد, طرح دفتر کرامت, مدل دفتر طرح کرامت, معلم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / دی / ۱۳۹۶   بازدید : 2580   نویسنده : admin
دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان دوستی و دوستیابی

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان دوستی و دوستیابی


دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی مهارت همدلی واحد کار دوستی و دوستیابی به صورت کامل و آماده جهت استفاده دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی ، مهارت همدلی واحد کار دوستی و دوستیابی این طرح کرامت پایه سوم ابتدایی با موضوع مهارت همدلی واحد کار دوستی و دوستیابی کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که توسط سایت درسی فایل در کلاس قابلیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 919   نویسنده : admin
دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان امانتداری

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان امانتداری


دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری به صورت کامل و آماده جهت استفاده دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی ، مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری این طرح کرامت با موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که توسط سایت درسی فایل در کلاس قابلیت اجرایی دارد و در ۲۶ صفحه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 852   نویسنده : admin
دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان حیاء

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان حیاء


دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار حیاء به صورت کامل و آماده جهت استفاده دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی ، مهارت شرافت واحدکار حیاء   این دانلود طرح کرامت پایه سوم ابتدایی با موضوع مهارت شرافت واحد کار حیاء کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که توسط سایت درسی فایل  در کلاس قابلیت اجرایی دارد و در ۲۸ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 311   نویسنده : admin
دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مدارا

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مدارا


دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی مهارت همدلی واحد کار مدارا به صورت کامل و آماده جهت استفاده دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی ، مهارت همدلی واحد کار مدارا این طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت همدلی با موضوع مهارت همدلی واحد کار مدارا کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که توسط سایت درسی فایل در کلاس قابلیت اجرایی دارد و در ۲۰ صفحه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 437   نویسنده : admin
دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مناعت طبع

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مناعت طبع


دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار مناعت طبع به صورت کامل و آماده جهت استفاده دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی ، مهارت عزت نفس واحد کار مناعت طبع این طرح کرامت سوم ابتدایی با موضوع مهارت عزت نفس واحد کار مناعت طبع کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که توسط سایت درسی فایل در کلاس قابلیت اجرایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 467   نویسنده : admin
دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مسئولیت پذیری

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مسئولیت پذیری


دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری به صورت کامل و آماده جهت استفاده دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی ، مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری این طرح کرامت سوم ابتدایی با موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که توسط سایت درسی فایل در کلاس قابلیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 512   نویسنده : admin
دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان خیرخواهی

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان خیرخواهی


دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار خیرخواهی به صورت کامل و آماده جهت استفاده دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی ، ارتباط مؤثر واحد کار خیرخواهی این طرح کرامت پایه سوم  با موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار خیرخواهی کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که توسط سایت درسی فایل  در کلاس قابلیت اجرایی دارد و در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 352   نویسنده : admin
دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان حسن ظن

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان حسن ظن


دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی مهارت روابط بین فردی واحد کار حسن ظن به صورت کامل و آماده جهت استفاده دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی ، مهارت روابط بین فردی واحد کار حسن ظن این طرح کرامت پایه سوم با وضوع روابط بین فردی واحد کار حسن ظن کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که توسط سایت درسی فایل در کلاس قابلیت اجرایی دارد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 614   نویسنده : admin
دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مشارکت

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مشارکت


دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت به صورت کامل و آماده جهت استفاده دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی ، مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت این نمونه طرح کرامت سوم ابتدایی با موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که توسط سایت درسی فایل  در کلاس قابلیت اجرایی دارد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 700   نویسنده : admin