no-img
درسی فایل

دسته بندی ها طرح درس اول ابتدایی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » دسته بندی ها » طرح درس اول ابتدایی
طرح درس روزانه ریاضی اول تم 17 جمع چندتایی

طرح درس روزانه ریاضی اول تم 17 جمع چندتایی


طرح درس روزانه ریاضی اول تم 17 جمع چندتایی تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با انجام جمع های چند تایی آشنا شوند. اهداف رفتاری : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس : در مورد اخلاق فرزندان در مقابل پدر و مادر نکاتی بدانند. (دانشی) برای شکل داده شده جمع متناظر بنویسند(درک و فهم) جمع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 380   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول تم 15 بسته های ده تایی

طرح درس روزانه ریاضی اول تم 15 بسته های ده تایی


طرح درس روزانه ریاضی اول تم 15 بسته های ده تایی تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با دسته های یکی، ده تایی آشنا شوند. اهداف رفتاری : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس : با استفاده از چوب خط دسته های ده تایی درست کنند. (درک و فهم) دسته های یکی ده تایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 750   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول تم 14 تفریق

طرح درس روزانه ریاضی اول تم 14 تفریق


  طرح درس روزانه ریاضی اول تم 14 تفریق تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس بتوانند : مفهوم تفریق را درک کند. ( درک و فهم) با کمک اشکال مسئله را حل کنند.( درک و فهم) جمع سه عدد را بر مبنای پنج انجام دهند. ( درک و فهم) توانایی حل مسئله را کسب کنند. ( مهارتی) مقایسه اندازه طول با اشیا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 168   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول تم 13 جمع

طرح درس روزانه ریاضی اول تم 13 جمع


طرح درس روزانه ریاضی اول تم 13 جمع تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل از دانش آموزان انتظار می رود در پایان تدریس بتوانند : عمل جمع را با انتقال انگشتان انجام دهند. (دانشی) مفهوم نمادد جمع را درک کنند. (درک وفهم) بتوانند یک تساوی جمع بنویسیند. (دانشی) با استفاده از رسم چوب خط حاصل جمع را پیدا کنند. (درک وفهم) ترکیب های دو تایی را پیدا کنند. (درک وفهم) بتوانند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 490   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول تم 12 مقایسه

طرح درس روزانه ریاضی اول تم 12 مقایسه


طرح درس روزانه ریاضی اول تم 12 مقایسه تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس : 1- مفهوم مقایسه را درک کنند. (درک و فهم) 2- مفهوم کمتر و بیشتر را درک کنند. (درک و فهم) 3- مجموعه با تعداد شکل های کمتر را در مقایسه با محورهای دیگر تشخیص دهند. (درک و فهم) 4- نماد کمتر و بیشتر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 206   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول نماد عدد 6 و 7

طرح درس روزانه ریاضی اول نماد عدد 6 و 7


طرح درس روزانه ریاضی اول نماد عدد 6 و 7 تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی :  از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس بابا نماد اعداد 6 و 7 و سودوکوی سی و شش تایی 2 آشنا شوند . اهداف رفتاری : بتوانند اشیا بیشتر از پنج تا را با چوب خط نشان دهند.( دانشی) با عدد 6 و نماد آن آشنا شوند. ( [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 131   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول نماد عدد 8

طرح درس روزانه ریاضی اول نماد عدد 8


طرح درس روزانه ریاضی اول نماد عدد 8 تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با نماد عدد 8 و نماد مساوی آشنا شوند. اهداف رفتاری : دانش آموزان با مفهوم افزایش آشنا شوند.(دانشی) دانش آموزان مفهوم مجموعه ها ی مساوی را درک کنند. ( درک و فهم) دانش آموزان با نماد مساوی آشنا شوند. ( دانشی) دانش آموزان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 109   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول نماد عدد 5 و صفر

طرح درس روزانه ریاضی اول نماد عدد 5 و صفر


طرح درس روزانه ریاضی اول نماد عدد 5 و صفر تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با مفهوم عدد پنج و صفر و مصادیق آنها در محیط پیرامون آشنا شوند. اهداف رفتاری : 1- بتوانند سودوکوی عددی را انجام دهند.( درک و فهم) 2- با نماد عدد پنج آشنا شوند .(دانشی) 3- به مفهوم قرینه سازی در اشکال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 198   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول نماد عدد 3 و 4

طرح درس روزانه ریاضی اول نماد عدد 3 و 4


طرح درس روزانه ریاضی اول نماد عدد 3 و 4 تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با عدد 3 و 4 و مصادیق آنها در محیط پیرامون آشنا شوند. اهداف رفتاری : 1- با حالات نماز (سجده رکوع قیام قنوت) آشنا شوند.( دانشی) 2- توانایی نوشتن صحیح نماد عدد 3 و 4 را کسب کنند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 118   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول نماد اعداد 1 و 2

طرح درس روزانه ریاضی اول نماد اعداد 1 و 2


طرح درس روزانه ریاضی اول تم 7 نماد اعداد 1 و 2 تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با با نماد اعداد (1 و2) آشنا شوند. اهداف رفتاری : 1- با مفهوم قرینه با توجه به دو قلو های تصویر آشنا شوند.( درک و فهم) 2- فعالیت الگوهای شطرنجی کتاب را انجام دهند.( دانشی) 3- با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 232   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول جمع و تفریق

طرح درس روزانه ریاضی اول جمع و تفریق


طرح درس روزانه ریاضی اول جمع و تفریق تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی : در پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود با جمع و تفریق و قرینه سازی آشنا شوند. اهداف رفتاری : برای مفهوم جمع و تفریق ستونی آمادگی لازم در آنها ایجاد شود. ( دانشی) مفهوم جمع با استفاده از ابزار چینه را درک کنند.( درک و فهم) مفهوم ترکیبی با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 154   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول جمع و تفریق

طرح درس روزانه ریاضی اول جمع و تفریق


طرح درس روزانه ریاضی اول جمع و تفریق تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی : در پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود با مفهوم جمع و تفریق آشنا شوند. اهداف رفتاری : با استفاده از چوب خط اشیا را سر شماری کنند. ( دانشی) با مفهوم جمع آشنا شوند.( درک و فهم) جمع دو عدد و نمایش آن با استفاده از چوب خط را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 166   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول چوب خط

طرح درس روزانه ریاضی اول چوب خط


طرح درس روزانه ریاضی اول چوب خط تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی : در پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود با نماد چوب خط برای شمارش آشنا شوند. اهداف رفتاری : با تعداد گوشه و لبه های اشکال آشنا شوند. ( دانشی) نمایش‌های مختلف یک عدد با انگشتان هر دو دست را انجام دهند.( درک و فهم) توانایی انتقال انگشتان باز یک دست به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 189   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول تم 3 جدول شگفت انگیز

طرح درس روزانه ریاضی اول تم 3 جدول شگفت انگیز


  طرح درس روزانه ریاضی اول تم 3 جدول شگفت انگیز تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با جدول شگفت انگیز آشنا شوند. اهداف رفتاری : با وسایل نقلیه و آداب مهمانی رفتن آشنا شوند. ( دانشی) با چوب کبریت شکل درست کنند و تعداد چوب کبریت را بشمارند.( درک و فهم) حل جدول ماتریکس را یاد بگیرند .( درک و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 327   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول تم 2

طرح درس روزانه ریاضی اول تم 2


طرح درس روزانه ریاضی اول تم 2 تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی :  از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با مربع شگفت انگیز و جمع اعداد با 2 آشنا شوند . اهداف رفتاری : با وسایل نقلیه و آداب مهمانی رفتن آشنا شوند. ( دانشی) جهت ها (چپ – راست – بالا – پایین) را تشخیص دهند.( درک و فهم) تعداد زیر 3 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 129   نویسنده : admin
طرح درس روزانه ریاضی اول شمارش تا 5

طرح درس روزانه ریاضی اول شمارش تا 5


طرح درس روزانه ریاضی اول شمارش تا 5 تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل هدف کلی از تدریس این درس : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس شمارش اشیاء تا پنج آشنا شوند. اهداف رفتاری : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس اشیاء را تا 5 بشمارند( دانشی) شکل های مثل هم را بشمارند.( دانشی) شناخت اولیه ی اشکال هندسی را کسب کنند. ( [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 174   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( ایـ یـ ی ای)

طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( ایـ یـ ی ای)


طرح درس فارسی پایه اول نشانه ( ایـ یـ ی ای)  تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظار مي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( ایـ یـ ی ای ) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظار مي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای (ایـ یـ ‌ی ای ) - تلفظ صحیح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 353   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه (ن)

طرح درس فارسی پایه اول نشانه (ن)


طرح درس فارسی پایه اول نشانه (ن)  تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( نـ ن ) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظار مي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای (نـ ن) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن آن در کلمه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 330   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه (ز)

طرح درس فارسی پایه اول نشانه (ز)


 طرح درس فارسی پایه اول نشانه (ز)  تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( ز) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظار مي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - آشنایی دانش آموز با : - صدای ( ز ) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 327   نویسنده : admin
طرح درس فارسی پایه اول نشانه (یـ ی)

طرح درس فارسی پایه اول نشانه (یـ ی)


طرح درس فارسی پایه اول نشانه (یـ ی)  تعداد صفحات فایل: 2 صفحه فرمت فایل: word و قابل ویرایش شرح مختصری از فایل اهداف کلی: درپايان درس انتظار مي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( یـ ی ) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند. اهداف جزئی : درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: - صدای ( یـ ی) - تلفظ صحیح آن - نوشتن صحیح صدا - محل قرار گرفتن آن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 162   نویسنده : admin