no-img
درسی فایل

دسته بندی ها معماری نوین تدریس پایه دوم


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » دسته بندی ها » معماری نوین تدریس پایه دوم
دانلود الگو های برتر تدریس مواد اطراف ما

دانلود الگو های برتر تدریس مواد اطراف ما


الگوی برتر تدریس پایه سوم مواد اطراف ما, دانلود الگوی برتر تدریس علوم پایه سوم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه سوم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه سوم مواد اطراف ما, دانلود سناریوی تدریس مواد اطراف ما, دانلود سناریوی تدریس سوم دبستان مواد اطراف ما, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس مواد اطراف ما, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس مواد اطراف ما, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس علوم مواد اطراف ما, دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 80   نویسنده : admin
دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس کوشا و نوشا

دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس کوشا و نوشا


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان, دانلود سناریوی تدریس کوشا و نوشا, دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس کوشا و نوشا, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس کوشا و نوشا, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد کوشا و نوشا, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد و قابل ویرایش, دانلود فایل ارزان از درسی فایلکوشا و نوشا , [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 174   نویسنده : admin
دانلود الگو های برتر تدریس انتقال مواد در بدن انسان

دانلود الگو های برتر تدریس انتقال مواد در بدن انسان


دانلود معماری نوین تدریس پایه دوم, درسی فایل, سناریویی تدریس دوم ابتدایی, سناریویی تدریس علوم دوم ابتدایی, طراحی آموزشی الگوی برتر جشنواره تدریس, طراحی آموزشی برتر تدریس, طراحی آموزشی درس علوم پایه دوم ابتدایی, طراحی آموزشی علوم دوم دبستان, طراحی آموزشی علوم کلاس دوم, طراحی آموزشی علوم کلاس دوم انتقال مواد در بدن انسان, طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس, طراحی آموزشی کلاس دوم, طراحی برتر الگوی جشنواره تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 154   نویسنده : admin
دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس مسجد محله ما

دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس مسجد محله ما


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان, دانلود سناریوی تدریس مسجد محله ما, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد, دانلود فایل ارزان از درسی فایل, دانلود معماری نوین تدریس پایه دوم, سناریویی تدریس بخوانیم دوم ابتدایی, سناریویی تدریس بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی, سناریویی تدریس بنویسیم دوم ابتدایی, سناریویی تدریس دوم ابتدایی, طراحی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 185   نویسنده : admin
دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس زندگی ما و گردش زمین

دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس زندگی ما و گردش زمین


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس زندگی ما و گردش زمین,, زندگی ما و گردش زمین,دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین,, دانلود سناریوی تدریس زندگی ما و گردش زمین, دانلود طراحی آموزشی زندگی ما و گردش زمین, زندگی ما و گردش زمین, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم زندگی ما و گردش زمین,, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس زندگی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 190   نویسنده : admin
دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس ساعت و دقیقه

دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس ساعت و دقیقه


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم ساعت و دقیقه,, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس ساعت و دقیقه, ساعت و دقیقه,, ساعت و دقیقه, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان ساعت و دقیقه,, دانلود سناریوی تدریس ساعت و دقیقه, ساعت و دقیقه,دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس, ساعت و دقیقه,دانلود طراحی اموزشی, ساعت و دقیقه, دانلود طراحی اموزشی ساعت و دقیقه, ساعت و دقیقه, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد, [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 168   نویسنده : admin
دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس شناخت شکل های هندسی

دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس شناخت شکل های هندسی


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان, دانلود سناریوی تدریس شناخت شکلهای هندسی, دانلود سناریوی تدریس شکل های هندسی, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس, دانلود طراحی اموزشی, دانلود طراحی اموزشی شناخت شکل های هندسی, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد و قابل ویرایش, دانلود فایل ارزان از درسی فایل, دانلود معماری نوین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 120   نویسنده : admin
دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس صداها

دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس صداها


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم تدریس صداها, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس تدریس صداها, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان تدریس صداها, دانلود سناریوی تدریس صداها, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد تدریس صداها, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد و قابل ویرایش تدریس صداها, دانلود فایل ارزان از درسی فایلتدریس صداها , دانلود معماری نوین تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 142   نویسنده : admin
دانلود الگو های برتر تدریس ساعت مانده-بعد از

دانلود الگو های برتر تدریس ساعت مانده-بعد از


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان, دانلود سناریوی تدریس ساعت مانده-بعد از, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس, دانلود طراحی اموزشی ساعت مانده- بعد از, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد ساعت مانده-بعد از, دانلود طرح آموزشی ساعت مانده- بعد از با فرمت ورد و قابل ویرایش, دانلود فایل ارزان از درسی فایل ساعت مانده-بعد از, دانلود معماری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 131   نویسنده : admin
دانلود الگو های برتر تدریس نوشتن و خواندن و اعداد سه رقمی

دانلود الگو های برتر تدریس نوشتن و خواندن و اعداد سه رقمی


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس نوشتن و خواندن و اعداد سه رقمی, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان نوشتن و خواندن و اعداد سه رقمی, دانلود سناریوی تدریس نوشتن و خواندن و اعداد سه رقمی, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس, دانلود طراحی اموزشی, دانلود طراحی اموزشی نوشتن و خواندن و اعداد سه رقمی, دانلود طرح آموزشی ریاضی دوم با فرمت ورد, دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 150   نویسنده : admin
دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس نمایش کسرها

دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس نمایش کسرها


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس نمایش کسرها, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان, دانلود سناریوی تدریس نمایش کسرها, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس, دانلود طراحی اموزشی نمایش کسرها, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد و قابل ویرایش, دانلود طرح آموزشی ریاضی دوم با فرمت ورد, دانلود فایل ارزان نمایش کسرها از درسی فایل, دانلود معماری نوین تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 103   نویسنده : admin
دانلود الگو های برتر تدریس مدیریت بحران

دانلود الگو های برتر تدریس مدیریت بحران


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس مدیریت بحران, دانلود سناریوی تدریس مدیریت بحران, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس,انلود طرح آموزشی مدیریت بحران با فرمت ورد, دانلود فایل ارزان از درسی فایل مدیریت بحران, دانلود فایل ارزان مدیریت بحران از درسی فایل, دانلود معماری نوین تدریس پایه دوم, درسی فایل مدیریت بحران, سناریویی تدریس بخوانیم دوم ابتدایی مدیریت بحران, سناریویی تدریس بخوانیم و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 124   نویسنده : admin
دانلود الگو های برتر تدریس مدرسه خرگوش ها

دانلود الگو های برتر تدریس مدرسه خرگوش ها


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس مدرسه خرگوش ها, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان مدرسه خرگوش ها, دانلود سناریوی تدریس مدرسه خرگوش ها, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس, دانلود طرح آموزشی مدرسه خرگوش ها با فرمت ورد, دانلود معماری نوین تدریس مدرسه خرگوش ها پایه دوم, درسی فایل مدرسه خرگوش ها, سناریویی تدریس بخوانیم دوم ابتدایی مدیریت بحران, سناریویی تدریس بخوانیم و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 148   نویسنده : admin
دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس جمع اساسی نوع دوم

دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس جمع اساسی نوع دوم


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس جمع های اساسی نوع دوم, دانلود سناریوی تدریس جمع های اساسی نوع دوم, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان جمع های اساسی نوع دوم, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس, دانلود طراحی اموزشی جمع های اساسی نوع دوم, دانلود طراحی اموزشی درس ریاضی پایه دوم جمع های اساسی نوع دوم, دانلود طرح آموزشی جمع های اساسی نوع دوم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 106   نویسنده : admin
دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس اندازه گیری طول

دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس اندازه گیری طول


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس اندازه گیری طول, دانلود سناریوی تدریس اندازه گیری طول, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان اندازه گیری طول, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس, دانلود طراحی اموزشی اندازه گیری طول, دانلود طراحی اموزشی اندازگیری طول, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد اندازه گیری طول, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد و قابل ویرایش, دانلود فایل ارزان از درسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 176   نویسنده : admin
دانلود الگو های برتر تدریس اشکال هندسی و ویژگی آنها

دانلود الگو های برتر تدریس اشکال هندسی و ویژگی آنها


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس اشکال هندسی و ویژگی آنها, دانلود سناریوی تدریس اشکال هندسی, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان اشکال هندسی و ویژگی آنها, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس اشکال هندسی و ویژگی آنها, دانلود طراحی اموزشی اشکال هندسی, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد اشکال هندسی و ویژگی آنها طراحی آموزشی درس ریاضی پایه دوم برای جشنواره معماری نوین تدریس با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 141   نویسنده : admin
دانلود الگو های برتر تدریس جمله سازی

دانلود الگو های برتر تدریس جمله سازی


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس جمله سازی, دانلود سناریوی تدریس جمله سازی, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان جمله سازی, دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس جمله سازی, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم جمله سازی, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس جمله سازی, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد جمله سازی, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد و قابل ویرایش, دانلود فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 155   نویسنده : admin
دانلود الگو های برتر تدریس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

دانلود الگو های برتر تدریس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال, دانلود سناریوی تدریس جمع و تفریق, دانلود سناریوی تدریس جمع و تفریق اعداد 3 رقمی, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد جمع و تفریق اعداد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 317   نویسنده : admin
دانلود الگو های برتر تدریس جمع های فرایندی

دانلود الگو های برتر تدریس جمع های فرایندی


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس جمع های فرایندی, دانلود سناریوی تدریس جمع های فرایندی, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم جمع های فرایندی, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد جمع های فرایندی, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد و قابل ویرایش, دانلود فایل ارزان از درسی فایل جمع های فرایندی, دانلود معماری نوین تدریس پایه دوم جمع های فرایندی, درسی فایل جمع های فرایندی, سناریویی تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 177   نویسنده : admin
دانلود الگو های برتر تدریس جمع فرایندی

دانلود الگو های برتر تدریس جمع فرایندی


دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس جمع فرایندی, دانلود سناریوی تدریس جمع فرایندی, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان جمع فرایندی, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس جمع فرایندی, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد جمع فرایندی, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد و قابل ویرایش, دانلود فایل ارزان از درسی فایل جمع فرایندی, دانلود معماری نوین تدریس پایه دوم جمع فرایندی, درسی فایل جمع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 173   نویسنده : admin