no-img
درسی فایل

دسته بندی ها ضمن خدمت و آزمون های استخدامی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » دسته بندی ها » ضمن خدمت و آزمون های استخدامی
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان


آزمون ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان ,انجام آزمون ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان, مجموعه سوالات ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان ,نمونه سوال ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان,نمونه سوال ضمن خدمت با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 158   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون هوشمند سازی مدارس

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون هوشمند سازی مدارس


آزمون ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس ,انجام آزمون ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس, مجموعه سوالات ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس ,نمونه سوال ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس,نمونه سوال ضمن خدمت با پاسخ هوشمند سازی مدارس ,نمونه سوال ضمن خدمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 139   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حقوق شهروندی در نظام اداری

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حقوق شهروندی در نظام اداری


آزمون ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری ,انجام آزمون ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری, مجموعه سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری ,نمونه سوال ضمن خدمت حقوق شهروندی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 141   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری


آزمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ,انجام آزمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری, مجموعه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ,نمونه سوال رایگان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 144   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حفاظت و بهداشت محیط زیست

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حفاظت و بهداشت محیط زیست


آزمون ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست ,انجام آزمون ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست, مجموعه سوالات ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت حفاظت و بهداشت محیط زیست,نمونه سوال ضمن خدمت حفاظت و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 83   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع


آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع ,انجام آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت طرح تکریم مردم ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, مجموعه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت طرح تکریم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 30   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون منشور حقوق شهروندی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون منشور حقوق شهروندی


آزمون ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی ,انجام آزمون ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی, مجموعه سوالات ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی ,نمونه سوال ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی,نمونه سوال ضمن خدمت با پاسخ منشور حقوق شهروندی ,نمونه سوال ضمن خدمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 81   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی


آزمون ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی ,انجام آزمون ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی, مجموعه سوالات ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی ,نمونه سوال ضمن خدمت مفاهیم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 79   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی


آزمون ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی ,انجام آزمون ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی, مجموعه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی , دانلود نمونه سوالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 38   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل


آزمون ضمن خدمت اصول و شیوه های پدافند غیر عامل ,انجام آزمون ضمن خدمت اصول و شیوه های پدافند غیر عامل ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت اصول و شیوه های پدافند غیر عامل ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت پدافند غیر عامل,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت اصول و شیوه های پدافند غیر عامل, مجموعه سوالات ضمن خدمت اصول و شیوه های پدافند غیر عامل ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت پدافند غیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 79   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی


آزمون ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ,انجام آزمون ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی, مجموعه سوالات ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ,نمونه سوال ضمن خدمت مدیریت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 21   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی


آزمون ضمن خدمت آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی ,انجام آزمون ضمن خدمت آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی, مجموعه سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت آموزش و پرورش و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 74   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها


آزمون ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها ,انجام آزمون ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها, مجموعه سوالات ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 35   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه


آزمون ضمن خدمت مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه ,انجام آزمون ضمن خدمت مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه, مجموعه سوالات ضمن خدمت مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه ,نمونه سوال رایگان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 24   نویسنده : admin
دانلود جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران

دانلود جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران


آزمون ضمن خدمت حکومت مهدوی و وظایف منتظران ,انجام آزمون ضمن خدمت حکومت مهدوی و وظایف منتظران ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت حکومت مهدوی و وظایف منتظران ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت حکومت مهدوی و وظایف منتظران,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت حکومت مهدوی و وظایف منتظران, مجموعه سوالات ضمن خدمت حکومت مهدوی و وظایف منتظران ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت حکومت مهدوی و وظایف منتظران ,نمونه سوال ضمن خدمت حکومت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 27   نویسنده : admin
دانلود جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مواد مخدر و آثار سوء آن

دانلود جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مواد مخدر و آثار سوء آن


آزمون ضمن خدمت مواد مخدر و آثار سوء آن ,انجام آزمون ضمن خدمت مواد مخدر و آثار سوء آن ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت مواد مخدر و آثار سوء آن ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت مواد مخدر و آثار سوء آن,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت مواد مخدر و آثار سوء آن, مجموعه سوالات ضمن خدمت مواد مخدر و آثار سوء آن ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت مواد مخدر و آثار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 28   نویسنده : admin
دانلود جزوه کامل ضمن خدمت آزمون احکام زندگی در اسلام

دانلود جزوه کامل ضمن خدمت آزمون احکام زندگی در اسلام


آزمون ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام,انجام آزمون ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام, مجموعه سوالات ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام,نمونه سوال ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام,نمونه سوال ضمن خدمت با پاسخ احکام زندگی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 42   نویسنده : admin
دانلود جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون اسکلت سازی ساختمان

دانلود جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون اسکلت سازی ساختمان


آزمون ضمن خدمت اسکلت سازی ساختمان ,انجام آزمون ضمن خدمت اسکلت سازی ساختمان ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت اسکلت سازی ساختمان ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت اسکلت سازی ساختمان,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت اسکلت سازی ساختمان, مجموعه سوالات ضمن خدمت اسکلت سازی ساختمان ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت اسکلت سازی ساختمان ,نمونه سوال ضمن خدمت اسکلت سازی ساختمان,نمونه سوال ضمن خدمت با پاسخ اسکلت سازی ساختمان ,نمونه سوال ضمن خدمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 76   نویسنده : admin
دانلود جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون احیای تفکر اسلامی

دانلود جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون احیای تفکر اسلامی


آزمون ضمن خدمت احیای تفکر اسلامی ,انجام آزمون ضمن خدمت احیای تفکر اسلامی ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت احیای تفکر اسلامی ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت احیای تفکر اسلامی,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت احیای تفکر اسلامی, مجموعه سوالات ضمن خدمت احیای تفکر اسلامی ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت احیای تفکر اسلامی ,نمونه سوال ضمن خدمت احیای تفکر اسلامی جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون احیای تفکر اسلامی کد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 25   نویسنده : admin
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری


آزمون ضمن خدمت مبارزه با فساد اداری ,انجام آزمون ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت مبارزه با فساد اداری ,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت مبارزه با فساد اداری, مجموعه سوالات ضمن خدمت مبارزه با فساد اداری ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت مبارزه با فساد اداری ,نمونه سوال ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اسف / ۱۳۹۶   بازدید : 30   نویسنده : admin