no-img
درسی فایل

دانلود Categories درس پژوهی معلمان


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » دانلود Categories » درس پژوهی معلمان
دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی گوشه

دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی گوشه


دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی گوشه فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 26صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس گوشه - سوم - پیش سازمان دهنده عنوان: موضوع تدریس:گوشه     کتاب:ریاضی      صفحه ی تدریس:96_98        پایه:سوم ابتدایی               روش تدریس:پیش سازمان  دهنده  و گروهی           مدرس:ن یزدانی         زمان پیش بینی شده:45دقیقه       تاریخ:8.3.93             مکان:کلاس درس وسایل مورد نیاز:کتاب درسی،ماژیک،اشکال هندسی مثل مثلث،گونیا،پاور پوینت اموزشی،هر دانش اموز یک گونیا به همراه داشته باشد(معلم باید جلسه ی قبل به انها بگوید تا با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1716   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي سوم ابتدایی معرفی کیلومتر

دانلود درس پژوهي سوم ابتدایی معرفی کیلومتر


دانلود درس پژوهي پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 26صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان تدریس:معرفی کیلومتر           مدت تدریس:30دقیقه پایه/مقطع:سوم ابتدایی               محل تدریس:کلاس درس تعدادفراگیران:25نفر                 صفحه ی:36 نام مدرس: هدف کلی:معرفی کیلو متر هدف جزئی: 1-دانش آموز با راه های تبدیل متر به کیلومتر آشنا شود. 2-با کاربرد کیلومتر آشناشود. هدف رفتاری: 1-دانش آموز بتواند مفهوم کیلومتر رابیان کند.(دانشی) 2-دانش آموز بتواند نقش کیلومتررا در تعیین مساغت بیان کند.(دانشی) 3-دانش آموز به سخنان معلم با احترام گوش دهد.(نگرشی) 4-دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1632   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما

دانلود درس پژوهي علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما


دانلود درس پژوهي علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 28صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس مواد اطراف ما   سوم- 9 گام گانیه عنوان تدریس: مواد اطراف ما     مدت تدریس: 45 دقیقه محل تدریس: کلاس درس                 تعداد فراگیران: 20 نفر روش تدریس: نه گام گانیه، بارش مغزی، بحث گروهی پایه و مقطع: سوم ابتدایی اهداف کلی: مواد اطراف ما اهداف جزئی: فراگیر با حالت های جامد مایع گاز آشنا باشد. فراگیران بتوانند خصوصیات گاز را بیان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1950   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي علوم اول ابتدایی فایده های گیاهان

دانلود درس پژوهي علوم اول ابتدایی فایده های گیاهان


دانلود درس پژوهي علوم اول ابتدایی فایده های گیاهان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 28صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان تدریس: فایده های گیاهان            مدت تدریس: 45 دقیقه پایه و مقطع : اول ابتدایی                   محل تدریس:  کلاس درس صفحه کتاب: 40و41                         تعداد فراگیران:  20 نفر نام مدرس:  امینی                           نوع ارزشیابی:  شفاهی روش تدریس: نه گام گانیه، بارش مغزی، آزمایش، تفحص گروهی اهداف کلی:   فایده های گیاهان اهداف جزیی: فراگیران بتوانند با فایده های گیاهان آشنا شوند. فراگیران با انواع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1653   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي علوم اول ابتدایی حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است

دانلود درس پژوهي علوم اول ابتدایی حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است


دانلود درس پژوهي علوم اول ابتدایی درس حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 26صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس حرکت- علوم اول- دریافت مفهوم عنوان تدریس: زندگی با کدام یک آسان تراست؟ مدت تدریس :45 دقیقه صفحه کتاب :88تا90 مقطع:اول ابتدایی محل تدریس :کلاس درس تعداد فراگیران:32نفر نام مدرس: روش تدریس:دریافت مفهوم اهداف کلی : زندگی با کدام یک آسان تر است؟ اهداف جزیی: آشنایی با انواع وسایل حرکتی وانرزی مورد نیاز؟ اهداف رفتاری: فراگیران بتوانند انرژی هایی را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1855   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن

دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن


دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 29صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس موضوع : الگوهای تقار کتاب : ریاضی  مقطع : ابتدایی پایه : سوم زمان پیش بینی شده : 45 دقیقه محل تدریس : کلاس درس روش تدریس  : پیش سازمان دهنده تعداد فراگیران : 20 نفر نوع ارزشیابی : تشخیصی –  تکوینی - پایانی اهداف کلی : آموزش شمارش با الگوهای متقارن اهداف جزئی : مفهوم تقارن را درک کند و بتواند با شمارش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1974   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي ریاضی دوم ابتدایی آشنایی با اعداد زوج و فردش

دانلود درس پژوهي ریاضی دوم ابتدایی آشنایی با اعداد زوج و فردش


دانلود درس پژوهي ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فردش فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 29صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان کتاب :ریاضی پایه :دوم مقطع : ابتدایی عنوان درس :شناخت اعداد زوج و فرد مدت زمان تدریس :20 دقیقه فراگیران : هدف کلی :آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد اهداف رفتاری :پس از تدریس از یاد گیرندگان انتظار می رود بتوانند: از عدد1 تا 10 به ترتیب بنویسد و آن ها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1899   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی نواحی آب و هوایی ایران کدامند

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی نواحی آب و هوایی ایران کدامند


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی نواحی آب و هوایی ایران کدامند فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 24صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس موضوع درس: نواحی آب و هوایی ایران کدامند؟ روش تدریس: دریافت مفهوم هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با نواحی آب و هوایی ایران اهداف جزیی: 1-    انواع ناحیه ی آب و هوایی ایران را بشناسند؟ 2-    دانش آموزان خصوصیات آب و هوایی هر ناحیه را بدانند. 3-    آشنایی دانش آموزان با زندگی کوچ نشینی. اهداف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1945   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

دانلود درس پژوهي پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران


دانلود درس پژوهي پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 25صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان تدریس :تاریخچه ی جانداران مدت تدریس : 45 دقیقه پایه و مقطع : پنجم ابتدایی محل تدریس : کلاس تعداد فراگیران :20 نفر ( 5 گروه 4 نفری به صورت انتخابی ) روش تدریس : همیاری و اکتشافی اهداف کلی : تاریخچه ی جانداران اهداف جزئی : فراگیران بتوانند با تاریخچه ی جانداران آشنا شوند . اهداف رفتاری : 1)  فراگیران بتوانند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1858   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره

دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره


دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 24صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان تدریس: شعاع و قطر دایره     مدت تدریس:45دقیقه            پایه / مقطع: سوم ابتدایی زمان تدریس:  محل تدریس:کلاس               تعداد فراگیران: اهداف کلی: آموزش ریاضی شعاع و قطر دایره اهداف جزئی: فراگیران با شعاع و قطر دایره آشنا شوند. رابطه ی شعاع و قطر دایره را بداند. اهداف رفتاری: شعاع و قطر دایره توضیح دهد (دانشی). شعاع دو [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1847   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

دانلود درس پژوهي ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم


دانلود درس پژوهي ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 26صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان:مفهوم حجم                                                                زمان تدریس:35دقیقه کتاب:ریاضی                            روش تدریس:یادآر و یادسپاري مقطع و پایه:پنجم ابتدائی                                                  تعداد فراگیران: هدف نویسی: هدف کلی:آشنایی با مفهوم حجم هدف جزئی: 1)دانش آموز باید مفهوم حجم را بداند اهداف رفتاری: a) دانستن مفهوم حجم(دانش) b) بادقت و حوصله به حرف های معلم توجه کند.(نگرش) c) کسب مهارت در دست گرفتن پارچ.(مهارت) 2)چند نوع مایع که حجم دارد را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1898   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي ریاضی اول ابتدایی درس اندازه

دانلود درس پژوهي ریاضی اول ابتدایی درس اندازه


دانلود درس پژوهي ریاضی اول ابتدایی درس اندازه فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 27صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان تدریس: اندازه                                    مدت تدریس: 40 دقیقه         پایه و مقطع: اول ابتدایی محل تدریس: کلاس درس                      تعداد فراگیران: روش تدریس: نمایشی و پرسش و پاسخ (اهداف) اهداف کلی: اندازه اهداف جزئی: فراگیران بتوانند با مفهوم اندازه (طول) آشنا شوند. فراگیران بتوانند با مفهوم متر و سانتی متر آشنا شوند. اهداف رفتاری: فراگیران مفهوم اندازه را توضیح دهند. (دانشی) فراگیران [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1517   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها

دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها


دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 27صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس باسمه تعالی عنوان درس:مقایسه عددها    مدت تدریس 40دقیقه      پایه/مقطع:سوم ابتدایی روش تدریس :همیاری (کارایی تیمی)براساس 9گام گانیه وسایل کمک آموزشی:چرتکه اعداد کتاب راهنمامعلم سولات آماده شده ازمبحث مقایسه اعداد تخته سیاه وغیره اهداف کلی آموزش:آموزش ریاضی مقایسه اعداد اهداف جزئی آموزش مقایسه اعدادچهاررقمی بااستفاده ازنمادهای  >=< درست کردن اعدادچهاررقمی بااستفاده ازچرتکه اعداد مقایسه کردن اعداددبااستفاده ازچرتکه مقایسه اعدادبدون استفاده ازچرتکه جمع وتفریق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1503   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها


دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 27صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس نام کتاب :ریاضی          پایه تحصیلی :ششم       مقطع تحصیلی :ابتدایی عنوان تدریس :جمع آوری ونمایش داده ها صفحه ی تدریس :102          محل تدریس:کلاس درس           روش تدریس :مکاشفه ای زمان تدریس :20دقیقه              تعدادفراگیران :12نفر                     نام مدرس : اهداف کلی : آشنایی دانش آموزان بامحبث آمار اهداف جزئی : آشنایی دانش آموزان باچگونگی با جمع آوری داده ها وچگونگی نمایش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1530   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر


دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 27صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس نام درس: ریاضی           موضوع: ساده کردن کسر تعداد فراگیران:            مدت اجرا: یک جلسه ریاضی          مدت جلسه:45 دقیقه اهداف کلی درس: 1-دانش آموزان با ساده کردن کسر آشنا می شوند. ( حوزه شناختی ) 2- دانش آموزان پس از آشنایی با ساده کردن کسرها  درکارهای روزمره و درسی استفاده بکنند و به آن علاقه نشان دهند. (حوزه عاطفی) اهداف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1522   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی درس آمار

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی درس آمار


دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی درس آمار فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 29صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس به نام خدا طرح درس روزانه          موضوع درس: آمار      روش تدریس : مکاشفه ای        مدت تدریس : 25 دقیقه نام درس : ریاضی         کلاس : ششم              تعداد فراگیران : اهداف کلی : آشنایی فراگیران با چوب خط ، جدول و نمودارها اهداف جزئی : انتظار میرود فراگیران پس از تدریس 1- برای عددها چوب خط بکشند ، جدول [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1474   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی


دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 28صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس پایه ومقطع: ششم ابتدایی موضوع: آموزش احتمال تجربی وریاضی تعدادفراگیران: 6 نفر مدت تدریس: 20 دقیقه روش تدریس: یاددهی-یادگیری"تفحص گروهی" وسایل موردنیاز: سکه- تاس- مهره های رنگی-ماژیک-تصاویرکمک آموزشی. اهداف کلی: آموزش ریاضی اهداف جزیی: انتظارمی رودپس ازاجرای این درس دانش آموزان به موقعیت های زیردست یابند. 1-معرفی وآموزش احتمال. 2- آموزش نسبت احتمال تجربی وریاضی. 3- آموزش مجموع نسبت احتمال تجربی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1468   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن


دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 27صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن هدف کلی:آموزش تقریب زدن به روش قطع کردن.صفحه62 الی 65 ریاضی ششم هدف های جزئی: *با استفاده از روش قطع کردن مقدار تقریبی اعداد زیر را پیدا کنید. *لزوم تقریب زدن و تقریب مناسب را در شرایط و موقعیت های مختلف درک کند وتشخیص بدهد. *با استفاده از عبارت(با تقریب کمتر از.....)تقریب مورد نظر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1558   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله


دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 31صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس موضوع روش حل مسئله مشخصات طرح درس: کتاب: ریاضی/ پایه: ششم/ درس : حل مسئله  زمان : ۵۰ دقیقه / ابزارو وسایل کمک آموزشی: «کتاب ریاضی ششم- کاغذ رنگی وسفید- مداد رنگی –قیچی- چند قرص نان گرد– خط کش -پرگار–در صور امکان گالن۲۰ لیتری سفید رنگ یا وسیله مشابه و مناسب- مقداری آب – مقداری گِل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1440   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

دانلود درس پژوهي ریاضی ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط


دانلود درس پژوهي ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 28صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس پایه ششم: درس کسر و عدد مخلوط طرح درس روزانه             موضوع: کسر متعارفی – کسر و عدد مخلوط مقطع: پایه ششم ابتدائی                   تعداد فراگیران: زمان پیش بینی شده: 35 دقیقه اهداف کلی: با مفهوم کسر آشنا شوند و درک کنند که کسر و عدد مخلوط دو نمایش از یک مفهوم هستند. اهداف جزئی و رفتاری: 1- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 1506   نویسنده : admin