no-img
درسی فایل

دسته بندی ها دانلوداقدام پژوهی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » دسته بندی ها » دانلوداقدام پژوهی
اقدام پژوهی بالا بردن مهارت خواندن در دانش آموز کلاس اول

اقدام پژوهی بالا بردن مهارت خواندن در دانش آموز کلاس اول


اقدام پژوهی بالا بردن مهارت خواندن,اقدام پژوهی آموزگار کلاس اول بالا بردن مهارت خواندن,اقدام پژوهی ابتدایی بالا بردن مهارت خواندن,اقدام پژوهی برتر کشوری بالا بردن مهارت خواندن,اقدام پژوهی به صورت ورد بالا بردن مهارت خواندن,اقدام پژوهی جدید بالا بردن مهارت خواندن,اقدام پژوهی چند نمونه بالا بردن مهارت خواندن,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی بالا بردن مهارت خواندن,اقدام پژوهی در مورد بالا بردن مهارت خواندن,اقدام پژوهی رایگان بالا بردن مهارت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 87   نویسنده : admin
اقدام پژوهی رفع مشکلات خاص دانش آموز دو زبانه با روابط اجتماعی ضعیف

اقدام پژوهی رفع مشکلات خاص دانش آموز دو زبانه با روابط اجتماعی ضعیف


اقدام پژوهی رفع مشکلات خاص دانش آموز دو زبانه ,اقدام پژوهی ابتدایی رفع مشکلات خاص دانش آموز دو زبانه,اقدام پژوهی برتر کشوری رفع مشکلات خاص دانش آموز دو زبانه,اقدام پژوهی به صورت ورد رفع مشکلات خاص دانش آموز دو زبانه,اقدام پژوهی جدید رفع مشکلات خاص دانش آموز دو زبانه,اقدام پژوهی چند نمونه رفع مشکلات خاص دانش آموز دو زبانه,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی رفع مشکلات خاص دانش آموز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 64   نویسنده : admin
اقدام پژوهی رفع مشکلات املا نویسی دانش آموزان با روش های نوین آموزشی

اقدام پژوهی رفع مشکلات املا نویسی دانش آموزان با روش های نوین آموزشی


اقدام پژوهی رفع مشکلات املا نویسی,اقدام پژوهی ابتدایی رفع مشکلات املا نویسی,اقدام پژوهی برتر کشوری رفع مشکلات املا نویسی,اقدام پژوهی به صورت ورد رفع مشکلات املا نویسی,اقدام پژوهی جدید رفع مشکلات املا نویسی,اقدام پژوهی چند نمونه رفع مشکلات املا نویسی,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی رفع مشکلات املا نویسی,اقدام پژوهی در مورد رفع مشکلات املا نویسی,اقدام پژوهی رایگان رفع مشکلات املا نویسی,اقدام پژوهی سال 96 رفع مشکلات املا نویسی,اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 99   نویسنده : admin
اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به مشکلات اخلاقی و پرخاشگری بعضی از دانش آموزان

اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به مشکلات اخلاقی و پرخاشگری بعضی از دانش آموزان


اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به مشکلات اخلاقی و پرخاشگری,اقدام پژوهی مقطع متوسطه ,اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به مشکلات اخلاقی ,اقدام پژوهی برتر کشوری بهبود بخشیدن به مشکلات اخلاقی و پرخاشگری,اقدام پژوهی به صورت ورد بهبود بخشیدن به مشکلات اخلاقی و پرخاشگری,اقدام پژوهی جدید بهبود بخشیدن به مشکلات اخلاقی و پرخاشگری,اقدام پژوهی چند نمونه بهبود بخشیدن به مشکلات اخلاقی و پرخاشگری,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی مشکلات اخلاقی,اقدام پژوهی در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 96   نویسنده : admin
اقدام پژوهی رفع مشکل کم حرفی و کم رویی دانش آموز پایه چهارم

اقدام پژوهی رفع مشکل کم حرفی و کم رویی دانش آموز پایه چهارم


اقدام پژوهی مشکل کم حرفی و کم رویی,اقدام پژوهی آموزگار پایه چهارم,اقدام پژوهی ابتدایی مشکل کم حرفی و کم رویی,اقدام پژوهی برتر کشوری مشکل کم حرفی و کم رویی,اقدام پژوهی به صورت ورد مشکل کم حرفی و کم رویی,اقدام پژوهی جدید مشکل کم حرفی و کم رویی,اقدام پژوهی چند نمونه مشکل کم حرفی و کم رویی,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی مشکل کم حرفی و کم رویی,اقدام پژوهی در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 76   نویسنده : admin
اقدام پژوهی کاهش مشکل ناسازگاری دانش آموز پایه دوم ابتدایی

اقدام پژوهی کاهش مشکل ناسازگاری دانش آموز پایه دوم ابتدایی


اقدام پژوهی کاهش مشکل ناسازگاری دانش آموز,اقدام پژوهی آموزگار دوم دبستان,اقدام پژوهی ابتدایی کاهش مشکل ناسازگاری دانش آموز,اقدام پژوهی برتر کشوری کاهش مشکل ناسازگاری دانش آموز,اقدام پژوهی به صورت ورد کاهش مشکل ناسازگاری دانش آموز,اقدام پژوهی جدید کاهش مشکل ناسازگاری دانش آموز,اقدام پژوهی چند نمونه کاهش مشکل ناسازگاری دانش آموز,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی کاهش مشکل ناسازگاری دانش آموز,اقدام پژوهی در مورد کاهش مشکل ناسازگاری دانش آموز اقدام پژوهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 50   نویسنده : admin
اقدام پژوهی معاون عمومی رفع مشکل ناخن جویدن دانش آموز پایه سوم

اقدام پژوهی معاون عمومی رفع مشکل ناخن جویدن دانش آموز پایه سوم


اقدام پژوهی رفع مشکل ناخن جویدن,اقدام پژوهی معاون عمومی,اقدام پژوهی معاون عمومی ابتدایی ,اقدام پژوهی برتر کشوری معاون عمومی,اقدام پژوهی به صورت ورد معاون عمومی,اقدام پژوهی جدید رفع مشکل ناخن جویدن,اقدام پژوهی چند نمونه رفع مشکل ناخن جویدن,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی معاون عمومی در مقطع ابتدایی ,اقدام پژوهی در مورد رفع مشکل ناخن جویدن,اقدام پژوهی رایگان معاون عمومی,اقدام پژوهی سال 96 رفع مشکل ناخن جویدن,اقدام پژوهی فرهنگیان رفع مشکل ناخن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 72   نویسنده : admin
اقدام پژوهی رفع مشکل لوس بودن دانش آموز پایه چهارم

اقدام پژوهی رفع مشکل لوس بودن دانش آموز پایه چهارم


اقدام پژوهی رفع مشکل لوس بودن دانش آموز,اقدام پژوهی آموزگار چهارم دبستان,اقدام پژوهی ابتدایی رفع مشکل لوس بودن دانش آموز,اقدام پژوهی برتر کشوری رفع مشکل لوس بودن دانش آموز,اقدام پژوهی به صورت ورد رفع مشکل لوس بودن دانش آموز,اقدام پژوهی جدید رفع مشکل لوس بودن دانش آموز,اقدام پژوهی چند نمونه رفع مشکل لوس بودن دانش آموز,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی پایه چهارم,اقدام پژوهی در مورد رفع مشکل لوس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 38   نویسنده : admin
اقدام پژوهی رفع مشکل عدم یادگیری ریاضی دانش آموز کم شنوای پایه سوم ابتدایی

اقدام پژوهی رفع مشکل عدم یادگیری ریاضی دانش آموز کم شنوای پایه سوم ابتدایی


اقدام پژوهی ریاضی,اقدام پژوهی آموزگار ریاضی,اقدام پژوهی ابتدایی سوم,اقدام پژوهی برتر کشوری عدم یادگیری ریاضی,اقدام پژوهی به صورت ورد عدم یادگیری ریاضی,اقدام پژوهی جدید رفع مشکل عدم یادگیری ریاضی دانش آموز کم شنوا,اقدام پژوهی چند نمونه رفع مشکل عدم یادگیری ریاضی دانش آموز کم شنوا,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع سوم ابتدایی,اقدام پژوهی در مورد عدم یادگیری ریاضی,اقدام پژوهی رایگان ریاضی,اقدام پژوهی سال 96 ریاضی,اقدام پژوهی فرهنگیان دانش آموز کم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 71   نویسنده : admin
اقدام پژوهی بر طرف کردن مشکل عدم اعتماد به نفس دانش آموز پایه دوم

اقدام پژوهی بر طرف کردن مشکل عدم اعتماد به نفس دانش آموز پایه دوم


اقدام پژوهی بر طرف کردن مشکل عدم اعتماد به نفس,اقدام پژوهی آموزگارپایه دوم,اقدام پژوهی ابتدایی پایه دوم درباره کم رویی,اقدام پژوهی برتر کشوری درباره خجالت,اقدام پژوهی به صورت ورد اعتماد به نفس,اقدام پژوهی جدید خجالت,اقدام پژوهی چند نمونه کم رویی,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی عدم اعتماد به نفس,اقدام پژوهی در مورد عدم اعتماد به نفس,اقدام پژوهی رایگان عدم اعتماد به نفس,اقدام پژوهی سال 96 عدم اعتماد به نفس,اقدام پژوهی فرهنگیان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 59   نویسنده : admin
اقدام پژوهی رفع مشکل زور گویی و قلدری بعضی از دانش آموز پایه پنجم

اقدام پژوهی رفع مشکل زور گویی و قلدری بعضی از دانش آموز پایه پنجم


اقدام پژوهی رفع مشکل زور گویی و قلدری انش آموز پایه پنجم,اقدام پژوهی آموزگار پنجم,اقدام پژوهی ابتدایی رفع مشکل زور گویی و قلدری,اقدام پژوهی برتر کشوری رفع مشکل زور گویی و قلدری,اقدام پژوهی به صورت ورد رفع مشکل زور گویی و قلدری,اقدام پژوهی جدید رفع مشکل زور گویی و قلدری,اقدام پژوهی چند نمونه رفع مشکل زور گویی و قلدری,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی رفع مشکل زور گویی و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 49   نویسنده : admin
اقدام پژوهی کاهش مشکلات روخوانی دانش آموزی که لکنت زبان داشت

اقدام پژوهی کاهش مشکلات روخوانی دانش آموزی که لکنت زبان داشت


اقدام پژوهی کاهش مشکلات روخوانی,اقدام پژوهی آموزگار دبستان,اقدام پژوهی ابتدایی کاهش مشکلات روخوانی,اقدام پژوهی برتر کشوری کاهش مشکلات روخوانی,اقدام پژوهی به صورت ورد کاهش مشکل لکنت زبان,اقدام پژوهی جدید کاهش مشکل لکنت زبان,اقدام پژوهی چند نمونه کاهش مشکل لکنت زبان,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی کاهش مشکلات روخوانی,اقدام پژوهی در مورد کاهش مشکل لکنت زبان,اقدام پژوهی رایگان کاهش مشکل لکنت زبان,اقدام پژوهی سال 96 کاهش مشکل لکنت زبان,اقدام پژوهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 46   نویسنده : admin
اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به مشکلات روخوانی دانش آموزان پایه دوم

اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به مشکلات روخوانی دانش آموزان پایه دوم


اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به مشکلات روخوانی,اقدام پژوهی آموزگار پایه دوم,اقدام پژوهی ابتدایی بهبود بخشیدن به مشکلات روخوانی,اقدام پژوهی برتر کشوری بهبود بخشیدن به مشکلات روخوانی,اقدام پژوهی به صورت ورد بهبود بخشیدن به مشکلات روخوانی,اقدام پژوهی جدید بهبود بخشیدن به مشکلات روخوانی,اقدام پژوهی چند نمونه بهبود بخشیدن به مشکلات روخوانی,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی بهبود بخشیدن به مشکلات روخوانی,اقدام پژوهی در مورد بهبود بخشیدن به مشکلات روخوانی,اقدام پژوهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 43   نویسنده : admin
اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به مشکل دیر آموزی دانش آموز در درس فارسی

اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به مشکل دیر آموزی دانش آموز در درس فارسی


اقدام پژوهی مشکل دیر آموزی در درس فارسی,اقدام پژوهی آموزگار بهبود بخشیدن به مشکل دیر آموزی,اقدام پژوهی ابتدایی مشکل دیر آموزی در درس فارسی,اقدام پژوهی برتر کشوری مشکل دیر آموزی در درس فارسی,اقدام پژوهی به صورت ورد بهبود بخشیدن به مشکل دیر آموزی,اقدام پژوهی جدید بهبود بخشیدن به مشکل دیر آموزی,اقدام پژوهی چند نمونه مشکل دیر آموزی در درس فارسی,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی مشکل دیر آموزی در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 58   نویسنده : admin
اقدام پژوهی رفع مشکل دیر آمدن به کلاس دانش آموز پایه دوم

اقدام پژوهی رفع مشکل دیر آمدن به کلاس دانش آموز پایه دوم


اقدام پژوهی رفع مشکل دیر آمدن به کلاس,اقدام پژوهی آموزگار دوم,اقدام پژوهی ابتدایی رفع مشکل دیر آمدن به کلاس,اقدام پژوهی برتر کشوری رفع مشکل دیر آمدن به کلاس,اقدام پژوهی به صورت ورد رفع مشکل دیر آمدن به کلاس,اقدام پژوهی جدید رفع مشکل دیر آمدن به کلاس,اقدام پژوهی چند نمونه رفع مشکل دیر آمدن به کلاس,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی رفع مشکل دیر آمدن به کلاس,اقدام پژوهی در مورد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 48   نویسنده : admin
اقدام پژوهی بر طرف کردن مشکل دروغگویی دانش آموز

اقدام پژوهی بر طرف کردن مشکل دروغگویی دانش آموز


اقدام پژوهی دروغگویی,اقدام پژوهی آموزگار دروغگویی,اقدام پژوهی ابتدایی دروغگویی,اقدام پژوهی برتر کشوری دروغگویی,اقدام پژوهی به صورت ورد دروغگویی,اقدام پژوهی جدید دروغگویی,اقدام پژوهی چند نمونه دروغگویی,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی دروغگویی,اقدام پژوهی در مورد دروغگویی,اقدام پژوهی رایگان دروغگویی,اقدام پژوهی سال 96 دروغگویی,اقدام پژوهی فرهنگیان دروغگویی,اقدام پژوهی دروغگویی اقدام پژوهی بر طرف کردن مشکل دروغگویی دانش آموز تعداد صفحات فایل :29 صفحه فرمت فایل : ورد (word) و قابل ویرایش شرحی از فایل چکیده از آنجايي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 62   نویسنده : admin
اقدام پژوهی کاهش مشکل جنب و جوش بیش از حد دانش آموزان پایه اول

اقدام پژوهی کاهش مشکل جنب و جوش بیش از حد دانش آموزان پایه اول


اقدام پژوهی کاهش مشکل جنب و جوش بیش از حد دانش آموزان پایه اول,اقدام پژوهی آموزگار پایه اول دبستان,اقدام پژوهی ابتدایی کاهش مشکل جنب و جوش بیش از حد دانش آموزان پایه اول,اقدام پژوهی برتر کشوری کاهش مشکل جنب و جوش بیش از حد دانش آموزان پایه اول,اقدام پژوهی به صورت ورد کاهش مشکل جنب و جوش بیش از حد دانش آموزان پایه اول,اقدام پژوهی جدید کاهش مشکل جنب و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 59   نویسنده : admin
اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به مشکل بدخطی و فاصله زیاد بین کلمات بعضی از دانش آموزان مقطع دبستان

اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به مشکل بدخطی و فاصله زیاد بین کلمات بعضی از دانش آموزان مقطع دبستان


اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به مشکل بدخطی,اقدام پژوهی آموزگار بهبود بخشیدن به مشکل بدخطی,اقدام پژوهی ابتدایی بهبود بخشیدن به مشکل بدخطی,اقدام پژوهی برتر کشوری بهبود بخشیدن به مشکل بدخطی,اقدام پژوهی به صورت ورد بهبود بخشیدن به مشکل بدخطی,اقدام پژوهی جدید بهبود بخشیدن به مشکل بدخطی,اقدام پژوهی چند نمونه بهبود بخشیدن به مشکل بدخطی,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی بهبود بخشیدن به مشکل بدخطی,اقدام پژوهی در مورد بهبود بخشیدن به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 49   نویسنده : admin
اقدام پژوهی بر طرف کردن مشکل بد خطی دانش آموزان کلاس پنجم

اقدام پژوهی بر طرف کردن مشکل بد خطی دانش آموزان کلاس پنجم


اقدام پژوهی کلاس پنجم,اقدام پژوهی آموزگار کلاس پنجم,اقدام پژوهی ابتدایی کلاس پنجم,اقدام پژوهی برتر کشوری مشکل بد خطی دانش آموزان,اقدام پژوهی به صورت ورد مشکل بد خطی دانش آموزان,اقدام پژوهی جدید مشکل بد خطی دانش آموزان,اقدام پژوهی چند نمونه مشکل بد خطی دانش آموزان,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی مشکل بد خطی دانش آموزان,اقدام پژوهی در مورد مشکل بد خطی دانش آموزان,اقدام پژوهی رایگان مشکل بد خطی دانش آموزان,اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 62   نویسنده : admin
اقدام پژوهی ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه کتابهای درسی و غیر درسی

اقدام پژوهی ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه کتابهای درسی و غیر درسی


اقدام پژوهی ترویج فرهنگ کتابخوانی,اقدام پژوهی ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه کتابهای درسی و غیر درسی,اقدام پژوهی ابتدایی ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه کتابهای درسی و غیر درسی,اقدام پژوهی برتر کشوری ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه کتابهای درسی و غیر درسی,اقدام پژوهی به صورت ورد ترویج فرهنگ کتابخوانی,اقدام پژوهی جدید ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه کتابهای درسی و غیر درسی,اقدام پژوهی چند نمونه ترویج فرهنگ کتابخوانی,اقدام پژوهی چیست؟,اقدام پژوهی در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / فرو / ۱۳۹۷   بازدید : 74   نویسنده : admin