no-img
درسی فایل

گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی
zip
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
3000 تومان
3000 تومان – خرید

گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی


نمونه گزارش کارورزی برای دانشجویان معلم , دانلود گزارش کارورزی 3 ,گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی , دانلود گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی ,نمونه گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی , دانلود نمونه گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی ,کنش پژوهی ,کارورزی 3 کنش پژوهی ,کارورزی 3 کنش پژوهی با فرمت word ,کارورزی 3 کنش پژوهی با فرمت ورد

گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی

فرمت فایل  : word

تعداد صفحات فایل : 46 صفحه

مختصری از شرح

عنوان

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
فصل اول:گام اول کنش پژوهی………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۱ویژگی های من………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۲-۱بخش دوم: موقعیتی که در آن تدریس می کنم…………………………………………………………………………………..۱۰
۳-۱بیان اهداف وایده ها…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۴-۱ایده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۵-۱اهداف کارورزی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۶-۱اقدامات عملی………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۷-۱سؤالات وفرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
مفاهیم کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
فصل دوم : گام دوم کنش پژوهی………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۱-۲ ـ طرح آموزشی اول………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۲- گزارش اجرای طرح اول………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۱-۲-کدگذاری اول…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۲-طرح آموزشی دوم …………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۲- گزارش اجرای طرح دوم…………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۲-کدگذاری دوم…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۳-۲- طرح آموزشی سوم………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۳-۲-گزارش اجرای طرح سوم……………………………………………………………………………………………………………۳۴
۳-۲-کدگذاری سوم……………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۴-۲- طرح آموزشی چهارم……………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۴-۲- گزارش طرح آموزشی چهارم………………………………………………………………………………………………………۳۹
۴-۲-کدگذاری چهارم………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۵-۲- طرح آموزشی پنجم……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۵-۲- گزارش طرح آموزشی پنجم………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۵-۲-کدگذاری پنجم……………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۶-۲-طرح آموزشی ششم……………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۶-۲- گزارش طرح آموزشی ششم…………………………………………………………………………………………………….۴۸
۶-۲-کدگذاری ششم……………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
فصل سوم : گام سوم کنش پژوهی…………………………………………………………………………………………………..۵۱
۱-۳- روایت من از کارورزی۳……………………………………………………………………………………………………………..۵۱
فرم ( ب ): گزارش جلسات بحث و گفتگو……………………………………………………………………………………………..۵۳
کدگذاری مفهوم و مضمون یابی…………………………………………………………………………………………………………۵۵
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

چکیده:

در این ترم برخلاف کارورزی های گذشته که در آن کارورزان در تدریس نقشی نداشتند یا قسمتی از تدریس را بر عهده داشتند، در کارورزی سه ، کارورزان عزیز باید ۶ تدریس مستقل داشته باشند تا از این طریق بتوانند به آموخته های خود وآن چه در طی کارورزی ها فرا گرفته اند جامه عمل بپوشانند.کارورزی سه شامل فرم های الف ، ب ، ج می باشد که هر کدام مربوط به زمان وموقعیت خاص می باشد. فرم الف در برگیرنده ساعات و زنگ های آموزشی کارورز در مدرسه است. فرم ب شامل دیدارها و بحث های مربوط به کارورزی با استاد راهنما وفرمهای ج چهارچوب طرح آموزشی را شامل می شود.پس از اجرا ، فرم های گزارش اجرای خود را یادداشت کنند، وبرای هر طرح آموزشی گزارش پژوهشی – روایتی بنویسند. با گذراندن این ترم از کارورزی و نوشتن گزارش مربوط به آن ، کارورز به نوعی با نوع آموزش خود و هم چنین بر خورد با مسایل مختلف آموزشی ، مسایل مربوط به دانش آموزان ، نحوه کلاس داری ، مدیریت زمان، نحوه درگیر کردن دانش آموزان و طراحی آموزشی آشنا شده و بهترین روش ها و متون آموزشی را برای برخورد با آن ها فرا می گیرند. آن چه که این موارد به عنوان یک کارورز مشغول در مدرسه ی ابتدایی شهیدفتحعلی زاده هفت وان سلماس را برای بنده نیز شامل می شود.

مقدمه:

به نظر من به عنوان یک دانشجوی رشته ی علوم تربیتی اهمیت کارورزی برای دانشجویان از آن جهت می باشد که امکان و فرصت برای آشنایی دانشجویان با محیط کار محسوب می شود ، که نتنها با عث افزایش قابلیت ها و علاقه مندی ها وگزینش خود در زمینه های مختلف پی برده ونقاط ضعف وقوت کارخود را ارزیابی می کنند ودر مرحله ی عمل است که کارورز قادر به برقراری ارتباط گفتاری یا کلامی وافزایش مهارت های ارتباطی و گفتاری وغیر گفتاری خواهد شد. به نظر من کارورزی به دانجویان این فرصت را می دهد تا به بهترین نحو از محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. این گزارش توسط بنده (سلیمان کاکه حمه) دانشجوی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان امام خمینی (ره) سلماس گرد آوری شده است . که شامل مجموعه فعالیت های انجام گرفته در نیم سال اول تحصیلی ویا کارورزی ۳ می باشد. در کارورزی ۱و۲ این امکان وجود داشت تا کارورزان نسبت به محیط واقعی و شرایط آموزشی حرفه خویش آگاهی لازم را پیدا کنند وباعث شد تا کارورزان به طور مستقیم با روش های کلاس داری و آموزشی آشنا شده وبه این نکته دست یابند که شناخت نیاز ها واستعداد های دانش آموزان می تواند در تدوین برنامه آموزشی متناسب با آن نیاز ها واستعداد ها مفید باشد. هم چنین باید گفته شود در کارورزی های سپری شده با درگیر نمودن فراگیران با مطالب درسی وبه چالش کشیدن آن ها در رفع بد فهمی ها واستفاده از منابع و وسایل تدریس مناسب تجارب فراوانی را کسب نموده واز این تجارب باید در کارورزی ۳ نهایت استفاده شود.
اما در کارورزی ۳ روش کار این گونه می باشد که انجام طراحی های آموزشی برای ایجاد تغییر در رفتار یادگیرندگان است.بطوری که با اجرای یک طراحی آموزشی می توان عملکرد گروه یا فرد را بهبود بخشید واین نیز باید گفته شود که منظور از طراحی آموزشی ایجاد موقعیت های یادگیری،
استفاده از ابزارها و وسایل کمک آموزشی ، به تجربه و اشتراک گذاشتن دانسته ها در فرایند یاددهی یادگیری ،انتقال به موقعیت جدید وسرانجام سنجش وبازخورد از این طراحی است.
در آخر اهمیت وضرورت کارورزی ۳ از این رو می باشد که باعث تجربه کسب کردن دانشجو معلمان، ارتباط برقرارکردن ، بکار گرفتن، به اشتراک گذاشتن و انتقال به موقعیت جدید یافته ها و آموخته های چندین ساله ی آن ها می باشد که این عمل در آینده شغلی آنان می تواند بسیار کارآمد و مفید باشد.

 

3000 تومان – خرید

 

 برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید