no-img
درسی فایل

گزارش کارورزی 2 (طراحی فعالیت یادگیری ) تمرین معلمی پایه اول ابتدایی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

گزارش کارورزی 2 (طراحی فعالیت یادگیری ) تمرین معلمی پایه اول ابتدایی
zip
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۷
3000 تومان
3000 تومان – خرید

گزارش کارورزی 2 (طراحی فعالیت یادگیری ) تمرین معلمی پایه اول ابتدایی


دانلود گزارش کارورزی 2 ,گزارش کارورزی 2 تمرین معلمی پایه اول ابتدایی , دانلود گزارش کارورزی 2 تمرین معلمی پایه اول ابتدایی ,نمونه گزارش کارورزی 2 تمرین معلمی پایه اول ابتدایی , دانلود نمونه گزارش کارورزی 2 تمرین معلمی پایه اول ابتدایی ,تمرین معلمی پایه اول ابتدایی ,کارورزی 2 تمرین معلمی پایه اول ابتدایی,کارورزی 2 تمرین معلمی پایه اول ابتدایی با فرمت word ,کارورزی 2 تمرین معلمی پایه اول ابتدایی با فرمت ورد

 گزارش کارورزی 2 (طراحی فعالیت یادگیری ) تمرین معلمی پایه اول ابتدایی 

فرمت فایل  : word

تعداد صفحات فایل : 37  صفحه

مختصری از شرح

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : پیشگفتار
مقدمه ……………………………………………………………………………..4
چکیده ……………………………………………………………………………6
فصل دوم : فعالیت های یادگیری
درگیر نمودن دانش اموزان ………………………………………………………….7
رفع بدفهمی های دانش اموزان ……………………………………………………….11
مرور مباحث ……………………………………………………………………..17
یادگیری مشارکتی 1 ……………………………………………………………….21
تقویت/بهبود عملکردهای عاطفی …………………………………………………….24
طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی های تحصیلی …………………………………….27
یادگیری مشارکتی 2 ………………………………………………………………30
طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی …………………………………33
منابع و ماخذ……………………………………………………………………..37
مقدمه :
آموزش اثر بخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه ، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند.
برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها و گفت و گو برای تعدیل ، تعمیق تجربیات و توسعه ی شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند . این فرایند از مشاهده تاملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارتهای یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه ای مداوم ختم می شود .مطالعه مسائل آموزشی ـ تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است . فرصتهای یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیتهای واقعی ، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع (با پشتوانه نظری و پژوهشی ) جهت پاسخ به مسئله ای آموزشی و تربیتی تدارک ببیند.
در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری قادر خواهد بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیتهای تربیتی ـ آموزشی را با ارائه شواهدی از پژوهشها ـ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این تصمیمات در برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه نظری لازم برخوردار است

آموزش نیز نوعی برقراری ارتباط میان آموزگار و دانش آموز است و تا زمانی که ارتباطی منطقی چه از جهت کلامی و چه از جهت منطقی بین آموزگار و دانش آموز برقرار نشود فرایند آموزش و آموختن محال وغیر ممکن بوده و بی تردید به شکست می انجامد .آن چیزی که دانش آموزان را به فراگیری بیشتر وبهتر تشویق میکند ،اشتیاق او برای حضور در کلاس درس و اطمینان از آزادی عمل در حین فراگیری است در این شرایط دانش آموز حضور در کلاس را آزادی تلقی میکند و برای حضور در کلاس مشتاق می شود.

بهترین روشهای آموزشی که میتواند بین معلم و دانش آموز ارتباط مطلوبی برقرار کند و به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک کند عبارتند از : آموزش گروهی ، آموزش مستقیم ، آموزش مستقل یا غیر وابسته و آموزش ترکیبی یا مختلط که در مورد هر یک از آنها در بخشهای بعدی توضیحاتی داده می شود.
فعالیتهای یادگیری فرصت هایی برای کسب تجربیات مستقیم ، ارزیابی و باز اندیشی درباره یادگیری است. ازانواع یادگیری که میتوان به آن اشاره کرد عبارتند از : درگیری تحصیلی ، مرور مباحث ، سنجش آموخته ها ، یادگیری مشارکتی ،مهارتهای تفکر ، طراحی تکلیف ، رفع بد فهمی ، رفع عقب ماندگی تحصیلی و ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان.
بسیاری از مسائل تعلیم و تربیت ، پیچیده و وابسته به زمینه اند دانشجو معلم در کارورزی با ترکیبی از این فعالیتهای یادگیری درگیر می شود که مسائل مختلف آموزشی را از ابعاد مختلف می بیند و برایش نوعی تجربه ی معلمی اتفاق می افتد.
دانشجو معلم باید برای انجام هر فعالیت یادگیری ، به تدوین برنامه ، مشخص کردن نحوه اجرای آن فعالیت و نیز ارزیابی آن بپردازد و با بازاندیشی درباره فعالیت یادگیری ، علت موفقیت یا عدم موفقیت خود را بیابد.
چگیده :
این مجموعه که شامل 8 فعالیت یادگیری می باشد که مربوط به کارورزی 2 رشته علوم تربیتی(گرایش ابتدایی و پیش دبستانی) است. در این مجموعه سعی شده است که تمامی فعالیت ها بر اساس درسنامه فعالیت های یادگیری کارورزی 2 تهیه و تنظیم شوند.

در این اثرهر فعالیت یادگیری شامل 4 بخش می شود:
⦁ تعریف فعالیت یادگیری
⦁ مقدمه فعالیت
⦁ جدول مراحل و گام های اجرایی فعالیت
⦁ نکات تکمیلی و توضیحی (نقشه مفهومی/جداول و نمودارها/مستندات و…)

و در پایان نیز منابع و ماخذ اورده شده است، بیشتر انها کتاب های روش تدریس می باشند که در طراحی مراحل فعالیت های یادگیری از انها بهره گرفته شده است.

 

3000 تومان – خرید


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید