no-img
درسی فایل

گزارش کارورزی ترم یک رشته زبان و ادبیات فارسی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

گزارش کارورزی ترم یک رشته زبان و ادبیات فارسی
zip
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷
3000 تومان
3000 تومان – خرید

گزارش کارورزی ترم یک رشته زبان و ادبیات فارسی


دانلود گزارش کارورزی 1 ,گزارش کارورزی 1 زبان و ادبیات فارسی , دانلود گزارش کارورزی 1 رشته زبان و ادبیات فارسی ,نمونه گزارش کارورزی 1 رشته زبان و ادبیات فارسی , دانلود نمونه گزارش کارورزی 1 رشته زبان و ادبیات فارسی ,رشته زبان و ادبیات فارسی ,کارورزی 1 رشته زبان و ادبیات فارسی ,کارورزی 1 رشته زبان و ادبیات فارسی با فرمت word ,کارورزی 1 رشته زبان و ادبیات فارسی با فرمت ورد

دانلود گزارش کارورزی ترم یک رشته زبان و ادبیات فارسی

فرمت فایل  : word

تعداد صفحات فایل : 43 صفحه

مختصری از شرح

فهرست

عنوان صفحه
پیش گفتار………………………………………………………………………….6
مقدمه………………………………………………………………………………7
تعریف کارورزی……………………………………………………………………..8
اهداف کارورزی…………………………………………………………………….9
اهمیت وضرورت اجری کارورزی………………………………………………….9
پیشینه کارورزی………………………………………………………………….10
مراحل دوره انجام کارورزی………………………………………………………11
فصل اول:
گزارش روز اول……………………………………………………………………13
فصل دوم:
گزارش فیزیکی………………………………………………………………….17
فصل سوم:
گزارش سازمانی اداری…………………………………………………………24
فصل چهارم:
گزارش عاطفی………………………………………………………………….28
فصل پنجم:
گزارش آموزشی………………………………………………………………..31
فصل ششم:
کد گذاری………………………………………………………………………..35
بیان مسئله و پیشنهادات……………………………………………………..37
نتیجه گیری……………………………………………………………………..40
منابع……………………………………………………………………………..40

پیش گفتار

آماده سازی یک شخص برای شغل شریفی بنام معلمی ، که شغل انبیاست ، مراحل مختلفی را می طلبد .به نظر من درس های تئوری برای آمادگی فرد برای شغل معلمی تأثیر دارد اما تأثیر آن در برابر واحد های عملی کمتر است .یکی از واحد های عملی کارورزی است . کارورزی شخص را برای رسیدن به قله اوج پرورش افراد آماده می کند که این قله اوج همان شغل معلمی است. کارورزی راه را به شخص نشان می دهد که چگونه با افراد جامعه ، مخصوصا محصلان ، ارتباط برقرار کرده و همچنین پرورش صحیح این افراد را به شخص نشان می دهد .بنابراین برای یک معلم ، که مهمترین شغلش پرورش افراد ،(از نظر تربیتی ،اخلاقی ، اجتماعی و…) است ، بهترین مقدمه همان کارورزی است .

تعریف کارورزی:

در منابع کارورزی ، تعریفهای متعددی برای کارورزی عرضه شده ، که عبارتند از :
کارورزی در تربیت معلم یعنی :
1- به کاربردن مطالب تئوری همراه با تمرینات متعدد و مکرر برای رسیدن به مهارت های عملی تدریس.
2- تدبیری است که برای حصول اطمینان از جریان آمادگی ،در دوره انتقال از نظر به عمل اتخاذ شده است.
3-به سلسله فعالیت های کاربردی و سازمان یافته ای اطلاق می گردد که جریان های علمی /کاربردی حرفه معلمی تسهیل و ممکن سازد.
4-کاربرد عملی اصول و تئوری های تعلیم و تربیت در جریان آموزش به منظور کسب مهارت های عملی تدریس و اخذ کفایت و شایستگی های معلمی.
از تعاریف و مفاهیم فوق این گونه استنباط می شود که :
1- دانشجو معلمان دانش های نظری و اندوخته های آموزشی خود را در میدان عمل در مدرسه و کلاس درس به کار می گیرند.
2- برای دانشجو معلمان در دست یابی به مهارت های تدریس علاوه بر آگاهی از اصول، نظریه ها و روش های تدریس ،تمرین ها مکرر نیز لازم است.
3- برنامه کارورزی (تمرین معلمی ) فعالیت های سازمان یافته ای هستند که در آن مراحل گوناگون در نظر گرفته می شود
4- لازمه کفایت و کسب صلاحیت های تخصصی در معلمی ،گذراندن واحدها درسی تمرین معلمی است که این برنامه در قالب کارورزی ارائه می گردد.
تنها فعالیتی که مراکز تربیت معلم را از سایر مراکز آموزشی جدا می سازد، یادگیری مهارت های حرفه تدریس است که با «تدریس عملی» ، «تمرین دبیری » ، «کارورزی» شناخته شده است.
دامنه شیوه های اختصاصی تدریس در هر یک از رشته ها وسعت روزافزونی گرفته است، به طوری که دانشجو معلمان برای کسب مهارت های حرفه ای خود باید واحده های درسی متعددی از قبیل هدف های تدریس ،تکنیک های تدریس ،ابزار و لوازم کار در تدریس ،طریقه های ارزشیابی هریک ا ز آنها و… بگذراند.
برنامه کارورزي 1 فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی هاي حرفه اي را فراهم می کند .این فرآیند از مشاهده مسائل فیزیکی، آموزشی ،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت هاي یادگیري مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه حرفه اي ختم می شود . مطالعه مسئله هاي آموزشی/تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول است . فرصت هاي یادگیري تدارك دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي یافتن راه حل هاي قابل دفاع (با پشتوانه نظري و پژوهشی ) جهت پاسخ به مسئله هاي آموزشی /تربیتی تدارك ببیند . در برنامه کارورزي دانشجویان با درك مبانی نظري قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت هاي تربیتی /آموزشی را با ارائه شواهدي از پژوهش ها /یافته هاي علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این تصمیمات در برنامه ریزي، اجرا و ارزیابی براي حمایت از یادگیري دانش آموزان از پشتوانه نظري لازم برخوردار است .در کارورزي یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت هاي واقعی و انطباق آن با یافته هاي نظري را کسب کرده و ظرفیت هاي حرفه اي خود را توسعه خواهند داد.
کارورزي را می توان به عنوان آموزشی متقابل نگریست که می تواند اثرات مثبت بر دانشجو-معلمان و بر مدرسه داشته باشد؛ مشروط بر اینکه دانشجویان با حضور فعال خود به عنوان رسولان نوآوري و عوامل موثر در ارتقاي کیفیت مدرسه عمل کنند و با نظارت و هدایت استادان خود، نظریات جدید تربیتی را به مدرسه انتقال دهند. از طرف دیگر، مدرسه نیز باید با پذیرش صمیمانه ي دانشجویان، برنامه ریزي دقیق و صرف وقت براي هدایت، راهنمایی و شرکت دادن آنان در برنامه هاي مدسه، نقش مهم خود را در آماده سازي و آموزش معلمان آینده ایفا نماید(بازرگان، 1376).
امروزه در جهان، کارورزي بهترین گزینه براي انجام کنکاش شغلی به شمار می رود. در واقع کارورزي یک تجربه دست اول و عملی است ک ه به دانشجویان اجازه می دهد بهترین نتیجه گیري ها را درباره ارتباط احتمالی خود و یک زمینه شغلی، انجام دهند. از همه مهمتر اینکه کارورزي می تواند به دانشجویان مهارت هاي شغلی مهمی را همانند برقراري ارتباط، تعهد کاري، وقت شناسی، حل مساله، کارگروهی، خود مدیریتی، برنامه ریزي و سازماندهی و آشنایی با فن آوري بیاموزد که امروزه براي شاغل شدن بسیار واجب و ضروري هستند.

 

3000 تومان – خرید


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید