no-img
درسی فایل

گزارش تخصصی چگونگی تغییر در رفتارهای نامناسب دانش آموزان با روش های نوین تدریس


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

گزارش تخصصی چگونگی تغییر در رفتارهای نامناسب دانش آموزان با روش های نوین تدریس
zip
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷
2000 تومان
2000 تومان – خرید

گزارش تخصصی چگونگی تغییر در رفتارهای نامناسب دانش آموزان با روش های نوین تدریس


گزارش تخصصی معلمان رایگان , نمونه گزارش تخصصی تغییر در رفتارهای نامناسب دانش آموزان ,نمونه گزارش تخصصی دبیر انگلیسی, نمونه گزارش تخصصی دبیران تغییر در رفتارهای نامناسب دانش آموزان , دانلود فایل word, دانلود نمونه گزارش تخصصی تغییر در رفتارهای نامناسب دانش آموزان, دانلود گزارش تخصصی, دانلود گزارش تخصصی تغییر در رفتارهای نامناسب دانش آموزان, نمونه گزارش تخصصی تغییر در رفتارهای نامناسب دانش آموزان

گزارش تخصصی چگونگی تغییر در رفتارهای نامناسب دانش آموزان با روش های نوین تدریس

 فرمت فایل:  ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:  28 صفحه

شرح مختصر فایل:

فهرست مطالب

چکیده 4
توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله: 5
گردآوري اطلاعات شواهد 1 : 7
نظر خواهی کتبی: 7
نظر خواهی شفاهی: 8
مشاهده: 8
انتخاب راه جديد موقتي 10
شناسايي، توجه و استفاده از مهارت ها و علايق فردی دانش آموزان 10
ارزشيابي آغازين : 13
ارزشيابي پاياني : 14
آموزش مهارت های مطالعه و راهبردهای يادگيری : 17
پنجره ی آزاد کلاس 18
اجراي طرح جديد و نظارت بر آن : 19
گردآوري اطلاعات (شواهد 2) 20
ارزش يابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن. 21
نتيجه گيري 22
پيشنهاد ها 22
منابع و مأخذ 24

چکیده

دانش آموزان امروزی دنبال چيزهای نو هستند و همگي نياز به توجه دارند. وقتي به افکار، علايق، مهارت ها، مشکلات پنهان به عبارت ديگر بهداشت رواني دانش آموزی توجه نمي شود، انگيزه ی تفکر و يادگيری را از دست مي دهد. بنابراين با رعايت اصول اساسي بهداشت رواني، ايجاد جوی امن و به دور از هر گونه استرس، روش هاي تدريس، مديريت کلاس و نوع تکاليف ارائه شده، بايد طوری طراحي شوند که همگي از هر نوع شايستگي مورد توجه قرار گيرند.
پژوهش حاضر مربوط به تغيير رفتارهای نامطلوب دانش آموزان سال سوم راهنمایی مدرسه حضرت رقیه روستای برفتان می باشد که با استفاده از روش های نوين تدريس: همياری، رويدادي، ساخت گرايي، ايجاد انگيزش و …می باشد .

شناسايي، توجه و استفاده از مهارت ها و علايق فردی دانش آموزان
(راهبرد کمکي جهت تغيير رفتارهای نامطلوب) :
رفتار تابع تماميت فرد است(شاملو، 1385، ص 27). بنابراين به منظور موفقيت در اجرای طرح، توجه به رفتار، علايق و عواطف دانش آموزان، ايجاد روابط اجتماعي مطلوب، روحيه همياری و استفاده از مهارت ها ی آنها در اجرای روش های نوين تدريس فرمي را جهت شناسايي بهتر دانش آموزان تهيه نمودم. تا امکان رسيدن به اهداف مورد نظر برايم فراهم و تنها يك بعد انسان در نظر گرفته نشود.. بعنوان مثال يک جلسه قبل از تدريس درس 6 ( کمک به مادر ) فرم را مطالعه نمودم تا ببينم از کدام مهارت بچه ها و چگونه مي توان استفاده نمود. در مورد مذکور ديدم که با توجه به فرم، چند نفر از دانش آموزان در آشپزی مهارت دارند. بنابراين قبلاً از بچه ها مي خواستم دستورالعمل پخت یک غذا را آماده نمایند. سپس قبل از تدريس از آنها خواستم دستورالعمل پخت غذا را توضیح دهند. به اين طريق سعي مي نمودم با استفاده از روش های نوين تدريس (آقازاده،1388) متناسب با موضوع جلسه که کمک به مادر بود زمینه ای ایجاد کنم .
گروه بندی : تعداد کل کلاس 26 نفر بود. بنابراين جهت ايجاد روابط عاطفي مطلوب و موفقيت در اجرای روش يادگيری از طريق همياری اقدام به تشکيل گروه های ناهمگن گرديد. در نهايت به 2 گروه 5 نفری و 3 گروه 4 نفری گروه بندی شدند.
انتخاب چهار نفر بعنوان امين های کلاس(تعيين کننده های محيطي، کديور، 1386، ص 231) :
هميشه اين سئوال دردناک در ذهنم خطور مي کرد که چرا دانش آموزان ما با داشتن بهترين الگوها در فرهنگ بومي خود، سوسانو و ساير افراد بيگانه را الگوی خود قرار مي دهند. بنابراين با اين پيش فرض ذهني در مورد چرايي الگوپذيری زياد حساسيت نشان نداده و در اين مورد تصميم گرفتم به طور غير مستقيم عمل نمايم. بدين صورت که از دانش آموزان خواستم خود، الگوسازي نموده و از بين همکلاسي هايشان با رای گيری چهار نفر را بعنوان امين های کلاس انتخاب کنند بطوريکه دارای چنين خصوصياتی باشند: الف) سخت کوش و پرتلاش بوده و اصلاً دست به تقلب در امتحان نمی زنند. ب) بسيار صادق و درست کردارند. ج) در امر داوری بين دو نفر شجاع، عادل و دارای قدرت تصميم گيری سريع و صحيح هستند. د) تشنه يادگيری اند. با هدف، الگو سازی مثبت و تشويق دانش آموزان برای رسيدن به رجحان های برتری(پينتريچ، و شانک،1386) و معيارهای انتخابي خود. همچنين از اين گروه در تکميل کارپوشه ی کلاسي و ساير موارد استفاده مي شد و بدين ترتيب از طريق همياری آنها انرژی زياد مورد نياز برای اجرای روش های نوين تدريس برايم فراهم مي شد
انتخاب گروهی با نام گروه انرژی مثبت يا گروه امداد(راهبردی جهت افزايش مهارت هاي اجتماعي و انگيزش در بين دانش آموزان) : چنين راهبردي به دنبال علت يابي نمرات پي در پي يك چند تن از دانش آموزان توسط مديريت محترم در جلسه ي شوراي دبيران در ذهنم نقش بست. بنابراين با شرح اين استدلال به بچه ها که چگونه تماشاگران و کادر فني تيم در ورزش مانند کشتي يا فوتبال باعث تقويت روحی ورزشکاران می شوند و در هر شرايطي(شکست يا پيروزی) با استفاده از تکنيک های مناسب آنها را تا وارد شدن به مسابقات جهانی مورد حمايت خود قرار می دهند. چنين گروهی نيز در کلاس تشکيل و کار خود را شروع کند. اعضای اين گروه مراقب بودند با راهنمايي هاي غير مستقيم خود در مرحله ی پرسش شفاهي پای تخته کسي نمره ی کمتر نگيرد. زيرا شكست هميشه نامطلوب است و عدم موفقيت پي در پي معمولاً منجر به رفتار غيرعادي خواهد شد(شاملو،1385،ص 177). و در هر شرايطي گروه مذکور موظف بودند دانش آموزاني را که در طول جريان تدريس نمي توانستند به سئوالات پاسخ دهند آنها را راهنمايي و تا يادگيری مطلب وی را همراهي نمايند.شرط اول عضويت در اين گروه نيز حذف خصوصياتي مانند حسادت بود. ثانياً بالا بردن سطح پيشرفت تحصيلي خويش و همكلاسي هاي خود بود. وجود چنين گروهي جهت عملياتي نمودن الگوي تدريس توسط كل كلاس درس نيز ضروري بود. زيرا در اين الگو فقط موضوع تعليم دادن مطرح نيست. در كنار آن افزايش ظرفيت مهارت هاي اجتماعي خود نيز مطرح است(وفايي و مرعشي،1384،ص220).
انتخاب نحوه ی بارم بندی، اعلام آن به کلاس و تشريح نحوه ی طراحی سئوال :
سئوال دردناک ديگری که عذابم مي داد اين بود که چرا دانش آموزان در مردودی خود آقای الف و ساير معلمين را مقصر مي دانند که نمره قبولي 10 را به آنها نداده اند. بنابراين به اين فکر افتادم که قبل از تعيين هر نوع تکليف و ارزشيابي، نحوه بارم بندی ارزشيابي هاي آغازين و پاياني را طوری بر اساس طبقه بندي هدف هاي آموزشي بلوم (سيف، 1386) طراحی نمايم که در صورت شکست يا پيروزی خود را مسئول بدانند. ضمن توضيح طبقه بندي هدف هاي آموزشي بلوم راه کسب نمره به دانش آموزان ياد داده شد.

 

2000 تومان – خرید


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید