no-img
درسی فایل

گام های تدوین برنامه سالانه تدبیر


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

گام های تدوین برنامه سالانه تدبیر
zip
مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
0 تومان
رایگان – خرید

گام های تدوین برنامه سالانه تدبیر


گام های تدوین برنامه سالانه تدبیر

تحلیل دقیق از وضعیت مدرسه
گام اول تدوین برنامه

تحلیل دقیق از وضعیت مدرسه

وضعیت موجود مدرسه تحلیل دقیق وضعیت وعملکرد مدرسه است که توسط مدیر وبا مشارکت سایر همکاران(تیم برنامه ریزی) انجام می شود و برای دستیابی به وضعیت مورد انتظار در تدوین وهدف گذاری برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
امکانات ومنابع موجود در مدرسه ووسایل وتجهیزات موردنیاز(تعیین وضعیت مطلوب ومورد انتظار)
عملکرد تحصیلی – تربیتی دانش آموزان(سطح کیفی اموزش- نرخ مردودی پایه اول-تجزیه وتحلیل نمودارهای درصد قبولی کلیه پایه -میزان موفقیت درمسابقات علمی وجشنواره ها-نرخ تکرار پایه وترک تحصیل -دانش اموزان دارای اختلالات یادگیری -وضعیت دانش اموزان دیر اموز یا دارای هوش مرزی و…)
وضعیت نیروی انسانی (کارکنان دفتری – همکاران اموزشی – کمبودها – نرم کلاسی – شناسایی نقاط قوت وفرصت ها در منابع انسانی -دوره های ضمن خدمت ویاکارکاه های اموزشی که همکاران گذرانده اند-تناسب مدرک ویا رشته و رسته با پایه -تعداد همکاران از سایر مقاطع_مشمولین تقلیل ساعت)
وضعیت مشارکت اولیا( میزان مشارکت مالی اولیا- میزان شناسایی ظرفیت و توانمندی اولیا ومیزان موفقیت در استفاده از این ظرفیت ها – رابطه وتعامل اولیا با مدرسه -میزان استقبال اولیا در کمیته های تخصصی-استفاده از ظرفیت تخصص و مهارت های شغلی اولیاء در امور مدرسه -سطح اقدامات ترغیبی و تشویقی ومیزان موفقیت در جلب مشارکت- بررسی وضعیت براساس نمونه فرم های اعلام آمادگی اولیاءبرای همکاری مندرج در دفاتر انجمن-بانک اطلاعاتی و…)
امکانات و تجهیزات(سخت افزاری ونرم افزاری -وسایل کمک آموزشی-تجهیزات و وسایل ورزشی -وسایل وتجهیزات پرورشی ،بهداشتی ،ایمنی -وسایل آزمایشگاهی و…)
ظرفیت های محیط پیرامونی( درون مدرسه و برون مدرسه -فضای فیزیکی-تغییر کاربری ویا بهره برداری مطلوب از ظرفیت های موجود_افزایش کلاس- مراکز اموزشی ،علمی ،تفریحی،مذهبی و.. اطراف مدرسه از قبیل:موزه،پارک،کانون پرورش فکری،پژوهشسرا،مسجد،کتابخانه،ورزشگاه،استخر،نمایشگاه،اموزشگاهها ،مدارس و… ومیزان استفاده از ظرفیت های موجود…)
آمار دانش آموزان(بررسی وضعیت آماری-تراکم دانش اموزی – میزان رعایت نرم کلاسی و… )
و…

بطور کلی ضمن تحلیل دقیق واشراف برضعیت موجود مدرسه و شناسایی پتانسیل وظرفیت های بالقوه مدرسه وشناخت نیازها وکمبود ها برنامه ی عملیاتی مناسب تدوین کنیم.

گام اول

تحلیل دقیق از وضعیت مدرسه

مصادیق ومثال

عملکرد تحصیلی_ تربیتی دانش آموزان، وضعیت نیروی انسانی، وضعیت مشارکت اولیا، امکانات و تجهیزات، ظرفیت های محیط پیرامونی، آمار دانش آموزان، وضعیت فرهنگی اولیا و …
مواردی که میتونه به ما در تحلیل دقیق وضعیت کمک کنه

فرم خودارزیابی: که پس از خود ارزیابی نتایجش توسط تیم برنامه ریزی مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .
نمودارهای عملکرد تحصیلی(درصد قبولی،تکرار پایه و…
نتایج ازمون های علمی
گزارشات تهیه شده مرتبط در طول سال میتونه به ما کمک کنه
فرم های اعلام نیاز وسایل و تجهیزات
مراکز اموزشی ،علمی ،تفریحی،مذهبی و… اطراف مدرسه از قبیل:موزه،پارک،کانون پرورش فکری،پژوهشسرا،مسجد،کتابخانه،ورزشگاه،استخر،نمایشگاه،اموزشگاهها ،مدارس و… ومیزان استفاده از ظرفیت های موجود
تحلیل و شناسایی اولیاخیر(بانک اطلاعاتی) همچنین میزان موفقیت در جلب مشارکت
ظرفیت ها و توانمندی های اولیاء و میزان علاقه مندی در همکاری و همیاری در امور مدرسه
نمودارهای اماری دانش اموزان
امار قبولی،تراکم دانش اموزی،تکرار پایه،ترک تحصیل،نیازهای ویژه و…
همکاران مشمول تقلیل
آسیب ها و تهدید های اجتماعی ،بهداشتی وروانی
نقاط قوت مدسه،نقاط ضعف،فرصتها و تهدیدات
و…
وسایر مواردی که به مدیر و تیم برنامه ریزی مدرسه در تحلیل وضعیت موجود میتونه کمک کنه وباتفریق با وضعیت مورد انتظار فاصله تعیین شود وهمچنین اطلاعات مربوط به ظرفیت ها منابع ،امکانات و…گرد آوری گردد.

نقش فرم خودارزیابی پایانی در تدوین برنامه سالانه

فرم خوارزیابی بهترین ابزار برای کمک به تدوین برنامه سالانه می باشد پس ارزش گزاری های دقیق و واقعی فعالیت های فرم از درجه اهمیت بالایی برخودار ند زیرا با آدرس هایی که فرم به مامی دهد در کنار تحلیل وشناختی که از وضعیت موجود مدرسه بدست اورده ایم می توانیم برنامه ای واقع بینانه وموثر در راستای بهبود ورشدفرایندها تنظیم نماییم.
با تحلیل فرم و بررسی امتیازات براحتی در می یابیم که به چه قسمت هایی باید توجه بیشتری نماییم و نیاز به بهبود ورشد دارند.
مهمترین قسمت برای تدوین برنامه شناخت دقیق مدرسه هست تابرای نقاط ضعف ( زمینه های قابل بهبود ) برنامه ریزی کنیم واقدامات بهبود در نظر گرفته واز فرصت ها وقوت ها نیز بهترین بهره را ببریم و برنامه ای تدوین کنیم تا حرکتی رو به جلو در مدرسه ایجاد کنیم.
البته برای نگهداشت واستمرار رشد و بهبود برخی فرایندها که در وضعیت مورد انتظارومطلوب هستند نیز گاهی لازم است برنامه داشته باشیم.
اما براساس شناختی که از قابلیت ها و توانمندی هایی که از مدرسه خود شناسایی کرده ایم برای رسیدن به وضعیت مورد انتظار و بهبود فرایندها و فعالیت برنامه می نویسیم برنامه ای که متناسب و در فراخور منابع امکانات و شرایط ما باشد .

اگر تمایل به دانلود برنامه سالانه کامل تدبیر دارید کلیک کنید

برای دانلود اینجا بزنموضوعات :
adsads

مطالب مرتبط


    دیدگاه ها


    دیدگاهتان را بنویسید