no-img
درسی فایل

دانلود کنش پژوهی با موضوع تاثیر طرح درس بر پیشرفت دانش آموزان


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود کنش پژوهی با موضوع تاثیر طرح درس بر پیشرفت دانش آموزان
zip
بهمن ۲۹, ۱۳۹۵
3000 تومان
3000 تومان – خرید

دانلود کنش پژوهی با موضوع تاثیر طرح درس بر پیشرفت دانش آموزان


دانلود کنش پژوهی با موضوع تاثیر طرح درس بر پیشرفت دانش آموزان

تعداد صفحات فایل 400 صفحه

  فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

قیمت فایل 3 هزار تومان

قسمتی از فایل 

مقدمه :

در جمع معلمان و دست اندرکاران تعليم و تربيت چه بسيارند افرادي که دانش هاي لازم را در مورد موضوع درس و مفاهيم تدريس دارند ، ولي شيوه استفاده صحيح و روش آموزش و انتقال مطلوب را نمي دانند و يا درموقع تدريس دچار مشکل مي شوند . يکي از راههايي  که معلمين را در امر تدريس موفق ياري ميکند نوشتن طرح درس است . مسلماً يکي از زمينه هاي لازم براي برخورداري از يک برنامه ريزي سيستماتيک آموزش استفاده مهم از طرح درس است او با اين کار تضميني براي موفقيت خود و همچنين اعتماد به نفس جهت انتقال مفاهيم مورد نظر در تدريس به دست مي آورد . لذا پژوهشگر در اين تحقيق سعي نموده است تا تاثير استفاده از طرح درس را بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مورد بررسي قرار دهد.

پرسشهاي تحقيق :

1ـ آيا معلمين استفاده از طرح درس را به عنوان يک ضرورت در کار آموزش احساس مي نمايند ؟

2ـ آيا استفاده از طرح درس در ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر است ؟

3ـ استفاده از طرح درس تا چه اندازه در انتخاب روش ها ، رسانه ها ، سازماندهي مناسب در آموزش کمک مي کند ؟

4ـ نوشتن طرح درس تا چه حد در استفاده بهتر يا زمانبندي منا سب تر براي استفاده از وقت مي تواند مفيد باشد ؟

روش تحقيق :

روش تحقيق روش تحقيق توصيفي ـ پيما يشي است جامعه آماري اين تحقيق را معلمين زن مقطع ابتدايي ناحيه 2 شهرستان اراک تشکيل مي دهد و نمونه آماري اين تحقيق 40 نفر از اين جمعيت مي باشد که به طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند . ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه است که شامل سوال بسته و باز مي باشد . تحليل اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي صورت گرفته است .

نتايج تحقيق :

بر اساس تحليل اطلاعات نتايج زير حاصل شده است :

1ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره يک ؛ حدود 75% از افراد براي کلاسهاي خود طرح درس تهيه مي کنند که اکثر آنها نوشتن طرح درس روزانه را لازم ميدانند . 60% از معلمين نوشتن طرح درس را براي تدريس بهتر لازم ميدانند . 70% از آنها نوشتن طرح را براي همه مقاطع لازم ميدانستند .

2ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره دو؛ بطور کلي 92% افراد معتقدند که طرح درس  بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر است . 75% افراد در بيان اهداف آموزشي توسط معلم قبل از شروع آموزش را امري ضروري ميدانند .

3ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره سه؛ 60% از معلمين معتقدند که در طرح درس تمام فعاليت هايي که توسط معلم و دانش آموز در خلال آموزش انجام مي گيرد ، پيش بيني مي شود . مسلماً انتخاب روش ها ، رسا نه ها و سازماندهي هم جزئي از فعاليت هاي معلم است .

4ـ در رابطه با پرسش تحقيقاتي شماره چهار؛ 90% معلمين معتقد به زمانبندي که در طراحي آموزش انجام مي گيرد هستند و معتقدند که اين زمان بندي داراي فوايد زير مي باشد :

معلمين از قبل مي توانند از فرصتها مناسب تر استفاده نمايند، از به هدر رفتن وقت ، و بحثهاي بيهوده غير درسي جلوگيري ميکند .adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید