no-img
درسی فایل

مقاله توجه به رشد همه جانبه دانش، نگرش و مهارت های دانش آموزان


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

مقاله توجه به رشد همه جانبه دانش، نگرش و مهارت های دانش آموزان
zip
اسفند ۲۲, ۱۳۹۶
3000 تومان
3000 تومان – خرید

مقاله توجه به رشد همه جانبه دانش، نگرش و مهارت های دانش آموزان


مقاله تجارب برتر تدریس ,مقاله تجربیات برتر تدریس, مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگار, مقاله تجربیات برتر تدریس آموزگاران, مقاله تجربیات برتر تدریس ابتدایی ,مقاله تجربیات برتر تدریس دبستان ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه اول ,مقاله تجربیات برتر تدریس متوسطه دوم ,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیر ,مقاله تجربیات برتر تدریس مدیران, مقاله تجربیات برتر تدریس معاون ,مقاله تجربیات برتر تدریس معاونان, مقاله تجربیات برتر تدریس معلم ,مقاله تجربیات برتر تدریس معلمان ,مقاله تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی ,مقاله تجربیات سنجش و ارزشیابی ,مقاله توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان ,مقاله دانش، نگرش و مهارت های دانش آموزان ,مقاله دانلود تجربیات برتر تدریس ,مقاله نمونه تجربیات برتر تدریس

مقاله توجه به رشد همه جانبه دانش ، نگرش و مهارت های دانش آموزان

فرمت فایل:  ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 23 صفحه

مقدمه کوتاه

سنجش و ارزشیابی یکی از مولفه های اصلی فرآیند آموزش است . تا ارزشیابی به عمل نیاید نمی توان فهمید که آیا یادگیری تحقق یافته است یا نه بنابراین هم معلمان و هم دانش آموزان به دانستن نتایج ارزشیابی نیازمندند . معلمان از آن جهت که ببینند کارشان را چگونه انجام داده اند و دانش آموزان از آن جهت که ببینند نقاط ضعف و قوتشان چیست .
شیوه های ارزشیابی متفاوت است و در هر موقعیتی به تناسب موضوع ، فراگیران و اهداف مورد نظر ، شیوه خاصی را می توان به کار برد . توانایی سخن گفتن و نوشتن ، توانایی ورزش کردن ، توانایی ساختن ، توانایی آزمایش کردن ، توانایی ترسیم کردن و توانایی های دیگر هریک به نوعی ارزشیابی می شوند و بهترین شیوه آن است که بتواند دقیق تر و بهتر ما را به نتیجه برساند یکی از جدیدترین روش های ارزشیابی ، ارزشیابی از فعالیت های گروهی دانش آموزان است .
ارزشیابی از فعالیت های گروهی برای اندازه گیری این که چطور یادگیرندگان به سئوال های سنجش بعد از این که به آنها فرصت بحث با همسالان داده می شود جواب می دهند . به کار برده می شود این شیوه جدید ارزشیابی بر مبنای این نظریه که یادگیرندگان از طریق مشارکت و بحث همسالان بهتر یاد می گیرند تا این که به سئوال ها به طور فردی جواب دهند ، شکل گرفته است .
ارزشیابی گروهی از یادگیری گروهی به وجود آمده و دارای اهداف زیر می باشد :
– بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری
– تاکید بر اهداف آموزش وپرورش در فرآیند یادگیری به جای محتوا
– فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات فردی و پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموز

– افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری

3000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید