no-img
درسی فایل

مقاله نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء نظام تعلیم و تربیت


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

مقاله نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء نظام تعلیم و تربیت
zip
اسفند ۱۷, ۱۳۹۶
4000 تومان
4000 تومان – خرید

مقاله نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء نظام تعلیم و تربیت


بانک مقالات دانشجویی, دانلود مقاله در مورد نقش دانشگاه فرهنگیان در تعلیم و تربیت, دانلود مقاله نقش دانشگاه تربت معلم در ارتقای سطح علمی, دانلود مقاله نقش دانشگاه فرهنگیان در تعلیم و تربیت, مقاتلات فرهنگیان, مقالات معلمان, مقاله دانشجو معلم در مورد نقش دانشگاه فرهنگیان در تعلیم و تربیت, مقاله در قالب ورد نقش دانشگاه فرهنگیان در تعلیم و تربیت, مقاله در مورد جایگاه تربیت معلم در ارتقای سطح علمی, نقش دانشگاه فرهنگیان در تعلیم و تربیت, نمونه مقاله با محوریت نقش دانشگاه فرهنگیان در تعلیم و تربیت

مقاله نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء نظام تعلیم و تربیت

فرمت فایل قالب ورد و قابل

تعداد صفحات در ۳۱ صفحه

شرح مختصر فایل

فهرست مطالب

چکیده ۸
مقدمه. ۹
طرح مسأله. ۹
عرصه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی. ۱۰
دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت.. ۱۰
نقش دانشگاه فرهنگیان در تعلیم و تربیت.. ۱۱

نقش چرخه های عمومی در نظام تعلیم و تربیت.. ۱۷

فهرست منابع ومآخذ. ۳۰
چکیده

آموزش و پرورش یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه بیشترین نقش را داراست؛ اکثر اندیشمندان و صاحب نظران آن را زیر بنای رشد و توسعه می دانند. پیشرفت و ترقی جوامع انسانی در گرو تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص جهت اداره مطلوب بخش های مختلف بوده و جوامعی که در این خصوص تلاش بیشتری داشته اند، نتایج موفقیت آمیزی را در حرکت پر شتاب توسعه اقتصادی و اجتماعی کسب نموده اند. هدف آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم، فقط تعلیم دروس، انتقال میراث فرهنگی نسل های گذشته به نسل جدید و پرورش قوای ذهنی دانش آموزان نیست؛ بلکه فراتر از آن ها، رشد و پرورش دانش آموزان در ابعاد جسمانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی از اهداف اصلی نظام آموزش و پرورش محسوب می شود. با توجه به اهداف مذکور، مسؤولیت و رسالت دستگاه آموزش و پرورش، بیش از پیش سنگین تر و حساس تر شده و ضرورت انجام اصلاحات اساسی در ساختار، برنامه ها و روش های آموزشی و پرورشی آن اجتناب ناپذیر است. در این میان، ایجاد تحول در نظام تربیت معلم را باید پیش نیاز تحقق هر نوع تحول در نظام آموزشی دانست؛ لذا به نظر می رسد که دانشگاه فرهنگیان، نخست با انجام اصلاحاتی در تربیت معلم، می تواند گام های اساسی را در ایجاد تحولات در نظام آموزشی بر دارد. همچنانکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران راهکار استقرار نظام ملی تربیت معلم و راه اندازی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد آموزش تخصصی و حرفه ای تربیت محور توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری دستگاه های ذیربط به منظور باز مهندسی سیاست ها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی های حرفه ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاست های مناسب برای ارتقای شیوه های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش پیشنهاد شده است در مقاله حاضر قصد داریم به نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء نظام تعلیم و تربیت بپردازیم.

4000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید