no-img
درسی فایل

دانلود مقاله بررسی انگیزه در کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیرانشان


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی انگیزه در کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیرانشان
zip
اسفند ۱۷, ۱۳۹۶
4000 تومان
4000 تومان – خرید

دانلود مقاله بررسی انگیزه در کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیرانشان


دانلود مقاله بررسی انگیزه در کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیرانشان, دانلود مقاله در مورد انگیزش در کارکنان آموزش و پرورش, دانلود مقاله در مورد بررسی انگیزش پرسنل آموزش و پرورش, مقاله در مورد انگیزش در کارکنان آموزش و پرورش, مقاله در مورد بررسی انگیزش پرسنل آموزش و پرورش, نمونه مقاله در مورد انگیزش در کارکنان آموزش و پرورش

بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 92 صفحه

شرح مختصر فایل

 

چكيده
هدف از تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از افزايش تحصيلات مديران برانگيزش كاركنان و يا افزايش انگيزه امنيتي مديران بر روي انگيزش كاركنان و يا افزايش انگيزه خوديابي و تحقيق خود بر روي انگيزش كاركنان و همين طور افزايش سابقه كاري مديران بر روي انگيزش كاركنان كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از مديران و كاركنان آموزش و پرورش كه شامل معلّمين و دبيران و آموزگاران است كه يك اين جامعه 280 نفر است كه 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و پرسش نامه مربوط به انگيزش كاركنان و مديران بر روي آنها اجرا گرديده كه اين پرسش نامه 60 سئوال دو گزينه اي بله و خير دارد كه جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري X2 استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه انگيزه امنيّتي، افزايش تحصيلات و همين طور سابقه كاري و انگيزه خوديابي مديران مي تواند برانگيزش كاركنان تأثير مثبتي داشته باشد.

4000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید