no-img
درسی فایل

دانلود كنش پژوهي بحران هویت در دانش آموزان عادی وناشنوا


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود كنش پژوهي بحران هویت در دانش آموزان عادی وناشنوا
zip
اسفند ۱۵, ۱۳۹۵
3000 تومان
3000 تومان – خرید

دانلود كنش پژوهي بحران هویت در دانش آموزان عادی وناشنوا


 دانلود كنش پژوهي مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا

فرمت فایل ورد (word)و قابل ویرایش

تعداد صفحات  87 صفحه

قسمتی از فایل

چکيده

بحران هويت از جمله مفاهيمی است که از ديرباز مورد توجه روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته و تحقيقات گوناگونی پيرامون ابعاد گوناگون آن و عوامل موثر بر روی آن صورت گرفته است. روانشناسان بيشتر بحران هويت را در دوره نوجوانی و اثرات گذر او از نوجوانی به جوانی توجه کرده اند. و جامعه شناسان بحران هويت را در حالت گذر از جامعه سنتی به صنعتی،  اين بحران را ريشه يابی می کنند. در چرخه زندگی ، دوره نوجوانی به منزله يکی از دوره های مهم محسوب میشود. گذر موفقيت آميز از نوجوانی به بزرگسالی منوط به سازش يافتگی های روانشناختی ، اجتماعی و زيست شناختی است.

هدف اين پژوهش مقايسه دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان عادی در ابعاد گوناگون ويژگی های هويتی بوده است.

برای اين هدف تعداد 60 نفر از دانش آموزان ناشنوا و عادی منطقه 1 تهران انتخاب شدند و به وسيله مقياس سنجش هويت بنتون و آدامز مورد آزمايش قرار گرفتند.

با استفاده از آزمون آماری t برای گروه های مستقل فرضيه های تحقيق مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از تحلیل داده ها اهم نتايج به شرح زير بوده است:

1-دانش آموزان ناشنوا در مقايسه با دانش آموزان عادی در هويت آشفته نمرات بالاتری داشته اند و تفاوت دو گروه معنی دار بوده است.

2-بين دانش آموزان ناشنوا و عادی در هويت از پيش تعيين شده تفاوت معنی داری وجود نداشته است.

3-بين دانش آموزان ناشنوا و عادی در هویت تاخيری تفاوت معنی دار وجود نداشته است.

4-دانش آموزان عادی در مقايسه با دانش آموزان ناشنوا در هويت موفق از نمرات بالاتری برخوردار بودند و تفاوت دو گروه معنی دار بوده است.adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید