no-img
درسی فایل

طرح درس روزانه فارسی چهارم ابتدایی( درس پرسشگری)


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

طرح درس روزانه فارسی چهارم ابتدایی( درس پرسشگری)
امتیاز 3.50 ( 2 رای )طرح درس روزانه فارسی چهارم ابتدایی( درس پرسشگری)">
zip
مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
1000 تومان
1000 تومان – خرید

طرح درس روزانه فارسی چهارم ابتدایی( درس پرسشگری)


طرح درس روزانه فارسی چهارم ابتدایی( درس پرسشگری)

طرح درس روزانه

فارسی چهارم ابتدایی

درس: ( درس پرسشگری)

قسمتی از فایل خارج از جدول

1000 تومان – خرید

هدف کلی در حیطه ی شناختی: آشنایی دانش آموزان با زندگی ابوریحان بیرونی
هدف کلی در حیطه ی عاطفی: علاقه مند شدن دانش آموزان به آشنایی درباره ی سرگذشت دانشمندان و یافتن پاسخ سوالات خود
هدف کلی در حیطه ی روانی حرکتی: دانش آموزان بتوانندمتن درس را به درستی بخوانند و به سوالات پاسخ دهند.

اهداف رفتاری در حیطه ی شناختی:
پس از پایان درس جدید از دانش آموزان انتظار می رود:
1)بعضی از دانشمندان ایران زمین را نام ببرند.
2)سرگذشتابوریحان بیرونی را خلاصه توضیح دهند.
3)فواید یافتن پاسخ سوال های خود را نام ببرند.
اهداف جزئی در حیطه ی شناختی:
پس از پایان درس جدید از دانش آموزان انتظار می رود:
1)ابوریحان بیرونی را بشناسند.
2)ویژگی های این دانشمند را بشناسند.
3)فواید یافتن پاسخ سوال های خود را بدانند.
اهداف جزئی در حیطه ی روانی حرکتی:
1)کسب توانایی در خواندن کتب مختلف
2)کسب توانایی در خواندن شعر به صورت دسته جمعی
3)بتوانند در گروه های خود داستان زندگی دانشمندان مختلف را به هم گروهی های خود توضیح دهند

1000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید