no-img
درسی فایل

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی آشنایی با نشانه هـ ـهـ ـه ه


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی آشنایی با نشانه هـ ـهـ ـه ه
zip
آذر ۱۹, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی آشنایی با نشانه هـ ـهـ ـه ه


طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی آشنایی با نشانه هـ ـهـ ـه ه

عنوان درس مهتاب

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 2 صفحه

نام آموزشگاه : نام آموزگار : زمان :

رئوس مطالب :
مهتاب ، ماه ، آهو ، کوه ، ستاره ، قله

هدفهای جزیی:

آشنایی دانش آموزان با
1- صدای هـ
2- نشانه ی هـ
3- صحیح نوشتن نشانه ی هـ
4- صحیح خواندن نشانه ی هـِ
5- کوه و قله آن
6- مهتاب
7- نعمت های خدا از جمله ( ماه ، ستاره ها ، حیوانات از جمله آهو )
8- محل قرار گرفتن آن در جدول
9- کلمات دیگری که صدای هـ در آن است .

هدفهای رفتاری :

فراگیر در پایان درس بتواند
1- صدای هـ را در جدول نشان دهد .
2- چند کلمه که صدای هـ در آخر آن باشد بگوید .
3- چند کلمه که صدای هـ در اول آن باشد بگوید.
4- چند کلمه که صدای هـ در وسط آن باشد بگوید .
5- مهتاب را تعریف کند .
6- چند تا از نعمت های خدا را نام ببرد .
7- کوه و قله آن را در درس نشان دهد .
8- تمریناتی که به او می دهیم را با رغبت انجام دهد .
9- با کلمات داده شده جمله بسازد .

پیش بینی رفتار ورودی :
با صداهای آ ، ب ، د ، م ، س ، او ، ت ، ن ، ایـ ، ز ، اِ ، ش ، ی ، اّ ،ک ، و ، پ ، گ ، ف ، خ، ق ، ل ، ج آشنایی دارد .

آمادگی :
کلاس را با سلام واحوالپرسی ، دعای شروع کلاس ، حضور و غیاب ، اطمینان از سلامتی جسمی و روحی روانی آنها شروع می کنیم .

انجام ارزشیابی تشخیصی :
1- دانش آموزان از روی جدول الفبا نشانه هایی که خوانده اند را نشان می دهند .
2- دانش آموزان با هر نشانه یک کلمه می گویند .
3- دانش آموزان با کلمات خود جمله می سازند .

ایجاد انگیزه و معرفی درس جدید :

تصویر درس را روی تخته نصب کرده سپس پازلها را بین دانش آموزان پخش کرده و از آنها می خواهیم که یار خود را پیدا کرده و پازل را کامل کنند . و در ادامه از هر گروه می پرسیم که نام پازلشان چیست و با آن یک جمله بسازند.
بعد از این کارها از آنه می خواهیم پازلشان را کنار میز خود نصب کنند . و آموزگار با تکرار کلمات پازل ها بچه ها را هدایت می کنند که صدای جدید را تشخیص دهند .

ارائه درس جدید :

تصویر عنوانی را به بچه ها نشان می دهیم و می خواهیم که در گروه مشورت کرده و بگویند که چه جایی است .
بعد از پاسخ به این سوال آنها را هدایت می کنیم و می گوییم که چه چیزهایی در آن است . سپس آنها اشاره می کنند که ماه ،‌آهو ، کوه ، ستاره

در ادامه کلید واژه ها را به بچه ها داده و از آنها می خواهیم که درگروه ها مشورت کنند و بگویند که نام تصویر چیست و چه صدایی در آن قرمز نوشته شده است و در کجا قرار گرفته است .

بعد از انجام این کارها از هر گروه می خواهیم که شکل خود را به بچه های دیگر نشان داده و نام آن را گفته و برای آن یک جمله بسازد و در انتها بگوید که چه صدایی در آن قرمز است و در کجا آن قرار گرفته است .

از تمام گروهها به همین ترتیب می پرسیم که چه صدایی در همه این تصاویر مشترک می باشد . آنها می گویند : صدای هـ

حالا می پرسیم که چند شکل داشت : آنها می گویند چهار شکل .

و نشانه های هـ را هر کدام جداگانه روی تخته نصب کرده و از بچه ها می خواهیم که هر کدام از تصاویر که نشانه های داده شده را دارد زیر آن بچسبانند .

انک برای هر یک اسمی می گذاریم . هـ چون در اول می آید می گذاریم هـ اول و …
سپس جای نشانه هـ را در جدول نشان داده و یک گل روی آن می چسبانیم و گل جدید که نشانه صدای جدید است را در ادامه صداها نصب می کنیم .
کتاب را باز کرده و از روی درس می خوانیم .
جمع بندی و نتیجه گیری :

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید