no-img
درسی فایل

طرح درس تدریس مفهوم ضرب اعداد سوم ابتدایی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

طرح درس تدریس مفهوم ضرب اعداد سوم ابتدایی
zip
آذر ۱۹, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

طرح درس تدریس مفهوم ضرب اعداد سوم ابتدایی


طرح درس تدریس مفهوم ضرب اعداد سوم ابتدایی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل 2 صفحه

شرح مختصر فایل

 

عنوان تدریس: مفهوم ضرب            مدت تدریس :40 دقیقه

تدریس براساس 9 گام گانیه ، دریافت مفاهیم ، بارش فکری ، تفحص گروهی.حل مسـئله

وسایل کمک آموزشی مورد نیاز : سبد میوه ، سیب ، تصاویر کمک آموزشی و چینه

اهداف کلی آموزشی :

* آموزش ریاضی (مفهوم ضرب)

اهداف جزیی آموزشی :

* مفهوم ضرب را درک کنند

* رابطه مفاهیم جمع وضرب را درک کنند

* با کاربردضرب آشناشوند

اهداف رفتاری:

شناختی:

*دانش آموزان بتوانند برای جمع یکسان دسته بندی بنویسند

*دانش آموزان بتوانند روش آموخته شده را در حل مسـئله  به کار گیرند

*دانش آموزان بتوانند آنچه آموخته اند به زبان ساده بیان کنند

عاطفی:

*دانش آموزان برای طرح مسئله ازخودعلاقه نشان میدهند

*دانش آموزان با احترام به سخنان معلم گوش فرا میدهند

روانی و حرکتی:

*دانش آموزان باکمک وراهنمایی معلم میتوانند برای دسته بندی ها شکل ترسیم کنند

*بادقت وظرافت به کمک وسایل آموزشی سعی درحل مسئله دارند

*درفعالیت های گروهی به صورت هماهنگ با گروه فعالیت میکنند

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید