no-img
درسی فایل

دانلود طراحی آموزشی علوم اول محیط اطراف ما


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طراحی آموزشی علوم اول محیط اطراف ما
zip
آبان ۵, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود طراحی آموزشی علوم اول محیط اطراف ما


طراحی آموزشی علوم اول ابتدایی محیط اطراف ما

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 15 صفحه

شرح مختصر فایل

زمان بندی درس :
برای زمان بندی درس سه عامل را در نظر می گیریم .
1. تعدادجلساتی که در هفته به این درس اختصاص داده شده است .
2. تعداد دروس کتاب درسی با رعایت پیچیدگی مفاهیم
3. تعدا د ماهی که به این درس تخصیص یافته است.
بنا بر این بعد از در نظر گرفتن مسائل و مواردی که ذکر گردید،زمانبندی این درس را بررسی و تدوین می نماییم.
برنامه ریزی برای تدریس
جلسه ی اول : در جلسه اول مبانی و مسائل کلی درس و آشنایی با اهداف و همچنین ارائه درس آموزش داده می شود .
جلسه ی دوم : تمرین مباحث قبلی و چند مورد ارزشیابی آنجام می پذیرد.
• ویِِژگی های فراگیران:
دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه
به عقیده پیاژه مرحله عملیات صوری در دوره ابتدایی آغاز می گردد و تقریباً در هر دو جنس در زمان یکسانی پدیدار می شود. کدانش آموزدر این مرحله توانایی تفکر انتزاعی، منظم و علمی را پرورش می دهد، در حالی که در سالهای قبل صرفاً می توانست طبق واقعیت ها عمل کند. در اینجا دیگر صرفاً محدود به عینیات نیست به جای آن می تواند از طریق تأمل درونی به قواعد منطقی تازه و کلی تری دست یابند.
. عملیات منطقی صوری ، گسترش فکر انتزاعی را هموار می سازد، تحول های ساختاری این دوره در دو مرحله پدید می آیند؛ در مرحله اول عملیات منطقی صوری به تدریج یکی پس از دیگری گستره ی عملیاتی فکر نوجوان را فرا می گیرند و از سطح ساده به سطح پیچیده تغییر شکل می دهند. در مرحله دوم عملیاتی که در سطح صوری جداگانه و با ناهمترازی تحقق یافته اند در یک مجموعه وحدت می یابند و این چیزی است که شبکه نامیده می شود.
رشداخلاقی ازنظرپیاژه:
به عقیده ی پیاژه کودکان در این سنین به مرحله ی اصول اخلاقی خودمختارواردمی شوند.انها می فهمندکه افرادمی تواننددرموردمسایل اخلاقی دیدگاه های متفاوتی داشته باشندومقاصدانهانه فقط پیامدهاباید مبنای قضاوت کردن در موردرفتار قرار گیرد.پیاژه باور داشت که پیشرفت در درک دیگران که از رشد شناختی وفرصت های تعامل کردن باهمسالان حاصل می شود مسبب این تغییر است .افرادخودمختار دیگرمقررات رابه صورت ثابت نمی دانند ،بلکه انها را ب صورت اصولی در نظر می گیرندکه برسر ان توافق اجتماعی شده است ودر صورت لزوم می توان انها راتغییر داد.

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید