no-img
درسی فایل

دانلود طراحی آموزشی علوم دوم سرگذشت دانه


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طراحی آموزشی علوم دوم سرگذشت دانه
امتیاز 5.00 ( 1 رای )دانلود طراحی آموزشی علوم دوم سرگذشت دانه">
zip
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود طراحی آموزشی علوم دوم سرگذشت دانه


پاورپوینت طراحی آموزشی درس علوم پایه دوم ابتدایی،

درس ۹، سرگذشت دانه

پاورپوینت طراحی آموزشی درس علوم پایه دوم ابتدایی،

آشنایی دانش آموزان با سرگذشت دانه ها

خواستن از دانش آموزان تا خوب به لوبیا  دقت کنند و قسمت های مختلف آن را روی یک برگه رسم کنند و آنها را نامگذاری کنند.
معلم از گروهها می خواهد که هر گروهی چند دانه لوبیا را بعد از چند روز خیس کردن در خاک بکارد و از مراحل مختلف آن عکس بگیرند و به کلاس گزارش داهند.
اشاره به آیه قرآنی سوره انعام
به دانش آموزان می گوییم تا چند نمونه از دانه هایی را که در محیط اطراف پراکنده اند را با خود به کلاس بیاورند.
طرح سؤالاتی در مورد چگونگی پراکنده شدن دانه ها و بحث درمورد آنها بصورت گروهی
نمایش فیلم پراکنده شدن دانه ها در طبیعت
حضور یک باغبان که در مورد تکثیر گیاهان تجربه دارد در کلاس و توضیح دادن نحوه قلمه زدن گیاهان و اینکه به طور عملی برای بچه ها گیاهی را قلمه بزند.
خواستن از گروهها که مراحل قلمه زدن گیاه را در برگه ای بنویسند.و از هر گروهی یک نفر گزارش خود را بخواند.
ارزشیابی پایانی ( پرسیدن سؤالاتی از مطالب تدریس شده)
ارائه تکلیف ( از گیاهی که در منزل دارن قلمه درست کرده سپس آن را در گلدان بکارند و جدول صفحه 69 کتاب را تکمیل نمایند
ارزشیابی پایانی

معلم از هر گروهی یکی از سؤالات زیر را می پرسد:

uمراحل قلمه زدن گیاه را توضیح دهید؟

uقسمت های مختلف یک دانه را نام ببرید ؟

uدانه ها چگونه در طبیعت پراکنده می شوند؟

uدر طبیعت چه کسی مواظب گیاهان است ؟

uما از دانه ها چه استفاده هایی می کنیم؟

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید