no-img
درسی فایل

زمان ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی برای سال تحصیلی97– 1398


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

زمان ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی برای سال تحصیلی97– 1398
zip
تیر ۲۳, ۱۳۹۵
0 تومان
رایگان – خرید

زمان ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی برای سال تحصیلی97– 1398


سن متعارف پیش دبستان و پایه اول برای سال تحصیلی ۹۸_۹۷

پیش دبستانی ۲ نیمه دوم ۹۱ و نیمه اول ۹۲
پیش دبستان ۱ نیمه دوم ۹۲ و نیمه اول ۹۳

پایه اول هم نیمه دوم ۹۰ و نیمه اول ۹۱

حداقل سن قابل قبول برای ثبت نام در اول ابتدایی 6سال تمام می باشد که استثنائاً یک مهر نیز قابل قبول است
برای سال تحصیلی 97-98 متولدین  1391/7/1 و قبل از آن قابل قبول است

حداقل و حداکثر سن برای تحصیل در پایه های مختلف تحصیلی مشخص است. به عنوان مثال حداقل سن برای ورود به پایه اول دبستان، 6 سال تمام است و حداکثر سن برای حضور در این پایه در مدارس شهری، 9 سال تمام و در مدارس روستایی، 11 سال تمام است.

کانال تلگرام اخرین اخبار سنجش و ثبت نام پایه اول ویژه والدین و معلمان

جهت ورود به کانال اینجا را کلیک کنید


بر این اساس، در پایه اول دبستان حداقل سن 6 سال تمام است و دانش‌آموزان متولد از اول مهر ماه 91 می‌توانند در پایه اول دبستان ثبت‌نام کنند اما حداکثر سن برای حضور در این پایه در مدارس شهری، 9 سال تمام یعنی تا اول مهر ماه 88 و در مدارس روستایی 11 سال تمام یعنی تا اول مهر ماه 86 است.

حداقل سن برای ورود به پایه دوم دبستان 7 سال تمام یعنی متولدین از اول مهر ماه 90 است؛ حداقل سن برای دانش‌آموزان پایه سوم 8 سال تمام است یعنی متولدین از اول مهرماه سال 89 می‌توانند به پایه سوم دبستان برای تحصیل بروند.

کانال تلگرام اخرین اخبار سنجش و ثبت نام پایه اول ویژه والدین و معلمان

جهت ورود به کانال اینجا را کلیک کنید

در پایه چهارم دبستان، حداقل سن دانش‌آموزان 9 سال تمام است یعنی دانش‌آموزان متولد از اول مهر ماه 88 می‌توانند در این پایه تحصیل کنند و در پایه پنجم دبستان نیز دانش‌آموزان 10 سال تمام یعنی متولدین از اول مهر ماه 87، می‌توانند تحصیل کنند؛ همچنین در پایه ششم دبستان نیز دانش‌آموزان 11 سال تمام یعنی متولدین از اول مهرماه85امکان حضور دارند.

حداکثر سن برای حضور دانش‌آموزان در پایه‌های دوم تا ششم دبستان در مدارس شهری 15 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 82 و در مدارس روستایی 17 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 80 است.

کانال تلگرام اخرین اخبار سنجش و ثبت نام پایه اول ویژه والدین و معلمان

جهت ورود به کانال اینجا را کلیک کنید

در دوره متوسطه اول و برای پایه هفتم حداقل سن 12 سال تمام است و دانش‌آموزان متولد از اول مهرماه 85 می‌توانند در این پایه تحصیل کنند. حداکثر سن برای حضور در این پایه در مدارس شهری 16 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 81 و در مدارس روستایی، 18 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهر ماه 79 است.

 در پایه هشتم حداقل سن دانش‌آموز باید 13 سال تمام باشد یعنی متولدین از اول مهرماه 84 است که حداکثر سن دانش‌آموزان در این پایه در مدارس شهری 17 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهر ماه 90 و در مدارس روستایی 19 سال تمام یعنی تا اول مهرماه 78 است. در پایه نهم نیز حداقل سن 14 سال تمام یعنی متولدبن از اول مهرماه 83 بوده که حداکثر سن در مدارس شهری 18 سال تمام یعنی تا اول مهرماه 79 و در مدارس روستایی 19 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 77 است.

کانال تلگرام اخرین اخبار سنجش و ثبت نام پایه اول ویژه والدین و معلمان

جهت ورود به کانال اینجا را کلیک کنید

در دوره متوسطه دوره دوم نیز حداقل سن برای ورود به پایه دهم، 15 سال تمام یعنی متولدین از اول مهرماه 82 بوده و حداکثر سن 19 سال تمام یعنی تا اول مهرماه 78 است. در پایه سوم دبیرستان متولدین 16 سال تمام یعنی از اول مهرماه 81 و حداکثر سن 20 سال یعنی تا اول مهرماه 77 می‌توانند در مدارس حضور داشته باشند و همچنین در پایه چهارم یا پیش‌دانشگاهی حداقل سن 17 سال تمام یعنی متولدین از اول مهرماه 80 و حداکثر سن 21 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 76 می‌توانند تحصیل کنند.

کانال تلگرام اخرین اخبار سنجش و ثبت نام پایه اول ویژه والدین و معلمان

جهت ورود به کانال اینجا را کلیک کنیدadsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید