no-img
درسی فایل

دانلود روش تدریس نگاره های (1و2) پایه اول دبستان


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود روش تدریس نگاره های (1و2) پایه اول دبستان
zip
تیر ۱۶, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود روش تدریس نگاره های (1و2) پایه اول دبستان


آموزش روش تدریس،نگاره های (1و2) ویژه معلمان پایه اول

فرمت فایل ورد و پی دی اف 

تعداد صفحات 25 صفحه

قسمتی از فایل

اهداف درس(2)

.1رعایت بهداشت فردی و استفاده کردن از وسایل شخصی

.2عالقمند کردن فراگیران برای انجام دادن وظایف خود

.3نظم و ترتیب در انجام دادن کارهای روز مره

.4توانایی تلفظ کلما ت کلیدی

.5توانایی نوشتن از راست به چپ.

پس از ورود به کالس و حضور و غیاب و ایجاد فضای نشاط انگیز در

کالس مانند سالم کردن با شعر و…

طبق روال درس قبلی …از بچه ها می خواهم که کتاب فارسی را باز کنند.

و از طریق همیاری و شرکت در کار گروهی هر یک در مورد آنچه که در تصویر مشاهده می کنند در گروه گفتگو و تبادل نظر

کنند….

سپس با یاد آوری اینکه موقع بیان تفکرات و مشاهدات است .. می خواهم یک نفر در هر

گروه به نمایندگی از کل گروه به بیان نتیجه گفتگوها و برداشت گروه از تصویر بپردازد…

به عبارت دیگر نماینده گروه با الهام از تفکرات خود و هم گروهیهایش هر چه را که در تصاویر دیده اند را بیان می کند….

باید توجه کرد. معلم باید با در نظر داشتن اهداف کلی درس دانش آموزان را هدایت کند و چنانچه کودکی در بیان منظم و

مجسم هر انچه دیده با مشکل مواجه شد… اشکاالت لفظی آنان را برطرف کند… و به سمت جمله سازی و تقویت کالم

شفاهی سوق دهد

بعنوان مثال دانش اموز می خواهد این جمله را بگوید…. امین کنار مادر ایستاده است.

و به این شکل بیان می کند   امین کنار مامانش هست.

در اینجا اموزگار ضمن اینکه دانش آموز را تشویق می کند باید سریع جمله را اصالح کرده و

در قالب جمله بندی صحیح بیان کند

امین کنار مادر ایستاده است… و تکرار کند و از بچه ها بخواهد با او تکرار کنند.سپس برای متوجه ساختن دانش آموزان به اهمیت بهداشت فردی توجه انها را با طرح سواالتی در باره ی وضعیت ظاهری و نظم و ترتیب و پوشش اعضای خانواده جلب می کنم

بچه های عزیزم صبح شده و مادر. بابا.امین .و آزاده از خواب بیدار شدند به لباس آزاده نگاه کنید چقدر پاکیزه و مرتب است.. موهای پدر شانه شده و مرتب است

…لباس امین چقدر تمیز است جوراب مادر و بابا و خیلی تمیز هستند چون جورابهایشان را هر شب قبل از خواب میشویند.

آزاده هم ب مادرش گفته که مادر جان من خودم هر شب قبل از اینکه بخوابم جورابهای خودم را میشویم.

راستی بچه ها

شما فکر می کنید آزاده قبل از خواب دیگر چه کارهایی را انجام داده

پاسخ دانش آموزان را به سمت اهدافی که در نظر داشتیم هدایت می کنیم ..

شستن جوراب. زدن مسواک.. خواندن دعا…. و….

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید