no-img
درسی فایل

راهنمای تعریف و ثبت عملیات حسابداری مدارس


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

راهنمای تعریف و ثبت عملیات حسابداری مدارس
zip
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵
0 تومان
رایگان – خرید

راهنمای تعریف و ثبت عملیات حسابداری مدارس


راهنمای تعریف و ثبت عملیات حسابداری (حساب پشتیبان)

در سیستم حسابداری مدرسه، منوی اطلاعات پایه-تعریف سرفصل ها-سرفصل بانک انتخاب گردد و روی گزینه زیر حساب جدید کلیک نمایید. زیر حساب بانک با کد 10001 باز می شود و در قسمت عنوان حساب بانک جارینوشته شود و شماره حساب جاری آموزشگاه و نام بانک و شعبه کامل و تأیید گردد. در ادامه سرفصل بانک مجدداً انتخاب و گزینه زیرحساب جدید کلیک شود که زیر حساب بانک با کد 10002 باز می شود و در قسمت عنوان حساب بانک پشتیبان نوشته شود و حساب پشتیبان آموزشگاه و نام بانک و شعبه کامل و تأیید گردد. در این صورت برای سر فصل بانک دو زیر حساب با کد 10001 و 10002 ایجاد شده است.

💠برای ثبت انتقال موجودی از حساب جاری به حساب پشتیبان گزینه عملیات حسابداری -ایجاد سند به روش معمولی را انتخاب می کنیم و تاریخ و توضیح سند نوشته و ثبت به روش زیر انجام گیرد.

حساب پشتیبان باکد10002 بدهکار بعد حساب جاری باکد 10001 بستانکار می شود تیک داخلی بانک حتماً زده شود.

💠.جهت انتقال مبلغ از حساب پشتیبان به حساب جاری به صورت زیر انجام می گیرد.

عملیات حسابداری – ایجاد سند به روش معمولی

حساب بانک جاری باکد 10001 بدهکار بعد حساب پشتیبان با کد 10002 بستانکار می شود تیک داخلی بانک حتماً زده شود.

💠 برای ثبت کلیه مبالغ واریزی به حساب جاری یا پشتیبان از منوی ایجاد سند -ثبت انواع دریافتی -افزودن سرانه یا دریافتی جدید و در پایان حساب بانکی محل واریز (جاری یا پشتیبان) از کادر پایین همان صفحه انتخاب گردد.

💠 برای ثبت هزینه ها همانند روال گذشته عمل گردد و مبلغ 5000 ریال کارمزد در هزینه کارمزد بانکی (به علت انتقال از حساب پشتیبان) ثبت گردد.

💠بعد از اینکه زیر حساب بانک تعریف شد برای رفع مشکل چاپ اسناد، کلیه اسناد هزینه ای قبلی یکبار ویرایش گردند. عملیات حسابدرای – لیست اسناد – ویرایش سند – تا پایان سند ادامه داده شود.
💠 جهت انتقال موجودی به حساب پشتیبان یا بالعکس در سند تیک بستانکاری بانک زده شود.

💠جهت ارسال تراز آزمایشی ماهانه صورتحساب بانکی از هر دو حساب (جاری و پشتیبان) ضمیمه گردد.adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید