no-img
درسی فایل

دکلمه برای صبح گاه (دانلود رایگان)


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دکلمه برای صبح گاه (دانلود رایگان)
zip
شهریور ۲۷, ۱۳۹۵
0 تومان
رایگان – خرید

دکلمه برای صبح گاه (دانلود رایگان)


دکلمه های ادبی زیبا جهت مدارس در مهر ماه

جهت دانلود رایگان فایل از انتها خرید را بزنید و رایگان دانلود کنید
روز هیاهوی دانش آموزان شاد … روز معلم های صبور و مهربان … روز ناظم های دلسوز و مدیرهای دوست
داشتنی … روزی که باز فراش پرتالش، می رود به جنگ هر چه غبار روزی که همه دیوارها، میزها و صندلی
های مدرسه که از خواب تابستانی بیدار شده اند، به روی اهالی درس و دانش لبخند می زنند آغاز رژه منظم
کیف ها سر صف های صبحگاهی که می روند به سمت باغ داناییاز امروز، قرار است همه ما جایی را بسازیم.
می پرسید کجا را؟ همان خانه ای را که با آجر واژه ها ساخته می شود، همان جا که پنجره هایی از جنس
برگ های سبز و زنده دارد، همان جا که وقتی آباد است که با کتاب خواندن و یاد گرفتن، تر و تازه شده
باشد، خانه دل هایمان را می گویمپس همه شما امروز به مدرسه می روید که دل های نازنینتان را آبی بزنید، از
روی شیشه هایش گرد و خاک نادانی را پاک کنید و این خانه ارزشمند را صفایی بدهید. به گل ها و سبزه ها
دستی به نوازش بکشید و روز تولد مدرسه را جشن بگیرید کاش همیشه دانش آموز بمانیم! کاش هر سال، اول
مهر که می شود، همین طور هیجان زده، منتظر صدای زنگ آغاز سال تحصیلی جدید، در پوست خودمان
نگنجیم کاش قدر معلم های صمیمی را بیشتر بدانیم
مصطفی پورنجاتی
شمیم خوش ماه مهر …متن ادبی
هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون )زمر ۹
به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت
به نام خداوندی که قلم را آفرید و آن را شایسته سوگند خویش قرار داد. به نام یگانه آفریدگاری که انسان را
به زیور »اندیشه« و »تفکر« آراست و او را امانتدار این ودیعه الهی قرار داد و با سالم و درود به اصحاب فکر
و فرهنگ و پیشتازان علم و معرفت، بار دیگر فصل روشن »مهر« از راه می رسد و صحیفه نورانی معرفت با
سرانگشت تکاپو ورق می خورد و دروازه های آسمانی بینش و دانایی به روی صدها هزار دانش پژوه آغوش

رایگان – خریدadsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید