no-img
درسی فایل

دانلود الگوي طرح درس سناريوي آموزشي فارسی پایه اول


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود الگوي طرح درس سناريوي آموزشي فارسی پایه اول
zip
خرداد ۱, ۱۳۹۶
8000 تومان
8000 تومان – خرید

دانلود الگوي طرح درس سناريوي آموزشي فارسی پایه اول


الگوي طرح درس سناريوي آموزشي(برترین سناریو درس پژوهی کشوری)

درس نشانه های  فارسي

پايه : اول دبستان

تعداد صفحات 43 صفحه

فرمت فایل WORD

قسمتی از فایل

مقدمه
هر نوع آموزشي كه درباره آن فكر كنيم يا هر نوع تجربه ي آموزشي كه در نظر بگيريم ، معمولاً همه ي آنها نياز به يك چيز دارند و آن يادگيري است . از نظر ظرفيت يادگيري ، انسان موجودي بي نظير است و علت رشد تكامل انسان نيز همان است . انسان از زمان پيدايش تمدن همواره در حال يادگيري بوده است .
وظيفه ي اصلي مدارس چه حرفه اي و چه غيرحرفه اي ، پرورش افرادي است كه بتوانند درست فكر كنند ، ارزش ميراث فرهنگي را درك نمايند ، دربرابر ملت خود احساس مسئوليت كنند، از معيارهاي اساسي اخلاقي پيروي نمايند و صلاحيت زندگي جمعي را دارا شوند.(شريعتمداري،1350)
پرورش كودكان ، كاري پيچيده است . در برخي موارد، پدر، مادر، يا مراقب و مربي كودك، مي تواند از كمك يا ايده ي جديد استفاده كند.
تربيت كامل يعني تربيت با برنامه. انجام اين كار بر : كنش نه واكنش ، دانش نه شانس ، فكر كردن نه عصبانيت ، عقل سليم نه بي منطقي ، استوار است .
روش ها و انتخاب هاي ارائه شده به ويژه روش هاي نوين آموزشي و ابزار هوشمند ، به ما كمك مي كنند تا در مورد پرورش فرزندانمان ، مدبر ، عميق و ژرف انديش باشيم.
در ارائه ي درس مي توانيم راه حل ها را به گونه اي تغيير دهيم كه بهترين تناسب را با شرايط و وضعيت كلاس داشته باشد . از امتحان كردن بيش از يك راه حل نترسيم و تا آن جا پيش برويم كه دانش آموزان بهترين پاسخ را براي پرسش هاي ايجاد شده خود بيابند . وقتي چيزي مي گوييم ، منظورمان فقط همان باشد ، نه چيز ديگري . سعي بر اين باشد كه هدف و مقصود خود را مختصر و مفيد بگوييم . امكان انتخاب و سوال بدهيم . از برنامه اي منظم استفاده كنيم . پايه هاي اعتماد و احترام را استوار كنيم . اول انديشه ، سپس عمل را بنا نهيم.

اهداف كلي :
1. تقويت مهارت هاي زبان آموزي
2. آموزش صدا و شكل “اي يـ ي اي”
اهداف رفتاري
دانش آموز در پايان اين درس :
نگرش ها:
1. در كار گروهي فعاليت مي كند.
2. به كار در گروه از خود علاقمندي نشان مي دهد.
3. به قدرت و رحمت خداوند توجه مي كند.
4. به ايراني بودن خود افتخار مي كند.
5. در گروه و و كلاس سخنان آموزگار و دانش آموزان را گوش مي دهد.
مهارت ها:
1. درس را روان و ساده مي خواند .
2. صداهاي جديد را در كلمه هاي جديد تشخيص مي دهد .
3. تصوير خواني مي كند.
4. صدا و شكل جديد را مي نويسد.
5. كلمه هاي جديد درس را مي نويسد.
6. به سؤالات آموزگار و دانش آموزان در مورد درس پاسخ مي دهد.
7. در كارخاي خود نظم و ترتيب را رعايت مي كند.
دانستني ها:
1. چند كلمه را كه در آن صداي”اي يـ ي اي” است را نام مي برد.
2- انواع شكل هاي صداي “ي” را مي شناسد.
3. مي داند پرچم ايران سه رنگ دارد.
4. مي داند كساني كه در كشور ايران زندگي مي كنند ايراني هستند.
5. مي داند شهرهاي مختلف ايران از نظر طبيعت و فرهنگ متفاوت هستند.

ماده و موضوع پژوهش:
پس از بررسي و بحث گروهي در جلسات درس پژوهي و با مشاركت و همفكري اعضاي گروه ، موضوع تدريس «”اي يـ ي اي”» از كتاب فارسي اول ابتدايي انتخاب شد.
دلايل انتخاب ماده و موضوع درس :
از آن جا كه زبان فارسي در قالب خوانداري و نوشتاري در طول زمانها و تاريخ دستخوش دگرگوني و تغييرات اعم از : ورود واژه هاي بيگانه عربي و انگليسي بوده و اين امر موجبات افزوده شدن حروف و كلمات از زبانهاي ديگر گرديده و بدين سان آموزش و يادگيري اين زبان براي همكاران و دانش آموزان بسيار دشوار شده است.
1)با توجه به تحقيقات انجام شده توسط همكار پيشنهاد دهنده، درس كتابخواني و آموزش «”اي يـ ي اي”» » در يك يا دو مورد توسط ساير همكاران و گروههاي درس پژوهي تدريس گرديده بود كه روشهاي ارائه شده در جريان اين تدريس ها به اندازه ي كافي در رفع مشكل دانش آموزان در تفكيك “اي يـ ي اي”» مثمر ثمر نبوده است.
طرح درس اوليه
هدف كلي : آشنايي با نشانه ي “اي يـ ي اي”» و تقويت مهارتهاي زباني و گوش دادن
اهداف جزئي :
1)آشنايي دانش آموزان با “اي يـ ي اي”» (شناختي)
2)علاقمندي دانش آموزان براي يادگيري كلماتي داراي نشانه ي “اي يـ ي اي”» (عاطفي)
3) به كار بردن شكل صحيح “اي يـ ي اي”» در كملمات مختلف و نوشته هاي درسي روزمره
اهداف رفتاري:
دانش آموز در پايان تدريس:
1)كلماتي كه “اي يـ ي اي”» دارند نام ببرد(شناختي – دانش)
2) با كلماتي كه “اي يـ ي اي”» دارند جمله بسازد(شناختي – درك و فهم)
3) نسبت به يادگيري صداي “اي يـ ي اي”» از خود علاقه نشان دهد (عاطفي – توجه)
4) روش خواندن متن درس را با ارزش تلقي كند (عاطفي – ارزش گذاري)
5) دور صداي كلماتي كه در آنها “اي يـ ي اي”» صدايي ندارند را خط بكشد (شناختي – درك و فهم)
6) در انجام تمرينات با گروه مشاركت و همكاري فعال داشته باشد (عاطفي – پاسخ دادن)

8000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید