no-img
درسی فایل

دانلود درس پژوهي ریاضی چهارم رسم نیمساز


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود درس پژوهي ریاضی چهارم رسم نیمساز
zip
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵
3000 تومان
3000 تومان – خرید

دانلود درس پژوهي ریاضی چهارم رسم نیمساز


 دانلود درس پژوهي ریاضی چهارم ابتدایی رسم نیمساز

فرمت فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات 26 صفحه

قسمتی از مجموعه

طرح درس

مشخصات کلی :

نام درس : ریاضی             موضوع : رسم نیمساز        کلاس چهارم     مدت : 20 دقیقه

اهداف کلی :

آشنایی ب چگونگی رسم نیمساز

اهداف جزئی

معرفی نیمساز زاویه را در کلاس بیان کند .

دانش آموز بتواند در مورد پرگار و موارد استفاده از آن توضیح مختصری بدهد .

بتواند نیمساز رسم کند .

حیطه شناختی :

1 ـ دانش آموز بتواند رسم نیمساز را بیان کند .

2 ـ دانش آموز بتواند در مورد پرگار و موارد استفاده از آن توضیح دهد

3 ـ وسایل رسم یک نیمساز را بگوید .

4 ـ چند نیمساز را بیان کند .

حیطه رونی حرکتی

بتواند با استفاده از پرگار نیمساز رسم کند .

بتواند با اشکال داده شده نیمساز زاویه های آنها را بگوید .

دانش آموز بتواند با کمک معام از پرگار استفاده کند .

حیطه عاطفی

1 ـ برای رسم نیمساز داوطلب شود .

2 ـ دانش آموز نسبت به مطالعه پیرامون ساخت پرگار و رسم زاویه علاقه نشان دهند ( ساخت پرگار بوسیله نخ و گچ )

3 ـ نسبت به اشتباه عمومی دانش آموزان در مورد شناسایی رمز در فعالیت های گروهی حساسیت نشان دهد .

از خداوند شکر گزار باشد .

وسایل مورد نیاز

گچ ـ تخته ـ پرگار ـ گچ رنگی ـ وسایل برای رسم نیمساز ـ خط کش ـ نخ ـ قیچی ـ چند برگه کاغذ .

روش تدریس

یاد سپاری ـ درک مفهوم ـ نمایشی .

فعالیت آغازین

با دانش آموزان سلام و احوالپرسی می کنیم و بعد حضور و غیاب و اگر دانش آموزی روز قبل غایب بود علت غیبت را می پرسیم . به وضعیت جسمی و روحی روانی دانش آموزان توجه می کنیم . نام خداوند را روی تابلو می نویسم .

ایجاد انگیزه

وسایلی را که تهیه کرده ایم را روی میز کلاس می گذاریم و سوالاتی از آنها می کنیم و از آنها می خواهیم به سوالات پاسخ دهند و چنان عمل می کنیم که باعث ایجاد انگیزه و آمادگی در دانش آموزان شود می توانیم مثالها ویا داستانی را تعریف کنیم .

ارزشیابی تشخیصی

از دانش آموزان سوال می کنیم که در مورد پرگار چه می دانند .

از دانش آموزان می پرسیم به نظر شما از خط کش چه استفاده هایی می شود .

گام اول : از دانش آموزان می خواهیم که هر کدام با دقت یک زاویه روی برگه که در اختیارشان قرار دادیم بکشند و نمیساز آن را بوسیله تا کردن کاغذ نشان دهند .

گام دوم : از دانش آموزان خواسته می شودروی تابلو کلاس یک زاویه رسم کنند و آن را ( دـ م ـ ر) نامگذاری کنند .

گام سوم : آنگاه از دانش آموزان می خواهیم که با استفاده از پرگار نیمساز زاویه را رسم کنند و نامگذاری نمایند .

گام چهارم : سپس از دانش آموزان می خواهیم که زاویه هر کدام را اندازه گیری کنند و مقایسه کنند. ملاحظه می کنندکه این دو زاویه با هم مساوی هستند . سپس سوالاتی در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم و از آنها می خواهیم که هر کس خودش به تنهایی و با دقت به سوالها پاسخ دهد .

جمع بندی :

دانش آموز می تواند به تنهایی نیمساز را رسم و تعریف کند.

دانش آموزان بتواند با دقت و توجه به سوالات پاسخ درست بدهد و اگر م شکلی بود آن را رفع نماید ( با کمک معلم ) .

ارزشیابی پایانی

دانش آموزان با  وسایل کمک آموزشی ریاضی برای رسم نیمساز آشنا شوند و کاربرد گوناگون پرگار در درس ریاضی را می آموزند . و بتوانند نیمساز زاویه را رسم کنند. و به سوالات پاسخ درست بدهند

تکلیف ( فعالیت خارج از کلاس )

تمرین کتاب را در خانه حل کنند . زاویه هایی در خانه رسم و نیمساز آنها را مشخص کنند و به کلاس بیاورند .

 

3000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید