no-img
درسی فایل

دانلود درس پژوهي پایه اول دبستان زمین خانه سنگی ما


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود درس پژوهي پایه اول دبستان زمین خانه سنگی ما
zip
اسفند ۹, ۱۳۹۵
3000 تومان
3000 تومان – خرید

دانلود درس پژوهي پایه اول دبستان زمین خانه سنگی ما


دانلود درس پژوهي پایه اول دبستان زمین خانه سنگی ما

فرمت فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات 27 صفحه

قسمتی از مجموعه

طرح درس

موضوع : زمین خانه سنگی ما

مقطع :پایه اول دبستان                       مدت تدریس : 20 دقیقه

تعداد فراگیران : 6 نفر                     نوع ارزشیابی : پرسش و پاسخ

نام و نام خانوادگی مدرس :

روشهای تدریس : سفر تخیلی ، سخنرانی ، استفاده از رسانه ، کارگروهی ، بارش فکری

هدف کلی : بیشتر کره زمین از سنگ تشکیل شده است .

اهداف جزئی :

–        آشنایی با انواع سنگها

–        آشنایی با مشاغل درارتباط با سنگ

–        آشنایی با وسایل ساخته شده از سنگ

–        آشنایی با بازیها و روشهایی که از سنگ درآنها استفاده می شود

–        آشنایی با سنگهای گرانبها

–        آشنایی با آثار باستانی سنگی

اهداف رفتاری :

–        دانش آموز با کمک اولیا تاهفته آینده فرصت وارد با سنگ یک کارهنری بسازد ( مهارتی)

–        دانش آموزبایدبتواند درمدت 2 دقیقه با مشورت هم گروهی های خود 3 مورد از موارد استفاده از سنگ را برای بقیه دوستان خود بیان کند( شناختی)

–        دانش آموز درمدت 3 دقیقه فرصت دارد 2 شغل و ارتباط باسنگ را نام ببرد(شناختی)

–        دانش آموز باید بتواندبادیدن عکس ها نوع به کاربرد( درکدام قسمت بکاررفته) اشاره کند ( مهارتی )

–        دانش آموز باید با کمک دوست خود بتواند درمدت 3 دقیقه 2مورد از اشیایی که تابه حال دیده که باسنگ درست شده اند رابرای دوستان خودنام ببرد ( شناختی)

–        دانش آموزنسبت به استفاده از سنگها درمحیط اطراف خودعلاقه نشان دهد ( عاطفی )

ایجاد انگیزه

باانداختن انگشتر و دستبند ساخته شده از سنگ و گذاشتن وسایل سنگی برروی میز و برای بچه ها ایجاد انگیزه می کنیم .adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید