no-img
درسی فایل

دانلود گزارش تخصصی هنر آموزان حسابداری


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی هنر آموزان حسابداری
zip
شهریور ۲۵, ۱۳۹۶
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی هنر آموزان حسابداری


دانلود گزارش تخصصی دبیران حسابداری با موضوع افزایش علاقه هنر جویان به رشته حسابداری
فرمت فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات 25
قسمتی از مجموعه

چکیده
حسابداری در تمام دنیا ودر تمام مشاغل در هر مرحله وبا هر تعداد کارمند وشاغل نیاز مبرم بشر بوده و می باشد.رشته حسابداری یکی از رشته های جهانی وضروری در هر جامعه بوده ولی هنوز از نظر کتبی که تدریس می شوند ساعت تدریس این کتاب ها وامکانات موجود هماهنگی با نیاز جامعه نداشته وپیشرفت چشمگیری وجود نیامده است واین رشته بیشتر در هنرستان اشباع شده است باید با توجه به پیشرفت تکنولوژی وتکنولوژی به وجود آمده در دیگر سطوح زندگی مردم تغییراتی را نیز در نحوه تدریس وفراگیری رشته حسابداری به وجود آوریم بررسیهای مقدماتی که از دانش اموزان ، مدیران ، مشاوران و مسئولان کار دانش و فنی و حرفه ای به عمل آمد بیانگر نگرش منفی دانش اموزان به برخی از رشته های کار دانش و فنی و حرفه ای مثل رشته حسابداری می باشد. امروزه کشور به نیروهای انسانی ماهر ونیمه ماهر نیازمند است که بتواند نیازهای شغلی جامعه را رفع کنند. از طرف دیگر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها نسبت به شرکت کنندگان رشته حسابداری محدود است رشته های کار دانش و فنی و حرفه ای مثل رشته حسابداری می توانند این مشکلات راحل کنند، به شرطی که دانش آموزان رشته حسابداری اولامهارتهای لازم را جهت وردود به بازار کار کسب کنند .ثانیا زمینه های لازم جهت جذب آنان در بازار کار مهیا شو . ثالثادر آمد وارزش اجتماعی آنان نسبت به بقیه مشاغل خیلی پایین نباشد.با توجه به مطالعات مقدماتی مهمترین عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان به رشته حسابداری عبارت از شرایط خانوادگی از قبیل شغل پدر، سواد والدین، وضعیت اقتصادی خانواده ، وضعیت تحصیلی دانش اموزان ونگرش دانش آموزان به مشاغل ، استخدام ، مهارتهای کار دانش ، آشنایی با رشته حسابداری می باشد.
از آنجا که عوامل مذکور، درنگرش دانش آموزان به رشته حسابداری می تواند موثر باشد لازم است قابلیت اعتماد آن مورد بررسی قرار گیرد ، پژوهش حاضر به این منظور صورت گرفته است یعنی برای اینکه نشان دهد این عوامل با چه اطمینانی می توانند برنگرش دانش آموزان به رشته حسابداری باشند . تا در جهت بهبود بخشیدن به عوامل وشرایط موجود اقداماتی صورت گیرد.
در این گزارش تخصصی و پژوهش سعی بر این است که راهکارهای علاقمند کردن هنرجویان به رشته حسابداری را بیان نموده و نقش وظیفه ی خود دانش آموز ، اولیاء ، دبیران و مسئولین برای رسیدن به این مهم مشخص گردد .
نکات کلیدی :
رشته حسابداری – علاقمندی – روش ها
مقدمه:
با توجه به تحقیقات انجام شده ، شناخت دانش اموزان از رشته حسابداری پایین می باشد وبنا به نظر اگوست کنت، علم وآگاهی پیش نگری می آورد وپیش نگری کنش . چون دانش آموزان و والدین آنا ن شناخت کافی از رشته حسابداری ندارند، تمایل کمتری برای انتخاب رشته حسابداری از خود نشان می دهند . شرایط خانوادگی از قبیل سواد والدین ، شغل پدرف وضعیت اقتصادی خانواده در انتخاب رشته حسابداری موثر می باشند (غریب،(1374 به عقیده مشاوران ، معلمان ومدیران دربیشتر موارد دانش آموزانی که نمره شان برای انتخاب دیگر رشته ها نمی رسد رشته حسابداری را انتخاب می نمایند
فهرست مطالب

چکیده 5
نکات کلیدی : 6
مقدمه: 6
بیان مسئله 7
اهداف: 9
هدف کلی: 9
اهداف جزئی: 9
مقایسه با شاخص 9
توصیف وضعیت موجود: 9
گردآوری اطلاعات: 10
-1تهیه پرسشنامه 10
page11- 2 مصاحبه با پدر و مادر 11
page11- 3 مطالعات کتابخانه ای 11
اهداف کلی شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای در سطح کشور 12
ساختار رشته های مهارتی 13
معرفی رشته حسابداری 14
شرایط ورود به رشته ی حسابداری 14
-دروس تخصصی رشته ی تحصیلی حسابداری 15
-توانایی ها و مهارت هایی که هنر جو یان جهت ورود به بازار کار و اشتغال کسب می کنند 16
-نحوه ی ادامه تحصیل 16
شرایط دانش آموزان ورودی به این رشته: 16
آسیب شناسی جذب هنر جو در رشته حسابداری در هنرستان های فنی و حرفه ای 17
نقاط ضعف جذب هنرجو در این رشته میتواند به دﻻیل زیر باشد: 17
راهکارهای مختلف جذب هنرجو در هنرستانها 18
تجزیه و تحلیل داده های اطلاعاتی بدست آمده: 19
ارائه راه حل های پیشنهادی: 20
اقداماتی که به عهده والدین می باشد: 21
انتخاب راه حل ها بر اساس اولویت اهمیت اجرا: 22
اعتبار بخشی به راه حل های انتخابی: 22
نظارت بر اجرای راه حل ها: 22
ارزیابی بعد از اجرای طرح ( نقاط قوت اجرای طرح ) 22
نقاط ضعف 22
نتیجه گیری22
پیشنهاداتی که در جهت کارایی پیشرفت و علاقمندی هنرجویان حسابداری منابع و ماخذ24

3000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید