no-img
درسی فایل

دانلود گزارش تخصصی متوسطه درس شیمی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی متوسطه درس شیمی
zip
خرداد ۲۹, ۱۳۹۶
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی متوسطه درس شیمی


دانلود گزارش تخصصی متوسطه  (جایگاه و نقش آزمایشگاه شیمی)

  فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

  تعداد صفحات 12 صفحه

قسمتی از فایل

چکیده گزارش
این مقاله به عنوان گزارشی از یافتههای یک پژوهش، درصدد است رابطه تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس درس را با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مورد بررسی قرار دهد.گر چه رابطه ی معناداری بین متغیرهای فیزیکی (تعداد دانش آموزان ،چیدمان کلاس و سایر عوامل )وپیشرفت تحصیلی دانشآموزان وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهد. فضاهای آموزشی مدارس کنونی ما با ویژگیهای روانی کودکان و نوجوانان سازگار نیست. بنابراین، لازم است در این رابطه اصلاحات لازم به عمل آید. متغیرهای فیزیکی، حتی اگر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.

مقدمه گزارش
بیشتر افراد هنگام برخورد با دانش آموزان نخستین چیزی که به ذهنشان می رسد مدرسه ، میز ، کلاس ، تخته سیاه و معلم است و نخستین پرسشی که از آنان دارند عبارت است از کلاس چندمی ؟ در کدام مدرسه تحصیل میکنی؟ شیفت صبح هستی یا عصر ؟ و از این دست پرسش ها . اما کمتر کسی یافت می شود که بپرسید ، روی هر نیمکت چند نفر می نشینند ؟ هفته ایی چند بار معلم از شما درس می پرسد ؟ هفته یی چند بار پای تخته سیاه می روی که به پرسش معلم پاسخ بدهی؟آیا تاکنون در کلاس کنفرانس داده یی یا خیر ؟ چه اندازه در گفت و گوی علمی کلاس مشارکت داری ؟و از همه مهمتر اینکه هرگز کسی از دانش آموزان نمی پرسد : کلاستان چند نفر دانش آموز دارد ؟
این یک جمله پرسشی کوتاه است ، اما در پشت این پرسش بی نهایت مشکل بزرگ و کوچک ، معادلات آموزشی ،معادلات اقتصادی و اجتماعی و بی نهایت بهانه برای توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی یک کشور در آن پنهان است بسیاری از اقتصاددانان یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشور را تولید ناخالص ملی ، درآمد سرانه ، بیمه های درمانی ، بیمه های اجتماعی ، توزیع درآمد ، درآمد ملی و … می دانند . از دید متخصصان پزشکی نشانه های توسعه یافتگی سلامت جامعه ، شمار تخت های بیماستان ها ، شمار پزشکان به نسبت جمعیت کشور ، داشتن پزشک خانوادگی و … می باشد .

فهرست
چکیده گزارش ۳
مقدمه گزارش ۴
متن گزارش ۵
آموزش و پرورش ۵
نقش تراکم کلاس در یادگیری ۷
تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس از عوامل بروز خشونت در مدارس ۹
میزان سر و صدای ایجاد شده در کلاس درس و میزان یادگیری دانش آموزان رابطه وجود دارد ۹
بکارگیری معلم غیرمتخصص منطقی نیست ۱۰
نتیجه گیری ۱۱
منابع و مآخذ : ۱۲

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید