no-img
درسی فایل

دانلود گزارش تخصصی فیزیک


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی فیزیک
zip
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی فیزیک


دانلود گزارش تخصصی فیزیک

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 34 صفحه

قسمتی از فایل

مقدمه :
با ورود دانش آموزان از مقطع راهنمایی به دبیرستان علاوه بر تازگی محیط و جو مدرسه, متفاوت بودن دروس حجم سنگین درسها باعث افت تحصیلی در این پایه می شود و . از طرف دیگر به علت سطح پایین رفاه اقتصادی, خانواده ها نیز قادر به استفاده از معلم خصوصی نیستند. بنابراین به نظر می رسد در صورتی که طرح” همیار معلم تقویتی” مورد توجه قرار گیرد نتایج مثبتی خواهد داشت.
در نظام آموزش و پرورش هر هدف تربیتی و آموزش در نهایت به وسیله دبیـر تحقـق مـی یابـد . روشـهای آموزش ، محتوای دروس موضوعهای علمی ، الگوهای تربیتی و رفتارها همه و همه به وسیله دبیر بـه دانـش آموز منتقل می شود . و از این رو در هر تحول آموزشی دبیر از جایگاه و نقش کلیدی بــرخـــوردار اسـت . بنـابراین می توان گفت که آموزش و پرورش پویا در جهان متحول و مملو از دگرگونیهای سـریع ، نیازمنـد وجود دبیرانی است که مسائل و مشکلات را ببینند و درک کنند و به جستجوی علل آن پرداختـه و راهکـار ارائه نمایند و به تحقیق و تغییر و نوآوری رغبت و تمایل داشته و قالبهای کهنه ی آموزشی را رها کنند و در یک کلام می توان گفت :
دبیران ، معماران اصلی بنای آموزش و پرورش هستند و مصالح اصلی آن نیز کنجکاو ی ، تفکر ، پـژوهش و نوآوری و ابداع در روشها و آموزشهاست . دبیر پژوهشگر دبیری است که مشکلات کـلاس خـود را مشـاهده کرده و پژوهش خود را با وجود مشکل آغاز کند و علت یابی آن مشکلات موجبات پویایی نظـام آموزشـی را فراهم نماید . بنده نیز با مشاهده ی وجود مشکل در کلاس درسی خودم فیزیک در پی حل آن برآمدم . چرا که در کلاس تنها به روش سخنرانی توسط من تدریس می شد . ] البته لازم به ذکر است کـه خـود دانـش آموزان تمایل زیادی به این نوع آموزش داشتند » طبق عادت [ . « دانش اموزان در نـیم سـاعت اول گـوش می کردند و سپس خسته می شدند و با توجه به اهمیتی که کتاب فیزیک دارد این نحوه برای من معظـل شده بود . بنا بر این تصمیم گرفتم روی بحث همیار معلم کار کرده و در کلاسم از همیار معلم استفاده کنم.
این گزارش درباره ی نحوه ی مقابله با این مشکل توسط همیار معلم است . امید است با ادامه ی ایـن روش ها موجبات پویایی روند آموزشی را فراهم نماییم .
بیان مسئله :
فیزیک باعث توسعه تفکر منطقی می شود و از جاذبه زیبایی شناسانه نیز برخوردار است .
درس فیزیک ، یکی از ارکان مهم تدریس و یکی از پایه های بنیادین در سطوح مختلف تحصیلی مـی باشـد که مقدمه ورود به سالهای بعدی برای نیل به اهداف مهم جامعه می باشد که هر زمان بــاید مـورد اهمیـت خاصی از سوی معلمین و دست اندرکاران آموزش و پرورش در تمامی پایـه هـا و مراکـز قـرار گیـرد کـه بـا شاخص قرار دادن این درس ، انتظار می رود جوامع در سالهای آتی نه تنها در این درس به مشکلی برخـورد نکرده باشند بلکه بتوانند از عهده انجام مسئولیتهای محوله در رابطه با این درس برآیند .
فیزیک، یکی از درس های علوم پایه است و از اهمیت بالایی برخوردار است، اما عواملی ماننـد ناکارآمـدی و سنتی بودن شیوه تدریس، خشک بودن فضای کلاس درس، حجم بالای کتاب، بـالا بـودن جمعیـت دانـش آموزی در یک کلاس موجب شده است برخی دانش آموزان در طول دوران تحصیل خـود بـا دشـواری ایـن درس را فرا بگیرند. طبق گفته کارشناسان آموزشی تعداد کمی از دانش آموزان به این درس علاقه دارنـد در حالی که اگر آن ها با شیوه های نوین، آموزش داده شوند نه تنها حلاوت این درس را حس می کنند بلکه با استفاده از آن می توانند از تفکر منطقی و خلاق برخوردار شوند.
فیزیک از علومی است که موجب تقویت خلاقیت و افزایش قدرت تجزیه و تحلیل دانش آموزان می شود، بـا این حال، برخی از دانش آموزان برای فراگیری این درس، علاقه وانگیزه کافی ندارند و شاهد افـت تحصـیلی آن ها در این درس هستیم

فهرست مطالب
چکیده : 1
نکات کلیدی : 1
مقدمه : 2
بیان مسئله : 3
بیان وضعیت موجود 5
اهداف پژوهش : 6
لی : 6
اهداف جزئی : 7
مقایسه با وضع مطلوب : 7
جمع آوری اطلاعات 7
الف) مشاهده نمرات : 7
اولین گام جهت پیدا کردن دﻻیل مشکﻻت مشاهدات از خود دانش آموزان بود . 7
ب) مصاحبه: 8
ج) پرسشنامه: 9
د – مطالعات در زمینه علل ضعف فیزیک 9
الف) عوامل ضعف آموزش درس فیزیک که مربوط به محتوای کتابهای درسی ابتدایی میباشد.
1ـ محدودیت زمان: 10
2ـ محدودکردن معلم در انتخاب محتوا و فعالیت مناسب 11
3ـ عدم هماهنگی در ارائه مطالب محتوای درس: 11
4ـ محتوای کتب درسی 11
ب) عوامل ضعف آموزش فیزیک مربوط به خود دانشآموز 11
ج) عوامل ضعف آموزش فیزیک مربوط به روشهای آموزش: 13
د) علل ضعف آموزش فیزیک که مربوط به معلمان است: 15
هـ) چند عامل دیگر از عوامل ضعف آموزش فیزیک 17
تجزیه و تحلیل اطلاعات : 18
ارائه راه حل های موقتی : 19
انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن 19
مزایای طرح همیار معلم: 19
ویژگی های طرح همیار معلم (پیشنهادها): 20
مراحل اجرای طح: 21
مزایای طرح: 21
نحوه روش تدریس همیار در کلاس 22
” وظایف گروهها : 22
” وظایف سایر دانش آموزان 22
” وظایف بنده به عنوان دبیر 23
ارزیابی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت اجرای طرح ) . 23
الف – مشاهده رفتار دانش اموزان .. 23
ب – به مشاهده نمرات 24
اعتبار سنجی : 25
نقاط ضعف 25
نتیجه گیری 26
پیشنهادات 26
فهرست منابع 27

2000 تومان – خرید


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید