no-img
درسی فایل

دانلود گزارش تخصصی دبیر جغرافیا


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی دبیر جغرافیا
zip
اسفند ۲۱, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی دبیر جغرافیا


دانلود گزارش تخصصی دبیر جغرافیا

راه های افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس جغرافی دبیرستان

فرمت فایل ورد ( word) و قابل ویرایش

 تعداد صفحات 21

 قیمت 2000تومان

 قسمتی از فایل

چکیده

جغرافیا امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است . علاوه بر تدریس جغرافیـا درمقـاطع مختلـف تحصـیلی ، جغرافیدانان سهم مهمی در سازماندهی فضا و برنامه ریزی و مدیریت سرزمین ایفا می کنند . دردنیای امروز کتب ، نشریات، سازمان ها و مؤسسات متعددی در ارتباط با این شاخه از دانـش بشـری بوجـود آمـده و یـا فعالیت می کنند. با وجود اهمیتی که دانش جغرافیا دارد معهذا بسیاری از مردم اطلاعات چنـدانی از ایـن علم ندارند و با توانمندی ها و نقاط مثبت آن آشنا نیستند. درس جغرافیا طی سال های اخیـر مـورد توجـه زیاد متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. به هر حال اگر لازم باشد که دانش آموزان سواد جغرافیـایی خود را توسعه بخشند و توانایی استدلال مکانی پیدا کنند ، آموزش جغرافیا به شکل اصـولی بسـیار ضـروری است.یکی از مشکلات دانش آموزان در درس جغرافیا حفظ و یادگیری مفاهیم درس جغرافیا می باشد . بنده بـه عنوان دبیر جغرافیا در صدد برآمدم در این پژوهش به رفع این مشکل بپردازم .

مقدمه و ارزیابی از وضع موجود

از زمان تأسیس دارالفنون در ایران ، درس جغرافیا جزئی تفکیک ناپذیر در برنامه های آموزش رسمی کشور بوده و همچنان موقعیت مستحکم خود را حفظ کرده است. آموزش جغرافیا از گذشـته هـای دور تـا کنـون وظایف بسیار متنوعی را بر عهده داشته است. نگاهی به سرفصل های درس جغرافیا در دارالفنون نشـان مـی دهد که در آن هنگام شناساندن موقعیت نسبی و مطلق مکان های جغرافیایی و همچنـین قـوانین و اصـول اولیه ی زمین در فضا ، اوضاع جغرافیایی قاره ها و کشورها از وظایف کتب درسـی و معلمـان جغرافیـا بـوده است . نگاهی به سرفصـل هـای امـروزی درس جغرافیـا در کتـب درسـی دوره ی متوسـطه نشـانگر تحـول موضوعات آموزشی ، شیوه های تدریس و مطالب منتخب برای آموزش جغرافیا به نسل های بعدی است . اگر دیروز شناسایی کشورهای کوچک و بزرگ در برنامه ی درسی جایی برای خود داشت ، امروزه مباحثی چون تغییرات زیست محیطی ، اصول و قـوانین جغرافیـایی ، جغرافیـا و توسـعه ی پایـدار ، مخـاطرات طبیعـی ، اکوتوریسم ، زندگی در مناطق مختلف جغرافیایی جهان امروز ، جمعیت ، منابع و ……… مطـرح هسـتند کـه ورود برخی از آنها به برنامه درسی جغرافیا ناشی از ضرورت زمانه ، احساس نیـاز جامعـه بـه ایـن مباحـث ، تقاضای سازمان ها و نهادهای اجتماعی مرتبط با مسائل جغرافیایی و برنامه های جهانی آموزش جغرافیاست. کتاب جغرافیا، مفاهیم گستردهای را شامل میشود که برای یادگیری آن در برنامه دانشآموز، فقط دو ساعت در هفته وقت اختصاص داده شده است. همین موضوع باعث میشـود کـه دانـش آمـوز، بسـیاری از مطالـب جغرافیا را بخوبی یاد نگیرد و بعدها نیز به دلیل سختی مباحث آن، از مطالعه این درس صرفنظر کند.

فهرست مطالب

چکیده .

نکات کلیدی 3

اهداف گزارش : 6

هدف اختصاصی : 6

اهداف جزئی : 6

مقایسه با شاخص : . 6

جمع آوری اطلاعات 6

تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها : (یافتن علل وموانع ) .8..

راه کار های رایج : 10

راه حل جدید : 11

* مراحل طراحی جدول ها : 12

ارزیابی بعد از اجرای راه حل 13

اعتبار بخشی و ارزیابی : ( نقاط ضعف و قوت ) 15

تجدید نظر و پیشنهاد ها : 18

پیشنهاد به دانش آموزان برای مطالعه درس جغرافیا .. 18

منابع : 19

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود –   لینک خرید

2000 تومان – خریدadsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید