no-img
درسی فایل

دانلود گزارش تخصصی تاریخ


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی تاریخ
zip
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی تاریخ


گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان :
لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خالقانه

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 28 صفحه

قسمتی از فایل

چکیده

از زمانی که به تدریس درس تاریخ پرداختم، متوجه عدم علاقه و توجه برخی از دانش آموزان به کلاس شده ام؛ که از درس، کتاب و معلم گریزان و بیشتر سعی دارند که خودشان بصورت مستقل و بدون اتکا به معلم درس را فرا بگیرند. این وضعیت چندان برای من و کلاس خوش آیند نبود بنابراین تصمیم گرفتم تها آنجا که می توانم وضعیت نامطلوب را دچار تغییر و تحول نموده و کلاسم را از هر لحاظ دارای شور و نشاط کافی نمایم. نتیجه ای که در نهایت پس از به کار بردن راه حلهای مختلف برای اینجانب عاید شده، شور و نشاط و علاقه
به درس، همراه با فعالیت دانش آموزان در کلاس بوده است. که این مسئله برایم ارزش زیادی داشته است. از دیگر مواردی که باید به آن اشاره شود کسب موفقیت دان آموزان در آزمونهای مستمر و پایانی بود. شرکت همگی دان آموزان به صورت داوطلبانه در پرس های کلاسی، انجام برخی تکالیف محولهه و رقابت سالم در بین آنها از دیگر مواردی است که از کنار آن نمیتوان به سادگی گذشت.

مقدمه:
تاریخ هر ملتی، نمادی از هویت آنان است که در شکل گیری شخصیت و هویت جوانان
خواهد داشت. تاریخ یکی از مهمترین و بهترین مآخذ تعلیم و تربیت برای انسانهاست و همهانطور کهه گفتهه شده «هیچ قسمتی از فرهنگ یك جامعه به اندازهی تاریخ در هویت بخشی موثر نیست0.»
این مسئله تنها با آموزش درست تاریخ میسر می شود. و در این راه باید دانش آموزان را به گونه ای جذب درس تاریخ و فلسفه ی حاکم بر آن کرد که بعد از پایان درس، آنان خود به دنبال چرایی مسائل بروند و به غور و تحقیق در امور بپردازند.
در ارائه ی درس تاریخ، چه به صورت سنتی و یا شکل نوین آن، باید روحیه ای کنجکاوی، حقیقت جویی و دنبال کردن دلیل، علت ها و نتایج تاریخی و نقد آنها را در زندگی حال و آینده ی دانش آموزان ایجاد کنیم؛ و کاربرد تاریخ برای حال و آینده را واقعاً در روح و جان آنها و کسانیکه تاریخ را تنها حدیت گذشتگان (مردگان) میپندارند، به صورت علمی و کاربردی تقویت کنیم.
بقول دکتر زرینکوب آنچه انسان امروز از تاریخ میتواند آموخت شناخت خوی است شناخت معنی حیات خوی در واقع…تاریخ تنها محدود به دنیای حاضر- زمان جاری- هم نیست؛ با دنیای گذشته و با آنچه در آینده خواهد بود نیز پیوند اتصال دارد.

فهرست مطالب
چکیده 4
مقدمه: 5
بیان مسئله: 7
اهداف گزارش تخصصی : 8
هدف اصلی :
اهداف تخصصی : 8
مقایسه با شاخص : 8
جمع آوری اطالعات 8
هدف های کلی درس تاریخ در دوره متوسطه 01
الف( هدف های شناختی 01
هدف های درسی در پایه دوم متوسطه 00
ج( هدف های مهارتی 01
هدف های درسی در پایه سوم متوسطه 04
ج( هدف های مهارتی 05
.0توانایی نسبی برای تجزیه و تحلیل رویدادهای مهم تاریخی قرن های جدید و دوره معاصر و اوضاع
کنونی جهان؛ 05
روش های دیگرگردآوری اطالعات: 01
محدودیت ها ومشکالت تدریس تاریخ دبیرستان . 01
راه حل پیشنهادی 01
ارزیابی بعد از اجرای راه حل 01
برخی از اظهارنظرها به عنوان نمونه: 05
نقاط ضعف 01
ارائه پیشنهادات 07
منابع و پیشینههای مورد استفاده 02

2000 تومان – خرید


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید