no-img
درسی فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی آزمون نمازدردوره ی ابتدای


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود پیشنهاد ارزشیابی آزمون نمازدردوره ی ابتدای
zip
شهریور ۲۸, ۱۳۹۵
1500 تومان
1500 تومان – خرید

دانلود پیشنهاد ارزشیابی آزمون نمازدردوره ی ابتدای


عنوان:آزمون نمازدردوره ی ابتدای

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 2 صفحه

قسمتی از فایل 

مقدمه:

نمازستون دین واولین چیزی ست که درقیامت موردسوال قرارمی گیرد.ازآنجاکه

دراحادیث وروایات متعدداسلامی لزوم آموزش نمازوتشویق برادای این فریضه به کودکان

ذکرشده است که همه ی اعضای جامعه ازخانه تامدرسه بایدکمرهمت به آموزش وترویج

این امرمهم ببندیم.

کمبودنیروی ارزیاب ماهر.تعدادزیاددانش آموزان مقطع ابتدایی.پراکندگی جامعه ی دانش

آموزی درشهروروستاهای تابعه.کمبودزمان وبودجه تفاوت سطح ارزشیابی ها-اختلاف نظرهاوبعضاسلیقگی عمل کردن عوامل ارزشیابی هرآموزشگاه باعث ایجاد مشکلات فراوان دراین طرح می شد.

موانع وفرصتها:

تعدادزیاددانش آموزان درهرپایی وتعدادزیادپایه های تحصیلی وتفاوت موادآزمون درهرپایه

تنوع جامعه ی آماری (دختر وپسر-شهری وروستایی

ازموانع برگزاری آزمون جامع نمازمیباشدولی دراین راستااستفاده ازاولیا به عنوان

نیروهای ارزیاب درون خانوادگی-آموزگاران کلاسها-معاونین هرآموزشگاه وهمچنین

استفاده ازامکانات اداره ی آموزش وپرورش درارزیابی هاازفرصت های موجودمی باشد.

1500 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید